Spreekbeurt over De Akropolis van Athene

Naam: Bob van der Leeden
Cijfer: 8 en een half
Leeftijd: 11

In de meeste Griekse steden staat een Akropolis , dat is een fort op een heuvel.

Ik ga vertellen over de Atheense Akropolis. Zo rond het jaar 3000 voor Christus gingen de eerste mensen daar gebruik van maken.vlak bij toen de stad Athene was een berg die moeilijk te beklimmen was maar een platte top had.daar vestigden ze zich. Zo rond 1250 voor Christus wou de koning er wonen.de houten wanden die er toen al stonden waren niet stevig genoeg. Er werden dikken muren bij gebouwd.

Zo ging het een hele tijd door. Athene die om Akropolis lag groeide. Griekenland was nu zo groot dat het stadsstaten kreeg. Athene was nu een eigen stadsstaat.

De stadsstaten vochten vaak met elkaar. Soms vluchtten de mensen van Athene nog de Akropolis op. Ook werden er toen al houten tempels gebouwd. Zo rond 675 voor Christus werden de eerste stenen tempels gebouwd. Die tempels waren bedoeld voor de stadsbeschermster Athena de godin van de wijsheid en van de oorlog. 490 voor Christus vielen de perzen aan. Zij werden verslagen in de slag bij Marathon. In dank voor de overwinning bouwden ze een tempel voor Athena de godin. De fundering of vloer was nauwelijks gelegd of de perzen vielen weer aan.

Toen de Perzen in 480 voor Christus in de zeeslag bij Salamis eindelijk verslagen werden gingen ze niet verder met het plan van de oude tempel. De ruines van de kapotgemaakte tempels lieten ze staan als een soort monument. Doordat Griekenland de zeeslag gewonnen had voelde sommige stadsstaten zich nog steeds bedreigd door de perzen. Daarom sloten ze een verbond: de Delische Zeebond.

Athene had de grootste vloot en nam de leiding. Je moest van de regering schepen leveren of geld betalen voor het verbond. Veel stadsstaten betaalden het geld. Athene niet, zo werd Athene de machtigste stadsstaat. Als Athene uiteen viel zou Griekenland reddeloos zijn. Zo rond 449 sloot Griekenland vrede met de perzen. Perikles, de leider van Athene nodigde alle stadsstaten uit om de veiligheid op zee en de heropbouw van Akropolis te bespreken. Die heropbouw was niet alleen om de goden gunstig te stemmen maar ook om het rijkdom en de machtigheid van Athene.

De leiders van de andere stadsstaten kwamen niet. Dit had Perikles verwacht en besloot om zonder de andere stadsstaten raad te plegen dat de leden van het Delische Zeeverbond financiële bijdragen moesten leveren. Voor de vloot van Athene en de heropbouw van Akropolis. 448 voor Christus werd het aanbod van Parthenon goed gekeurd. Dat was een nieuwe tempel die op de plaats van de oude tempel moest komen. Er waren nu nog meer redenen om Athena te bedanken: de slag bij Marathon en de zeeslag bij Salamis en dat de stadsstaat Athene machtig was geworden. En in het Parthenon moest ook een reusachtig beeld komen van Athena. In dat beeld wordt ze uitgebeeld als maagd met speer en helm. Het beeld is 11 meter hoge beeld is van goud en ivoor gemaakt. De bouw begon nog in 448 voor Christus en na enkele onderbrekingen was hij 432 voor Christus klaar. Het Parthenon deed aan de verwachtingen van Perikles. De grote Panathenaeën was een feest in Athene voor de godin Athena. Het werd om de 4 jaar gehouden op de Akropolis. Er werden sportwedstrijden gehouden. Ook gingen er veel mensen naar het standbeeld van Athena dat in het midden op de berg staat. Ze brachten bij het beeld offers en andere dingen. Honderden jaren gebeurde er niets aan Akropolis. 86 voor Christus werd Athene ingelijfd door de Romeinen. Die verwoesten de tempels niet want ze vonden het prachtige gebouwen en bouwden er zelf een paar tempels bij. Ook kwamen er nu veel toeristen waarvan sommige zelfs kopieën van het enorme beeld dat in het Parthenon staat. Na de Romeinen heersten de Gothen even over Athene, daarna namen de Christenen het over zij bouwden zelfs een Christelijke kerk in het parthenon. Na de Christenen kwamen de Moslims die Akropolis als gebedsplaats gebruikten. Als laatste namen de Turken Athene over. Ze gingen de propylaeën het poortgebouw van Akropolis en het Parthenon gebruiken als opslagplaats voor wapens en buskruit. Dat ging mis! In zestienhonderd zesenvijftig werd de propylaeën door de bliksem getroffen, zowat alles was kapot. In zestienhonderd zevenentachtig werd door de venetiänen aartsvijanden van de turken het Parthenon beschoten. Daardoor werd het Parthenon verwoest. Een deel van het gebouw overleefde de ramp. Tot voor deze ramp werd Akropolis redelijk onderhouden. Daarna dachten de mensen dat ze Akropolis leeg mochten plunderen. De Turken heroverden Athene opnieuw, maar ze deden niets meer aan Akropolis en werden beelden en marmeren brokstukken gestolen. Die marmeren brokstukken werden soms weer omgesmolten tot cement. In zestienhonderd zevenentachtig stonden er nog twintig menselijke beelden en twee beelden van paarden. In achttienhonderd waren er nog maar vier beelden over. In achttienhonderd één mocht een ene lord Elgin de beelden meenemen. Hij liet alle beeldwerken overbrengen naar Engeland. Daar verkocht hij de beelden aan het Britisch museum, daar zijn ze nog steeds te zien. In 1833 lukten het de Grieken de Turken te verdreven. Ze begonnen gelijk met de restauratie die nog steeds bezig is.

Nu een ander onderwerp. Waarom is Athena de stadsbeschermster van Athene: Het begon met een gevecht tussen Athena en Poseidon. Ze vochten het uit op Akropolis. Poseidon stak zijn drietand de grond in. Er kwam een zoutwaterbron uit. Athena stak haar zwaard in de grond en daar groeide een olijfboom uit. Er zijn twee slotstukken van dit verhaal. De 1ste dat Zeus het zo wou en het 2de eindstuk dat de inwoners van de stad Athene voor Athena kozen. Ze zeggen dat het eerste beeld op Akropolis van die olijfboom is gemaakt en dat de nieuwe olijfboom uit de wortels van de oude boom is gegroeid. Nu wil ik jullie wat over zuilen vertellen. Dat zijn dikke palen van marmer met groeven erin. De groeven werden pas gemaakt als de paal stond. Er zijn drie verschillende soorten zuilen. De Corinthische, Dorische en Ionische zuil. Van de Corinthische zuil staat er niets niets in het boek. Maar over de andere twee wel. Die twee zuilen zijn heel verschillend de Dorische zuil is breed staat gelijk op de grond en heeft twintig groeven. Terwijl de Ionische zuil smaller en langer is en eerst met een smalle band en daaronder een voetstuk op de grond staat en vierentwintig groeven heeft. Ik vind de Ionische zuil van de onderkant en bovenkant mooier maar de lengte en breedte van de Dorische zuil vindt ik even mooi.