Alexander de Grote

Alexander de Grote

Wie was Alexander de Grote ?

Alexander* werd in 356 voor Chr. geboren in het plaatsje Pella. Zijn vader Philipus II was Koning van Macedonië. Zijn moeder (de vrouw van Philipus) heetteOlympias. Als kind was zijn leraar: Leonidas. Op latere leeftijd was Aristoteles zijn leraar. Hij werd door hem opgeleid om koning te worden van het rijk van zijn vader.
Toen hij 16 was mocht hij al een beetje voorproeven: hij mocht even het bestuur van het land op zich nemen toen zijn vader op ‘zakenreis’ was. Op latere leeftijd werd hij koning en veroverde hij grote delenvan Europa en Azië. Op 32 jarige leeftijd (in het jaar 323 voor Chr.) stierf hij aan malaria. Het rijk viel daarna uiteen.

Koningsschap

Na de dood van Phililippus werdAlexander verkozen tot koning, maar veel Griekse staten wilden Alexander niet als koning. Daarom ging Alexander praten met de Griekse staten en hij overtuigde hun, om het land hetzelfde te regeren als zijn vader. De meeste Griekse staten waren toen   tevreden. Ze kwamen bij elkaar om het Helleens Verbond op te richten. Toen werdAlexander de Grote benoemd tot opperbevelhebber.

De veroveringen

In 334 v. Chr. staat Alexander klaar  om Perzië binnen te vallen. Dan komt er een grote veldslag tussen het Marcedonische leger en die van de Perzen. Alexander viel direct aan, en won gemakkelijk de eerste veldslag. Alexander trok daarnaa verder naar het zuidwesten. Het was niet moeilijk om daar de steden teveroveren, want voordat Alexander de steden bereikte, hadden ze zich al overgegeven. Toen trok Alexander naar Phoenicië, omdat hij de havens in dat gebied in handen wou krijgen. Dat moest snel, omdat de Perzische vloot de bevooradingslijnen van Alexanders leger bedreigt.

Bij Cilicie, vind de tweede grote veldslag tussen Alexanders leger en de Perzen plaats. Darius had zich met zijn leger opgesteld om Alexander op te wachten. Alexander wachte geen moment en viel aan. Hij wou zelf Darius pakken, maar die sloeg op de vlucht. Veel Perzen vluchten dan ook.

Alexander trekt snel verder naar Egypte, waar hij gastvrij werd ontvangen. Alexander word daar farao, en dan sticht hij de stad Alexandrie bij de Nijldelta.

De verovering van Perzië

In 331 Voor Chr. is Alexander weer in Phoenicië. Vanaf daar besluit hij Perzië binnen te vallen. In oktober van dit jaar is er de slag bij Gaugamela, en weer wint Alexander.
Hijgaat nu verder naar Babylon. Daar wordt hij met veel gejuich ontvangen.
Nu reist Alexander verder naar het oosten, Darius achterna. Hij vermoordt hem, en beschouwt zich nu als koning van Perzië.

India

Veel soldaten van Alexander hebben er nu wel genoeg van, en willen terug. Maar Alexander wil meer; hij wil naar het oosten, naar de rand van Azië. Het wordt een zware veldtocht, dwars door de bergen heen. Maar het lijkt dat Alexander gaat winnen. Weer komt hij een niet in te nemen kasteel tegen. Maar op een of andere manier is het Alexander toch gelukt. De dochter van de heerser, Roxane, maakt veel indruk op Alexander, ookal is zij nog maar 13 jaar.

In de zomer van 327 v. Chr. kan hij zich pas klaarmaken voor de tocht naar India. Als hij daar aankomt geeft koning Taxiles zich zonder enig verzet over. Dan wordt hij tot ‘opperkoning’ van Azië gekroont. Heel veel koningen doen hem na. Maar natuurlijk vind Alexander dit niet genoeg. Hij heeft gehoord dat er in het oosten nog meer grote rijken liggen. Deze wil hij natuurlijk ook veroveren. Maar deze keer weigert iedereen uit zijnleger. Alexander moet nu wel stoppen. En ze gaan terug.

Het einde

Alexander gaat in het najaar van 326 v. Chr. terug. Hij had gehoord dat het bestuur in zijn land een enorme rotzooi is. Hij neemt strenge maatregelen. En gaat terug naar Susa, waar hij een lange rustperiode neemt. Na die rustperiode wil hij de kusten van Arabië gaan onderzoeken. Maar vlak voordat hij weggaat wordt hij ziet, en krijgt hele erge koorts. Na een paar dagen rust sterft Alexander de grote. Zijn hele rijk stort inelkaar.

Dit was mijn spreekbeurt over Alexander de Grote , zijn er nog vragen ?