Spreekbeurt over Almere

almere

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Raymon

Ik hou mijn spreekbeurt over het ontstaan van Almere. Dit doe ik omdat ik het een erg leuke stad vindt om in te wonen, maar ook omdat ik op de televisie van omroep Flevoland wel eens oude filmpjes heb gezien toen Almere werd gebouwd. Zo ben ik op het idee gekomen en ben ik informatie gaan verzamelen op het stadhuis en op internet.

De geschiedenis van Almere

De Almeerse geschiedenis gaat ver terug. Bij opgravingen tijdens de aanleg van de A27 is een plaats gevonden uit de steentijd, die lijkt op een jagers- en verzamelaarkamp. Dit kamp werd tijdelijk bewoond werd door jagers en vissers. Ook de vele scheepswrakken die in Flevoland zijn gevonden, bewijzen dat er veel werd gevist. Ook bij het bouwrijp maken van Almere zijn zo’n twintig scheepswrakken gevonden. Eén daarvan is in elk geval heel bijzonder: een “koggeschip”, opgegraven in Almere Buiten, dat tussen de jaartallen 1420 en 1425 moet zijn vergaan. Het gaat om één van de laatste koggeschepen die op de Zuiderzee heeft gevaren. In het wapen van de gemeente Almere is dan ook een koggeschip te zien.

De naam Almere stamt af van de Germaanse taal. “. Het Germaanse woord “al” betekent “groot” . En “mere” staat gewoon voor “meer”. Almere betekent dus “groot meer”. Vroeger schreef met Almere anders dan nu toen schreven ze Aelmere en met die naam werd het water aangeduid dat eerst Flevo heette. In de veertiende eeuw wordt het meer niet meer gebruikt en maakt plaats voor de naam Zuiderzee. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de inpoldering van de Zuiderzee het doel om het dicht bevolkte Amsterdam meer ruimte te geven. Al in 1958 wordt het idee geboren om een nieuwe stad te bouwen. Met de drooglegging van de Zuidelijke IJsselmeerpolder in 1968 staat niets meer de bouw van Almere in de weg.

Op 1 januari 1984 wordt Almere een gemeente met een echte burgemeester en een gemeenteraad. De groei van de stad is niet meer te stoppen. Almere groeit als kool. Een inwonersaantal van 10.000 in 1980 (bij de start van het stadsdeel Stad), 50.000 in 1986 en in 1994 wordt het aantal van 100.000 inwoners gepasseerd. En de eeuwwisseling werd door meer dan 140.000 inwoners gevierd. De plannen voorzien in een uitgroei tot mogelijk 400.000 inwoners.

Het ontstaan van Almere

Vroeger had Nederland ook nog een zee, dat was de Zuiderzee. Toen de afsluitdijk in 1932 dicht was de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee. Toen werd het IJsselmeer genoemd. Sinds het afsluiten van de Zuiderzee zijn er verschillende polders ontstaan, waaronder ook de Flevopolder. Omdat dit dicht bij Amsterdam ligt wordt er besloten om er huizen te gaan bouwen omdat er in Amsterdam een tekort aan huizen is. Maar voordat ze huizen konden gaan bouwen moest de polder eerst helemaal drooggemaakt worden. Dat droogmaken noemden ze drooglegging.

De Drooglegging

Om de polder te kunnen droogleggen moest er eerst een dijk worden aangelegd rond het stuk polder. Gelijk met het aanleggen van die dijk zijn ze gemalen gaan bouwen. Een gemaal is een gebouw waarin hele grote pompen in staan die het water uit de polder pompen en over de dijk in het IJsselmeer terug pompen. In Almere staat nog steeds het gemaal “De Blocq van Kuffeler” . Nu zorgt dat gemaal er voor dat het water in de Flevopolder op peil staat en dat er geen overstroming kan komen.

Het duurde negen maanden voordat alle water uit de polder was gepompt. Toen dat klaar was hebben ze heel veel riet gezaaid. Dit deden ze omdat riet er voor zorgt dat er geen andere dingen kunnen gaan groeien en ook omdat riet veel water uit de bodem haalt. Na 2 jaar hebben ze het riet verbrand en zijn ze met machines greppels gaan graven. Toen zijn ze koolzaad gaan zaaien, pas na een paar jaar is de grond goed genoeg om huizen te gaan bouwen.

Huizen bouwen in Almere

Op 2 september 1974 wordt de allereerste “eerste paal” geslagen en wel voor de eerste telefooncentrale van Almere in het toekomstig stadsdeel Haven. En er zullen nog veel eerste palen volgen. Zo begint de bouw van de eerste woningen in Almere Haven op 30 september 1975. Precies veertien maanden later, op 30 november 1976, worden hier de eerste sleutels aan de eerste inwoners van Almere uitgereikt. Almere is dan nog niet een officiële gemeente. Het gebied valt onder het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) met een Landdrost, (dat was een soort burgemeester) Han Lammers, aan het hoofd. Omdat alles in Almere nieuw gebouwd werd heeft Almere een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van nieuwbouw huizen. De bouwers hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende huizen te bouwen. Ook zijn er verschillende bouwrai tentoonstellingen gehouden in Almere. Zo zijn er op de bouwrai tentoonstelling van 1992 hele speciale huizen gebouwd, die huizen hebben ze peper en zout genoemd en zijn zelfs nagebouwd in Madurodam.

Stadsdelen

Almere bestaat uit 4 stadsdelen die elk hun eigen sfeer hebben. De 4 stadsdelen zijn Almere Haven (de oudste), Almere Stad, Almere Buiten en Almere Hout. Almere Poort en Almere Pampus zijn nog in ontwikkeling. En ieder stadsdeel is weer opgedeeld in verschillende wijken, zo heb je in stad bijvoorbeeld Filmwijk, waar ik woon, maar ook Parkwijk, Stedenwijk, Muziekwijk enzovoort. In Haven heb je bijvoorbeeld, de Marken, de Gouwen, de Wierden enzovoort.

Natuur in Almere

Almere heeft hele mooie natuurgebieden. Een daarvan is de Oostvaardersplassen wat een beschermd gebied is. Het ontstaan van de Oostvaardersplassen in 1968 heeft eigelijk niet veel moeite gekost. Het is een stuk land waar niets mee is gedaan. Het enige wat door mensen wordt geregeld in de Oostvaardersplassen is het waterpeil, zodat het niet overstroomt . Verder wordt alles door de natuur zelf gedaan. De moeras gebieden zijn een voorbeeld hoe Nederland er duizenden jaren geleden eruit heeft gezien. Velen vogels waaronder ook onze beroemde Kiekendief leven in en rondom de plassen. Als het in de winter heeft gevroren dan komen schaatsliefhebbers uit het hele land om hier de eerste rondjes te maken op natuurijs, dat komt omdat de plassen ondiep zijn. De Oostvaadersplassen is een spannend gebied en ligt vlakbij Almere. Ook de Lepelaarplassen zijn beschermd natuur gebied. De naam komt omdat er lepelaars sinds 1971 broeden.

Maar er zijn ook nog andere bossen en stadsparken in Almere en een heleboel bomen. En er zijn ook 2 stranden, het zilverstrand en het muiderstrand. Daar kan je zomer’s lekker zwemmen, maar ook aan de kleine strandjes in Almere zoals bij het weerwater.

De Toekomst van Almere

Omdat Almere zo’n grote stad wordt moeten er ook weer nieuwe dingen komen. Zo wordt momenteel een heel nieuw stadscentrum gebouwd. Voor dat ze met het bouwen van het nieuwe stadscentrum konden beginnen moest er eerst ook gesloopt worden. Het nieuwe stadscentrum krijgt een heel groot winkelcentrum en is helemaal autovrij. Want het wordt boven de wegen gebouwd, zo krijg je een boven en onderwereld. In de onderwereld parkeer je de auto en in de bovenwereld ga je winkelen en een terrasje pakken met een biertje en een sapje. En alleen in Frankrijk in Lyon is zo’n soort centrum waar de auto’s onderdoor gaan, verder is dat nergens in de wereld. Dus best wel gaaf. Het nieuwe centrum krijgt ook een hele grote bioscoop met 2500 stoelen, een grote mediamarkt, een bowlingcentrum, een theater en nog veel meer. Het nieuwe stadscentrum is berekend voor 180.000 inwoners en moet in 2007 helemaal klaar zijn.

Leuke weetjes

Het Weer waterstrand waar veel van ons in de Zomer zwemmen, is ontstaan doordat dit gebied werd afgegraven en de grond werd gebruikt voor de bouw van de woningen in Almere. Daarna is het grondwater terug gekomen en is “ Het Weerwater” weer water geworden. Simpel dus.

De Kiekendief is het kenmerk van Almere geworden heel veel automobilisten

hebben een Kiekendiefje achter op hun auto geplakt

Dit was mijn spreekbeurt over Almere ik hoop dat jullie het leuk vonden, en dan volgen nu mijn vragen en moeilijke woorden.

Vragen over mijn spreekbeurt

1. Wat is een landdrost

2. Wanneer en waarvoor werd de eerste paal geslagen

3. Wanneer moet het nieuwe stadshart helemaal klaar zijn

4. Wat is een beroemde vogel in Almere

5. In welke stad zijn er huizen uit Almere nagebouwd

Antwoorden

1. Een landdrost is een soort burgemeester. De stad is dan nog geen gemeente.

2. Op 2 september 1974 wordt de eerste paal geslagen voor de telefooncentrale in Almere Haven

3. In 2007 moet het nieuwe stadshart helemaal klaar zijn

4. De Kiekendief

5. In madurodam.

Moeilijke woorden

1. Landdrost

2. ZIJP (Zuidelijke Ijsselmeer Polder)

3. Oostvaardersplassen

4. Lepelaars

5. Inpoldering

6. Scheepswrakken

7. Koggeschip

8. Bouwrai

9. Lyon

10. Stadsdelen

11. Gemeenteraad

Opdrachten

1. Teken het wapen van Almere en laat het aan mij zien. Dan kijk ik welke het mooiste is en die krijgt een prijs.