Spreekbeurt over de bidsprinkhaan

Dag meester en klasgenootjes,

Vandaag ga ik jullie iets vertellen over de bidsprinkhaan.

Straks ga ik dan jullie een paar vraagjes stellen en diegene die kan antwoorden, krijgt van mij een prijs. Ik ga nog niet verklappen wat de prijs is.

ALGEMEEN

De bidsprinkhaan is een vleesetend insect en is familie van de kakkerlakken. Er zijn wel 2000 verschillende soorten. De bidsprinkhaan leeft al van 65 miljoen jaar geleden. Ze komt voor in Europa, het noordelijk deel van Afrika, Noord Amerika en op de Filippijnen.

Een bidsprinkhaan heet zo omdat het een soort sprinkhaan is die zijn twee voorpoten houdt zoals mensen hun handen houden tijdens het bidden. Vroeger geloofden de mensen dat de bidsprinkhaan écht bad, zoals de monniken uit Indië.

In Amerika woont een soort bidsprinkhaan die eenslachtig is. Dat wil zeggen dat het vrouwtjes zijn die, zonder dat er een mannetje bijkomt, eitjes leggen, waaruit altijd alleen maar vrouwtjes komen.

De niet-vliegende bidsprinkhaan is doof. De vliegende soorten hebben één oor om de hoge tonen van de vleermuizen te horen zodat ze niet gepakt worden. Mensen kunnen deze hoge tonen niet horen.

Mannetjes leven korter dan vrouwtjes en worden maar enkele weken oud.

BESCHRIJVING

Na de 4e of de 5e vervelling kan je zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Het vrouwtje heeft een achterlijf met 6 buikschilden, het mannetje heeft er 8.

Volwassen vrouwtjes zijn veel groter dan de mannetjes en hebben kortere voelsprieten en vleugels

De bidsprinkhaan heeft een driehoekige kop.

Deze kop draait op zijn nek zodat de sprinkhaan zijn beide ogen kan richten op een naderende prooi, zonder zijn lichaam te bewegen.

De kaken zijn niet heel groot maar scherp en sterk genoeg om de taaie lijfjes van insecten zonder moeite op te peuzelen.

De grote ogen geven de bidsprinkhaan een verrekijkerbeeld zodat hij heel goed ruimte en diepte kan inschatten.

De voelsprieten bevatten sensoren die geuren uit de lucht opvangen. Zo vinden de mannetjes hun vrouwtjes.

De voorpoten hebben krachtige dikke spieren en reageren zo snel dat ze prooien uit de lucht kunnen plukken in een paar honderdsten van een seconde. Met de weerhaak grijpt hij het slachtoffer en trekt het met de lange punten van zijn voorpoten het dier naar zijn bek.

VOEDING

De bidsprinkhaan kan heel stil blijven zitten. Als er een insect voorbijkomt dan pakt de bidsprinkhaan hem met zijn klauwen. De grote sprinkhanen uit de tropen eten insecten, kleine reptielen, muizen en zelfs vogels.

Een bidsprinkhaan ziet alleen bewegende diertjes. Als een prooi doodstil blijft zitten, gaat de sprinkhaan hem zo voorbij zonder het beestje op te merken.

PARING

Als het vrouwtje bidsprinkhaan wil paren, verspreidt ze een speciaal geurtje om het mannetje te lokken.

Als ze paren dan hakt het vrouwtje de kop van het mannetje af. Dan komt er een wit schuim uit het vrouwtje, dat zijn de eitjes. Er zijn meer dan 3 miljoen eitjes in één eipakket. Het vrouwtje legt meer dan 13 cocons.

Baby-bidsprinkhanen noemen we nimfen.

Dit was mijn spreekbeurt.

Wie wil er een prijs winnen? Die moet dan alle vragen juist hebben.

  1. Hoeveel poten heeft en bidsprinkhaan? (6)
  2. Noem eens 3 dingen die de bidsprinkhaan eet. (vogels, muizen, insecten, vliegen)
  3. Hoeveel oren hebben de bidsprinkhanen die kunnen vliegen? (1)
  4. Heeft het mannetje of het vrouwtje de langste voelsprieten? (het mannetje)
  5. Hoeveel buikschilden heeft het mannetje? 6 of 8? (8)
  6. Waar woont de bidsprinkhaan die geen mannetje nodig heeft om eitjes te leggen? (Amerika)

En de winnaar is…………………!!