Spreekbeurt over D-Day

Spreekbeurt D-Day

Hoe de oorlog begon:

Dit is samenvatting van het leven van Hitler en hoe de oorlog is begonnen.
De tweedewereldoorlog is ontstaan doordat de Duitsers de eerstenwereldoorlog hadden verloren. Daardoor hadden ze een slechte economie en grote schulden gemaakt, want ze moesten alle schade die ze hadden gemaakt zelf terugbetalen. In de jaren 2030 was het zeer slecht gesteld met Duitsland. Hitler die mee had gevochten in de eerstenwereldoorlog wou zich nog steeds wreken en hij ging bij de Duitse Nationaal Socialistische Partij (DNSP) die later de Nazi Partij werd genoemd. Hier kwam Hitler al snel aan de macht. Hitler had haat tegen iedereen die Joods, zigeuner, gehandicapt, eigenlijk alles wat niet lang en blond was. Toen Hitler leider was van de Nazi partij kreeg hij zijn eigen bewaking, de SA (storn afdeling) die zeer bruut opkwam tegen iedereen die Hitler tegensprak. Hitlers populariteit steeg. Maar toen hij in opstand kwam tegen de regering werd hij opgepakt en in de gevangenis gezet, hierin schreef hij het boek Mein Kampf. Dit boek zou het handboek van de nazi’s worden. Hitler zag het boek Mein Kampf als een soort Bijbel. In het boek stond beschreven hoe het ideale ras eruit ziet.
In de jaren daarna viel Hitler landen als Polen, Frankrijk, Nederland en bijna alle andere Europese landen aan. Dit hield hij 5 jaar vol maar toen kregen de geallieerden de overmacht en stukje bij beetje verviel het 3e rijk.

Het Begin van de invasie:

Voordat de invasie in Normandië van start ging, ging hier heel wat aan vooraf.
De VS en Groot-Brittannie verschilden nogal van mening hoe ze de Duitsers het beste konden aanpakken. De Britten kozen om te vechten rond de middellandse zee en Noord-Afrika., terwijl het Amerikaanse plan was de Russen te helpen(die een tweede front eisten in het westen.) door Noord-Frankrijk binnen te vallen en daarna door te stoten naar Duitsland.
Groot-Brittannie vond dit veel te gevaarlijk en begon in 1942 operatie Torch, om de Duitsers uit Noord-Afrika te verjagen,maar om de Amerikanen toch tegemoet te komen werd een beperkte aanval in ’42 bij Dieppe (te oosten van Normandie) uitgevoerd, genaamd operatie Jubilee.
Dit liep uit op een groot drama. Van de 5000 soldaten werden er bijna 1000 gedood en bijna 2000 gevangen genomen.Uit deze rampzalige gebeurtenis trok men toch waardevolle lessen voor wat betreft de invasie in Normandie.Uiteindelijk bereikten de Anglo-Amerikaanse stafchefs in het voorjaar van ’43 een principe akkoord over de invasie in Noordwest Frankrijk: Operatie Overlord.

De in maart ’43 aangestelde stafchef van de geallieerde opperbevelhebber Luitenant-generaal Morgan kreeg de taak om het invasieplan te bedenken. Zijn eerste plan was een aanval door 3 divisies verspreid over een 45km lang front. Luchtlandingstroepen zouden Caen innemen en Cherbourg(de belangrijkste haven in de regio) moest binnen 14 dagen worden ingenomen.Deze was zeer belangrijk voor bevoorradingen en versterkingen.

Belangrijke namen:

De volgende personen werden aangesteld voor operatie overlord.

Dight D. Eisenhower werd opperbevelhebber van de geallieerden.
Bernard Law Montgomery voerde de geallieerde legers aan.
Admiraal Sir Bertram Ramsay kreeg het bevel over de grote oorlogsvloot.
Luchtmaarschalk Sir Trafford Leigh Mallory voerde de luchmacht aan.
Omar Bradley had het bevel over de Amerikaanse troepen onder Montgomery

Montgomery en Eisenhower vonden 3 divisies voor een aanval niet voldoende, dus moest het plan aangepast worden.
Beiden hadden een aanval met 5 divisies voor ogen.
Montgomery’s plan was om 1 Canadese divisie samen met 2 Britse de drie(juno,Gold en Sword)stranden ten oosten van Cean aan te vallen en tegelijkertijd zouden 2 Amerikaanse divisies 2(utah en Omaha) stranden ten westen aanvallen en daarna doorstoten naar Cherbourg en proberen deze belangrijke haven in te nemen.Men wist dat een haven innemen zeer moeilijk was(ramp bij Dieppe), maar toch had men een haven nodig voor de aanvoer van bevoorradingen en versterkingen.De oplossing waren kunstmatige havens
(mulberries)(operatie Phoenix). Hiervan werden er twee aangelegd. Het uiteindelijke doel was een bruggenhoofd te maken en van hieruit uiteindelijk richting Berlijn te gaan.

DE VOORBEREIDING

Zo’n gigantische invasie vereist natuurlijk een nauwkeurige en goed georganiseerde voorbereiding.
Enkele maanden voor D-day werden er massale spionagevluchten uitgevoerd.De geallieerden hadden op dat moment al een overmacht in de lucht, dus stranden ze tijdens deze vluchten op weinig weerstand.
In Engeland is dan op dat moment een gigantische troepen macht aanwezig, die intensief getraind werd voor D-day.
Ook werden er door generaal-majoor Sir Percy Hobart speciale voortuigen ontwikkeld, zoals de duplex drive(DD)tank, bijgenaamd Donald Duck.Deze tank kon zich eerst over het water voortbewegen om daarna aan wal te gaan en over het strand verder op te rukken.
De Duitsers dachten altijd dat de invasie bij pas de Calais zou plaatsvinden. Men wou dat ook zo houden, dus wekte men de indruk( met dummy’s van o.a. tanks en landingsvoertuigen) dat men overal druk met de invasie bezig was, behalve in Zuid-Engeland.

De RAF bombardeerde bij Pas de Calais net zo hevig als bij Normandie, om twijfel te veroorzaken over waar de invasie plaats zou vinden.
Vlak voor D-day werden ook de belangrijke radar installaties aan de noordwest kust gebombardeerd.
Ook begon men berichten uit te zenden over radio, om de Duitsers te verwarren.
Het beroemdste bericht is een strofe van Verlaine:

Les sanglots longs des violons de l’automne
Blessent mont couer dúne languour monotome.
(De hevige snikken van herfstviolen
troosten mijn hart met een dof smachten.)

De eerste regel gaf aan dat de invasie in ongeveer een week zou beginnen.
De tweede regel gaf aan dat de invasie die nacht zou beginnen.

DE VERDEDIGING

De verdediging van dit gebied was in handen van Gerd von Rundstedt en Erwin Rommel twee grote Duitse generaals.
De Duitsers hadden langs de Atlantische kust een gigantische verdedigingslinie gebouwd, de Atlantikwall.
Op deze lijn stonden bunkers en zwaar geschut om een invasie vanuit zee te voorkomen. Op de kust lagen mijnen, prikkeldraad en obstakels.
Op moment van D-day was de Atlantikwal voor 18% af.
Van de Duitse Luftwaffe was niet veel meer over ze hadden nog zo’n 500 vliegtuigen. Oorlogsschepen (op een paar onderzeeërs na) hadden ze ook niet meer.Ze hadden nog wel 3 pantser divisies in de regio, maar twee daarvan konden alleen door Hitler worden ingezet.
En dit zou ze nog fataal worden.

DE AANVAL

Eigenlijk stond de invasie voor 5 juni gepland, maar door het slechte weer werd de invasie verplaatst.Eisenhower was de man die hier over moest beslissen.
Weerman kapitein J.M. Stagg voorspelde beter weer voor 6 juni. Als het nu niet door ging moest men nog 14 dagen wachten, totdat het tij en maanstand weer goed was voor een invasie.Ook was dit niet goed voor het moraal van de soldaten, die al op de schepen zaten.
Eisenhower besloot dan ook om de invasie op 6 juni door te laten gaan met de historische woorden “OK, We’ll go.”

In de nacht van 5 op 6 juni werden er paratroepers gedropt om belangrijke punten in te nemen.
Ook was de gigantische vloot(met mijnenvegers voorop)vanuit Picadilly Circus(het verzamelpunt 12 kilometer ten zuidoosten van het Engelse eiland Wight.)onderweg naar de Franse kust.

Eerst waren er grootschalige bombardementen van de meer dan 5000 schepen en13.000 vliegtuigen.
Om 6:30 06.06.1944 begonnen de feitelijke landingen. Er werden hier zo’n 4000 landingsvaartuigen voor ingezet.De twee Britse divisie landen op Gold en Sword beach en de Canadese op Juno.
De twee Amerikaanse divisies landen op Utah en Omaha.
Vooral op Omaha stuiten de Amerikanen op veel weerstand en er sneuvelden hier dan ook veel Amerikanen.Desondanks wisten de geallieerden aan het einde van de dag hun posities in Normandië veilig te stellen. Ze hadden op dat moment ongeveer 155.000 man aan land gezet en er waren er zo’n 10.000 gesneuveld.

Ste Mère Église was de eerste stad die op d-day, in de nacht van 5 op 6 juni 1944 bevrijd werd. Meer bekendheid verwierf het stadje door de gebeurtenis die in de film “De langste dag” werd verbeeld. De parachutist John Steel bleef met zijn parachute halverwege het zadeldak van de kerk hangen en werd bevrijd door de Duitse soldaat Rudolf May. Ter herdenking hangt er nu een pop aan de kerktoren.

De bevoorrading

De hele invasie zou voor niets geweest zijn als de troepen niet voldoende bevoorraad werden. Zoals u nog weet werden speciaal voor dit doel twee kunstmatige havens in Engeland gebouwd, die naar Normandie werden gesleept en daar werden geassembleerd. Deze havens waren nodig tot de geallieerden andere havens hadden veroverd en in gebruik hadden genomen. Ook werd er gebruik gemaakt van de kleine havens die veroverd waren. Tevens werd er in
afwachting van de kunstmatige havens gebruik gemaakt van landingsschepen ter bevoorrading, wat zeer slecht was voor de schepen zelf, maar wel effectief.
Net nadat de kunstmatige havens waren voltooid kwam er een vijand die erger was dan de Duitsers, het weer. Dit sloeg om, waardoor er een stormkracht ontstond die ervoor zorgde dat alle transporten moesten worden gestaakt.
Deze storm, die 3 dagen aanhield, was misschien wel de ergste storm die het Kanaal trof sinds 40 jaar. Deze storm zorgde ervoor dat de kunstmatige havens zwaar werden beschadigd, dat rond de 800 vaartuigen aan de grond liepen en dat er honderden kleine scheepjes zonken.
Toen deze storm uiteindelijk voorbij was, werd zo snel mogelijk begonnen met het repareren van de schade en het herstellen van de transportdiensten. De voorraden waren immers broodnodig.

VRIJHEID

Het is ongetwijfeld een feit dat door de geallieerde landing de val van het Derde Rijk is versneld, en dat de oorlog in Europa dus eerder afgelopen was.
Mede hierdoor zijn we wat we nu zijn, een vrij volk, een democratie. Men weet niet wat voor gevolgen het zou hebben gehad als de geallieerde landing zou zijn mislukt. Misschien zouden we nu onder een nazi-regime leven, of misschien hadden de Sovjets ons wel bevrijd waardoor we nu communistisch waren geweest (in beide gevallen hadden we in een dictatuur geleefd).
Gelukkig voor ons is dat allemaal niet gebeurt en is de landing geslaagd, waardoor we nu kunnen zeggen, doen en laten wat we willen.
Heel veel mensen ervaren het als gewoon, maar voor de vrijheid die we nu hebben is hard gevochten en heeft er veel bloed gevloeid.

CONCLUSSIE

Het aantal slachtoffers dat Normandië heeft geëist is reusachtig de Duitsers verloren 450.000 man, waarvan 240.000 dood of gewond. De geallieerden verloren 36.976 man. Toch heeft deze invasie ervoor gezorgd dat de val van het Derde Rijk is versneld en dat de oorlog in Europa dus eerder afgelopen was.
Sinds de bevrijding hebben we in Nederland geen oorlog meer gehad.

Ter nagedachtenis van een gevallen kameraad:

Rob den Hollander (9 jaar)

Groep 6

Openbare Montessori school Zwolle