Spreekbeurt over de Euromunt

Euromunt

Maastricht was erbij: vanaf de 1e munt tot de Euro

Heb je wel eens gehoord van het Verdrag van Maastricht? Daar hebben de ministers van Europa samen besloten om een munt te gaan gebruiken: de Euro. Onze eigen gulden gaat verdwijnen. Maar hoe zijn we ooit aan de gulden gekomen? Ik ben eens wat in de munten-geschiedenis gedoken en wat blijkt? Maastricht speelt al 2000 jaar een belangrijke rol in geld.

In Nederland zijn de oudste sporen van bewoning en beschaving te vinden in Maastricht. Ze stammen uit de tijd dat de Romeinen hier hun 1e nederzetting hadden gemaakt. Voor de komst van de Romeinen was dit het gebied van de Kelten, terwijl de Germanen het gebied boven de Rijn bewoonden. De Kelten leefden heel primitief, maar toen de Romeinen noordwaarts Europa veroverden en o.a. een nederzetting maakten op de plaats wat nu Maastricht is, kwam er al gauw grote welvaart en kwam het eerste muntgeld in omloop: de Romeinse Aureus, die overal waar de Romeinen waren, in heel Europa werd gebruikt. Zo is de Aureus de verre voorloper van de Euro. Over ŽŽn Europese munt gesproken! Tweeduizend jaar geleden hadden we dat al!

In de 3e en 4e eeuw deden Germaanse stammen, de Franken, invallen. Ze verdreven de Romeinen en veroverden grote delen van West Europa. Na woelige tijden had Europa zich rond 800 weer redelijk hersteld. Karel de Grote was aan de macht en voerde weer een geldstelsel in. In Maastricht werden zilveren munten geslagen, die Denarius, ofwel Penning heetten.

De allereerste gulden werd omstreeks 1325 geslagen en was van goud. Als voorbeeld diende de Florinus, die in de stad Florence in Italie werd gebruikt. Vandaar nog steeds onze afkorting fl.. In de 16e eeuw werd onder Karel V naast de Karolusgulden voor het eerst de zilveren gulden gemaakt, die net zoveel waard was als de gouden munt. Die zilveren gulden is tot nu toe de basis gebleven van onze gulden. En aan het uiterlijk is eigenlijk ook maar heel weinig veranderd.

Naast de gulden, werden ook toen al koperen munten geslagen, zoals centen en halve centen. Tot 1967 zijn de guldens altijd van echt zilver gemaakt. Daarna niet meer, want de zilverprijs werd te hoog. Ook de centen gingen eruit, want het slaan van een cent kostte meer dan een cent. Maar de cent komt weer terug: nog even en we hebben in heel Europa de Eurocent. dit was mijn spreekbeurt