Spreekbeurt over De Koepel van Brunelleschi

Presentatie ‘ De koepel van Brunelleschi ‘

De koepel van de dom, waar we nu voor staan, de Santa Maria del Fiore , is de eerste grote prestatie van de Renaissance.

Het begon allemaal zo, de dom stond er maar had nog geen koepel. Men moest iemand vinden om de koepel te kunnen bouwen en dus waren ze op zoek naar iemand die een koepel kon maken zonder dat die onstabiel , waardoor er gevaar van instorten was.

Toen Brunelleschi hoorde dat er iemand gezocht werd om de koepel te bouwen ging hij naar Rome terug want jij meende dat zijn reputatie groter zou zijn als hij van buiten de stad gehaald moest worden dan wanneer hij in Florence bleef.

En ja hoor, men kwam er in Florence niet uit hoe men een koepel het beste kon bouwen. Dus ging er een brief naar Brunelleschi met het verzoek om naar Florence terug te komen.

Brunelleschi zei bij de bespreking in Florence dat de dom gewijd zou zijn aan God en aan de Maagd En dat hij daarom vertrouwde dat Zij voor kennis zouden zorgen om de koepel te bouwen en daaraan kracht en wijsheid zouden toevoegen voor de toekomstige schepper van de koepel.

Brunelleschi: Maar wat kan ik in dit geval doen als mij het werk niet wordt toegewezen? Laat ik u zeggen dat wanneer dit wel zo was, ik zeer beslist een manier zou weten te vinden om de koepel te doen verrijzen.

In 1418 won Brunelleschi de prijsvraag voor de bouw van de koepel. Men wou toen hij gewonnen had precies weten hoe hij de koepel ging maken. Bij een vergadering haalde hij een ei te voorschijn en zei dat alleen hij het rechtop kon laten staan, toen de overige commissieleden toegaven dat zij dat niet konden zette hij het met een klap neer. Het was kapot maar het bleef staan. Ja, dat kunnen wij ook zeiden de commissieleden. Én dat zouden jullie ook zeggen als ik verklapte hoe ik de koepel wil maken ’was Brunelleschi antwoord.

Het duurde 16 jaar voor de koepel af was. 16 jaar hard werken en problemen doorstaan. Het grootste probleem voor Brunelleschi was Lorenzo Ghiberti, de concurent van Brunelleschi. Lorenzo werd door de commissie benoemd tot tweede bouwmeester. Brunelleschi was het hier niet mee eens. Ghiberti liep Brunelleschi in de weg en bleef Brunelleschi lastig vallen want hij wou precies weten hoe Brunelleschi verder dacht te bouwen.

Brunelleschi was dus goed zat van Ghiberti hij melde ziekte als excuus voor het staken van het project. Dit had meteen effect. Ghiberti werd aan zijn eigen bouwkundig lot overgelaten en merkte al snel dat het te moeilijk voor hem was.

De commissie merkte dit en ontsloeg Briberteie als tweede bouwmeester. Gribertie mocht verder werken aan het middenschip van de dom. In 1423 was Brunelleschi officieel erkend als enige bouwmeester.

Toen de koepel in 1434 was voltooid moest Brunelleschi toch nog een nieuwe prijsvraag doorstaan om de gezagsdragers ervan te overtuigen dat hij de persoon was om de lataarn van de koepel te voltooien. Zijn ontwerp won. Natuurlijk. Maar werd pas uitgevoerd in 1461, 15 jaar na zijn dood.

Brunelleschi overleed 14 mei 1446 en werd begraven in de dom en met een gedenkplaat geëerd. Zijn graf werd pas in 1972 teruggevonden. In het grafschrift wordt hij geprezen als een goddelijke scheppingsgeest.

Presentatie door Rowan Lutgendorp.

Presentatie gedaan voor studiepunten voor de Dom in Florence. We waren namelijk met school naar Florence met het maartenscollege in Groningen.