Spreekbeurt over de politie

de politie

Mijn spreekbeurt gaat over de politie

-De politie vroeger.

Voor de middeleeuwen was er geen politie.

De edelman ging zelf op zijn paard achter de dief aan.

Meestal werd de dief op de plaats waar die werd gepakt ook doodgemaakt door de edelman en zijn hulpen.

Toen Napoleon in 1795 Nederland binnenviel richtte hij een politiemacht op.

Deze heetee de Gendarmerie en was eigenlijk alleeen maar bedoeld om de macht van Napoleon veilig te stellen.

Om politieman te kunnen worden hoefde je niet te kunnen lezen en schrijven..

Op het platteland werd de politieagent eenveldwachter genoemd.

De veldwachter moest hardhandig kunnen optreden. Als hij een keer een gevecht verloor was het zijn eigen schuld en kreeg hij geen vergoeding meer.

Pas in het begin van de 19e eeuw kwam er een echte politie: Het korps Marechaussee

Tegenwoordig is dit de naam voor de militaire politie.

In de oorlog waren de Duitsers de baas over de Nederlandse politie.

Na de oorlog werd de politie opgedeeld in de rijkspolitie en de gemeentepolitie.

De gemeentepolitie voor in de steden en de rijkspolitie voor op het platteland

-De politie nu.

Sinds 1993 is er nog maar één politie: De regiopolitie.

Nederland is ingedeeld in 25 politiekorpsen, verdeeld over 25 regio`s

Het 26 ste korps is het Korps Landelijke Politiediensten.

Dit korps helpt de regiokorpsen met toezicht op autosnelwegen, het water en in de lucht. In het verkeer nemen ze verkeersovertredingen op met de bekende camera-auto die je wel eens op televisie ziet.

Ook is er een afdeling die zorgt voor de veiligheid van de koningin en haar familie en andere belangrijke mensen.

In heel Nederland werken ongeveer 40.000 mensen bij de politie.

Er werken mannen en vrouwen.

De politie heeft tegenwoordig 4 taken:

  1. Hulpverlenen, bijvoorbeeld als er een verkeersongeluk is.
  2. Voorkomen dat er iets mis gaat. Dit heet preventie
  3. Het handhaven van orde en rust.
  4. Het oplossen van misdrijven en het opsporen van de daders, bijvoorbeeld als er ergens ingebroken wordt.

Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?

Vragen:

  1. Wat gebeurde er voor de middeleeuwen met dieven toen er nog geen politie was?
  2. Hoe heette vroeger een politieagent die op het platteland werkte?
  3. Hoe heette de politie toen napoleon de baas was in Nederland?

Antwoorden:

  1. De dief werd ter plekke vermoord door de edelman en zijn hulpen.
  2. Een veldwachter.
  3. De gendarmerie.