Spreekbeurt over de Watersnood in Limburg

Spreekbeurt van : Chantal Horbag

Watersnood in Limburg,

Water je vriend en vijand.!

Ik hou mijn spreekbeurt over de watersnood ramp van 1993,omdat

het in mijn geboortejaar is gebeurt.

Ik was toen 4 maanden oud. Het gebeurde met kerst .

Door onze provincie Limburg stromen verschillende grote en kleine rivieren. De grootste is de Maas, deze komt Nederland binnen bij Eijsden , dit ligt bij Maastricht aan de grens met België . De Maas ontspingt in Frankrijk in de buurt van Langres. Stroomt dan via Belgiè naar Nederland , waar ze uiteindelijk via Noord – Brabant en Zeeland in de Noordzee uitmond . Op haar reis door Frankrijk en België wordt de Maas alsmaar breeder. Dit heeft 2 oorzaken:

1. Er stromen meerdere riviertjes in de Maas

2. De Maas is een regen rivier,de bodem is hard, hierdoor kan er weinig water in de bodem weg zinken .

In het begin van December van 1993 regende het dan ook erg hard in Noord Frankrijk en in de Belgièsche Ardennen, de rivier groeide. Doordat men de Maas rechter heeft gemaakt zodat de scheepvaart sneller is is de rivier korter geworden. Hierdoor moet nu heel veel water door een kortere Maas. Het water stroomt nu met grote hoeveelheid richting Nederland. Doordat men niet naar de waarschuwingen uit België heeft geluisterd kon men de sluisen die wij in de Maas hebben niet op tijd openen zodat er meer water uit de Maas naar zee toe kon worden afgevoerd. De waterstand in de Maas stijgt hierdoor heel erg snel ! Het water uit de Ardenne heeft ongeveer 6 uur nodig om Nederland te berijken. De waterstand in de Maas is normaal +/- 5 meter boven N.A.P. en nu stijgt deze waterhoogte naar +/- 8 meter boven N.A.P. . N.A.P betekent Nieuw Amsterdams Peil ,hiermee meet men de hoogte van het water, in amsterdam staat deze meter en daar is men met 0 begonnen op de meter. Door telaat te reageren op de waarschuwingen uit Belgiè en van het waterschap werden de sluisen te laat geopend , hierdoor steeg het water zeer snel en beginnen de uiterwaarden vol te stromen. Uiterwaarden zijn gebieden die bij een beetje hoogwater vol lopen, en dit gebeurt ieder jaar wel eens. De hoeveelheid water die er nu kwam was al lang niet meer zo veel geweest ,de dijken waren hierop niet berekent. Deze waren op verschillende plekken te laag en te zwak. Itteren en Borgharen waren het eerst getroffern dit gebeurde s`midags op

20 DECEMBER. Het water stijgt en de mensen beginnen zandzakken te vullen en brengen hun spullen naar boven op de zolders en slaapkamers. De zandzakken gebruiken de mensen om de dijken te verhogen en de zwakke plekken te versterken om het stijgende water tegen te houden.Ook legt men plastik over de dijken om doorbreken van de dijken te voorkomen.

Dinsdag 21 DECEMBER het water blijft stijgen maar nog altijd geloven de mensen niet dat er een echte ramp op komst is.

Op Woensdag 22 DECEMBER is het dan zo ver. Wat niemand geloofde gebeurt de dijken breken en grote delen van Limburg lopen onderwater. Het Nederlands leger ,de politie , het rode kruis en vele vrijwilligers evacueren in zeer kortetijd duizende mensen en hun dieren. Voor veel vee op grote boerderijen komt men te laat en deze verdrinken in hun stallen en op de weilande. De mensen worden met moterboten , tractoren , helikopters en vrachtautos uit de overstromde gebieden weggehaald. Honderde mensen zijn eigenwijs en zien het gevaar van het stijgende water nog altijd niet in . Deze mensen worden door de politie uit hun huisen gehaald en in veiligheid gebracht.

Op Donderdag 23 DECEMBER komt zelfs onze koningin met een paar ministers naar limburg om de mensen te steunen en hulp te bieden. De mensen die niet meer in hun huis kunnen slapen worden bij hun familie ondergebracht . Er zijn ook mensen die in gymzalen en dorpshuizen moeten slapen . Veel huizen staan nu leeg en er zijn nu ook mensen onderweg die niet helpen willen , maar wille steelen. De politie en soldaten bewaken de huisen en passen op dat er geen boeven komen om te steelen .

Vrijdag 24 DECEMBER Het is kerst .! Veel kinderen met hun ouders hebben het niet zo leuk , hun huis onder water hun spullen nat en ze weten nog niet waneer ze naar huis terug kunnen . In midden limburg zakt het water enkele centimeters maar door dat het weer regend in België is het gevaar nog niet over .

Zaterdag 25 DECEMBER, De regen is gestopt en de mensen zijn opgelucht ,het water zakt nu steeds verder. Sommige mensen kunnen terug naar hun huis en het grote opruimen kan beginnen. De huisen zijn nat en vuil van binnen . Het water heeft veel modder mee gebracht uit de ardenne . Wat met regenwater begon word nu met leidingwater schoon gemaakt. De schade aan de huisen en spullen was heel erg groot , huizen waren een beetje gezakt en auto`s waren onderwater gelopen meubels waren vochtig en vloerbedekking zeiknat.

Zeker 12000 mensen werden geèvacueerd en een vijfde deel van Limburg liep onder water. Dit zijn 60.000 voetbalvelden ! Heel veel dus . De overstroming koste meer dan 50 miljoen euro , de mensen zijn maanden bezig geweest met opruimen en schoon maaken , want in de maas zat niet alleen water ,de maas nam ook veel troep en vuil mee. Ook de tuinen en weilanden moesten worden schoon gemaakt.

De dijken zijn nu verhoogd en waar nodig versterkt, de maas is breder en dieper gemaakt zodat er meer water in kan en ze niet meer zo snel overstoomd,ook mogen de mensen niet meer zo kort bij de maas bouwen om plaats te laten voor het water dat buiten zijn oevers treed. Nu 11 jaar later zijn sommige mensen de ramp weer vergeten ,en willen ze weer in de uiterwaarden van de maas gaan bouwen . Dus we hebben er niet zo veel van geleerd , hopen dat er niet zo veel regen in een keer meer valt in noord frankrijk en de Ardennen , zodat we van de maas kunnen genieten zoals ik dit in de zomer wel vaker doe namelijk met zwemmen en kanoeen.

Iedereen wakker .

Dit was mijn spreekbeurt.