Spreekbeurt over Denemarken.

Denemarken.

INHOUD

Pagina 1. Inhoud en inleiding..

Pagina 2. Geschiedenis.

Pagina 3. Ligging en indeling.

Pagina 4. Staatsvorm en bevolking.

Pagina 5. Natuur.

Pagina 6. Klimaat.

Pagina 7. Economie.

Pagina 8. Godsdienst.

Pagina 9. Slotwoord en informatie.

INLEIDING

Dit werkstuk gaat over Denemarken.

Ik heb gekozen voor Denemarken omdat het een heel mooi land is met een oude geschiedenis. Dus is er veel over te vertellen.

Denemarken is een heel oud land met veel zee eromheen.

Het bestaat uit vele kleine en grote eilanden.

De Deense taal stamt uit de Germaanse taal en is een mengelmoes van Noorse, Zweedse en Duitse taal. Er zit ook een beetje Nederlands in.

Een paar Deense woorden:

Ja = Ja. Uitgang = Udgang.

Nee = Nej. Lunch = Frokost.

Goedemorgen = Godmorgen. Gestoomd = Dampet.

Dank U = Tak. Tentoonstelling = Udstilling.

Dag (bij afscheid) = Farvel. Aankomst = Ankomst.

Pagina 1.

GESCHIEDENIS

Uit oude vondsten kan je zien dat in Denemarken al heel vroeg in de oertijd (ongeveer 100.000 jaar geleden) mensen hebben gewoond. Er is bijvoorbeeld een lang geleden uitgestorven oeros gevonden met stenen pijlpunten tussen de botten.

Tussen de jaren 800 en 1000 voeren Deense Vikingen met schepen naar het westen en zuiden van Europa. Hun lange smalle schepen hadden 2 rijen roeiers en een groot vierkant zeil.

Op het voorsteven van de roei-zeilboot bevond zich een uit hout gesneden drakenkop.

De kleine eilandjes van Denemarken voerden lange tijd een strijd tegen elkaar om de macht. Daar kwam een einde aan, toen Gorm de Oude in het jaar 900 alle staatjes met elkaar verenigde.

Hij werd de stichter van het Deense koninkrijk Dannevirke (Denemarken).

Denemarken had genoeg van oorlogen en wou voortaan neutraal blijven, dat in de

1ste Wereldoorlog dan ook lukte.

Na de 2de Wereldoorlog werd Denemarken lid van de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie) en de EU (Europese Unie).

De echte naam van Denemarken is Kongeriget Danmark (Koninkrijk van Denemarken) met een eigen volkslied: ‘Der er et yndigt land’ (Er is een lieflijk land).

De Nationale feestdag vieren de Denen op 5 juni (Dag van de Constitutie).

Oppervlakte: 43.000 Km2 (Eurostat Jaarboek 1997)

Taal: Deens.

Pagina 2.

LIGGING en INDELING

Denemarken heeft een totale oppervlakte van 43.092 vierkante kilometer en dat is 1,17 keer groter dan Nederland.

Het koninkrijk Denemarken bestaat uit 2 delen n.l.:

1: het met Duitsland verbonden schiereiland Jylland (Jutland).

2: het Deense eilandenrijk, dat bestaat uit meer dan 100 bewoonde en 400 onbewoonde eilanden.

Denemarken is eigenlijk een grote groep van kleine eilandjes tussen West- en Noordeuropa en wordt in het westen begrensd door de Noordzee, in het noorden door het Skagerak en in het oosten door het Kattegat, de Sont en de Oostzee.

De voornaamste eilanden zijn Seeland, Funen, Loland, Falster, Als en Bornholm.

Seeland is het grootste eiland waarop de hoofdstad Kopenhagen ligt.

De enigste landgrens (met Duitsland) is maar 68 kilometer lang.

Pagina 3.

STAATSVORM.

Denemarken is al een koninkrijk sinds de Vikingtijd. Uit die tijd is ook de Deense vlag ontstaan; een rode rechthoekige doek met daarin een wit kruis.

In 1972 werd het koninkschap van Frederik IX overgedragen aan zijn dochter Margrethe.

Daarom wordt Margrethe II wel eens aangeduid als ‘de enige gekozen koningin ter wereld’.

Zij zal worden opgevolgd door haar zoon Frederik.

Sinds 1953 is Denemarken een democratie en bestaat uit 1 Eerste Kamer met 179 leden.

Denemarken heeft 16 plaatsen (zetels) in het Europese Parlement, verdeeld over 4 fractiezetels en 1 Eurocommissaris wiens beleidsterreinen milieuzaken en nucleaire veiligheid zijn.

Alle Denen van 20 jaar en ouder hebben kiesrecht maar er bestaat geen opkomstplicht.

BEVOLKING

De Denen houden van lekker eten en veel drinken. Mannen en vrouwen roken sigaren en drinken bier of akvavit. Denen zijn in ieder geval heel vriendelijk.

Het Vikingbloed stroomt de Denen nog steeds door de aderen en dat zie je bij oude volksdansen, muziek, toneel, boeken en de jaarlijkse Vikingspelen, de Hans Christian Andersen-spelen en tijdens het Roskilde muziekfestival.

De Denen houden oude geschiedenis in ere en hebben veel liefde voor de natuur.

Aantal inwoners: 5,23 miljoen (1997)

Bevolkingsdichtheid: 122 inwoners per km2 (1997)

Stedelijke gebieden: 84,9 %

Landelijk gebied: 15.1 %

In het gebied van ‘Groot Kopenhagen’ is de bevolkingsdichtheid het grootst: ongeveer 603 inwoners per km2.

Leeftijdspercentage Nationaliteitspercentage

van de bevolking: van de bevolking:

0 – 15 jaar 18 % Denen 96,2 %

15 – 24 jaar 13 % Aziaten 0,9 %

25 – 49 jaar 37 % Turken 0,67 %

50 – 64 jaar 17 % Britten 0,23 %

65 – 79 jaar 11 % Overige 2,0 %

Ouder 3,9 %

Pagina 4.

NATUUR

FLORA

Eigenlijk is maar een klein deel van Denemarken begroeit met bos, maar de bomen en struiken staan zo door het landschap verspreid dat je denkt dat je door EEN groot groen woud loopt. De oude eikenbossen zijn nagenoeg helemaal uit het landschap verdwenen maar de enorme beukenbosen zijn gebleven.

De groene beuk is de nationale boom van Denemarken.

Het grootste woud, Rold Skov, bestaat vooral uit naaldbomen.

In Jylland vormen de ‘fjorden’ aan de oostkust het mooiste natuurlandschap.

Daar zie je het mooie landschap in het merengebied.

De fjorden ontstonden toen de oude gletsjerdalen vol water kwamen te staan.

Het eiland Mols is heuvelachtig en wordt in de zomer druk bezocht.

Mooi is ook het duinlandschap langs de hele noordkust, een dunbevolkt gebied waar op het land grote bossen zijn aangeplant. Ook tref je hier de granietkusten.

FAUNA

Vele in het wild levende dieren zijn de vorige eeuw sterk in aantal gedaald.

De oeros is er uitgestorven en de eland en het everzwijn zijn er verdwenen door de jacht.

Wel zijn er nog reeën, edel- en damherten, hazen, konijnen, patrijzen en fazanten.

In Denemarken zijn wel heel veel soorten vogels: ongeveer 350 soorten en hiervan broedt elk jaar ongeveer de helft op het land.

In de Deense stallen en weilanden staan ongeveer 2.000.000 koeien, 9.000.000 varkens en 40.000 paarden. In de vele wateren en meren van Denemarken zit veel vis zoals de forel, sneep (karper), marene (zalm), kabeljauw, zeeforel en verschillende soorten platvis.

Pagina 5.

KLIMAAT

Denemarken heeft een uitgesproken zeeklimaat.

Het weer is heel veranderlijk en moeilijk te voorspellen.

In een zachte winter kan het plotseling steenkoud worden en in een frisse zomer wordt het soms zeer heet.

Het is een nogal winderig land omdat er vaak zeestormen zijn.

De lente begint wat later en de lange winter iets eerder dan bij ons in Nederland.

In mei is de natuur op zijn mooist en juli is hier de warmste maand.

Hoe noordelijker je komt, hoe korter de zomerdagen duren.

Gemiddelde jaartemperatuur is 7,5 graden Celcius.

Gemiddelde neerslag per jaar is 639 millimeter.

Gemiddeld aantal zonuren is 1801 uren per jaar.

Gemiddeld aantal vorstdage is 97 dagen per jaar.

Pagina 6.

ECONOMIE

INDUSTRIE

De belangrijkste producten die vanuit Denemarken naar andere landen worden vervoerd zijn vlees, vis en machines zoals landbouwmachines.

De belangrijkste landen die handelen met Denemarken zijn Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië.

LANDBOUW

In de landbouw is nog steeds het meeste werk. De belangrijkste landbouwproducten zijn granen (gerst, rogge en tarwe) en knolgewassen (aardappelen, bieten en uien).

Ook vee is een belangrijk onderdeel van de Deense landbouw. De belangrijkste producten zijn varkens en varkensvlees, runderen en rundsvlees, melk, boter en kaas.

TOERISME

Wat kun je als je op vakantie gaat allemaal tegen komen in Denemarken?

Een mooi landschap, het tuineiland Funen, brede stranden, fjorden en in Noord-Jutland een prachtig landschap met vele meren.

Er zijn vele leuke dorpjes met mooie huizen en een dorpskerk.

Ook biedt Denemarken de toerist 1 grote stad: Kopenhagen, op Seeland, met veel kunst en museums.

Interessant zijn de kerken van graniet (gehakt uit zwerfkeien).

Vergeet zeker niet naar Legoland en het oudste pretpark Tivoli te gaan.

Pagina 7.

GODSDIENST

Volgens de wet is de evangelisch-Lutherse Kerk de nationale kerk van Denemarken.

Wel bestaat er sinds de invoering van de wet van 1849 vrijheid van godsdienst.

Hoewel 95 % van de Denen tot de kerk behoren, gaat maar 5 % naar de kerk.

De meeste Denen willen wel in de kerk gedoopt worden en er ook in trouwen.

Ze zien de kerk eigenlijk meer als mooie oude monumenten dan als een huis waar je kan bidden.

Tegenwoordig zijn er ook andere geloven zoals babtisten, islam, mormonen en methodisten.

Nu telt Denemarken ongeveer 40.000 katholieken en ongeveer 100 priesters.

In de laatste dertig jaar is de positie van de Kerk in Denemarken ook minder overheersend geworden door de instroom van immigranten en vluchtelingen.

Pagina 8.

SLOTWOORD

Door het vele lezen en opnieuw lezen heb ik veel geleerd over Denemarken.

Ik heb er met veel plezier aan gewerkt.

Door dit werkstuk te schrijven heb ik wel zin gekregen om in Denemarken op vakantie te gaan.

INFORMATIE

www.visitdenmark.com

Denemarken Dansk Feriehus

Winkler Prins Encarta encyclopedie 2000 CD-Rom

Denemarken Dominicusreeks isbn 90.257.2417.5

Denemarken Gottmer isbn 90.257.2498.1

www.kulturdanmark.dk

Farvel,

Lieke Verstappen groep 7 basisschool de Graswinkel Weert.

Pagina 9.