Spreekbeurt over de Dierenbescherming

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Anne van Geen

Dierenbescherming

De dierenbescherming is een van de oudste verenigingen van Nederland.

Ze staan klaar voor alle dieren.

Het komt helaas nog steeds voor dat volwassenen, maar ook kinderen dieren onnodig pijn doen.

Sommige mensen weten niet hoe ze met dieren moeten omgaan of hoe ze ze moeten verzorgen.

Soms doen mensen dieren expres pijn.

Dat noemen we dierenmishandeling.

Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom is de dierenbescherming er.

Ik zal nu wat vertellen over de geschiedenis van de dierenbescherming.

Rond 1870 ontstonden er op verschillende plaatsen in Nederland verenigingen om dieren te beschermen.

In die tijd werden er nog veel dieren gebruikt voor de arbeid.

Je zag veel hondenkarren en paard en wagens, koeien werden gebruikt in plaats van tractoren.

Deze dieren werden vaak hard en gemeen behandeld.

Verder werden ook veel dieren misbruikt voor volksvermaak, zoals hanen- en hondengevechten, katknuppelen en palingtrekken.

In Den Haag werd de eerste vereniging tot bescherming van dieren opgericht en al snel volgden andere steden dit voorbeeld.

In 1877 gingen al deze verenigingen samenwerken en zo ontstond de Nederlandse dierenbescherming

Plaatje 1

De dierenbescherming organiseert bijeenkomsten en geeft een tijdschrift uit.

Soms zetten ze speciale acties op, zoals een handtekeningenactie tegen de jacht.

Zo proberen ze zoveel mogelijk mensen te bereiken en te vertellen hoe mensen beter met dieren kunnen omgaan.

Sinds 1920 zijn er inspecteurs in dienst om misstanden op te sporen.

Ik leg zo uit hoe dat gaat. (*)

Verder zijn er dierenasielen om verwaarloosde en mishandelde dieren op te vangen.

Plaatje 2

Hoe komt de dierenbescherming aan haar geld om dieren te helpen?

 1. contributie van de leden. De dierenbescherming heeft 200.000 leden en deze betalen contributie,
 2. giften van mensen of bedrijven

Inspecteurs en klachten (*)

Bij de dierenbescherming kan je een klacht indienen als je ziet dat een dier mishandeld wordt.

Hoe werkt dit?

Ik zal het uitleggen met een voorbeeld.

Jan en zijn familie willen een pup kopen en zien een advertentie staan voor jonge hondjes.

Ze bellen en maken een afspraak om langs te gaan bij het nest.

De eigenaar neemt ze mee naar een donkere schuur, waar het koud is en lekt.

Er zijn 3 nesten jonge hondjes, en in plaats van schattige puppies vinden ze verwaarloosde vieze, hondjes.

De moeder is broodmager en heeft een kale vacht.

Jan vindt het zielig en belt naar een van de plaatselijke inspecteurs van de dierenbescherming (dit zijn vrijwilligers, die speciaal zijn opgeleid door de dierenbescherming).

Deze schrijft het adres op en gaat zelf langs in de schuur.

Hij doet alsof hij een hondje wil kopen ,en kijkt goed rond.

Hij belt daarna met de landelijke inspecteur. om te overleggen.

Samen bepalen ze of er sprake is van mishandeling of illegaal fokken.

Als dat zo is gaat de plaatselijke inspecteur terug naar het adres.

Hij zegt dan tegen de fokker dat hij ermee moet stoppen.

Doet hij dit niet, dan komt de landelijke inspecteur.

Samen met de politie kunnen ze de dieren in beslag nemen.

De dieren gaan dan naar een asiel en de fokker krijgt een boete.

Dierenmishandeling is strafbaar.

In 1875 kwam de eerste wet ter bescherming van dieren.

Hierin staat dat het strafbaar is om dieren te mishandelen.

In 1986 is er nog een heel belangrijke wet gekomen: de gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Alles wat met het belang van dieren te maken heeft staat in deze wet, bijvoorbeeld: regels voor de visserij en de jacht, wat wel en niet mag bij dierenproeven, hoe groot een hok moet zijn..

Mensen moeten zich aan de wet houden.

Om dit te controleren zijn er dus diereninspecteurs.

Er is nog veel te doen.

Ondanks alles wat de dierenbescherming al doet is er nog steeds veel dierenleed.

Helaas kan de dierenbescherming niet overal achter aan gaan en richten zij zich vooral op de groepen dieren, waar de problemen het grootst zijn:

 1. Bioindustrie
 2. Zwerf- en afstandsdieren
 3. De jacht
 4. De exoten (dieren uit verre landen)

De bio-industrie

Boeren willen het liefst zo veel mogelijk vlees en eieren verkopen en zo weinig mogelijk kosten maken.

Dat betekent dat veel dieren in veel te kleine hokken leven, zonder ooit daglicht te zien.

Plaatje 3

Bijvoorbeeld kistKALveren en legbatterijen

Kalfjes leven in een soort kist tot ze groot genoeg zijn om te slachten, en legbatterijkippen moeten leven in een hokje zo groot als een eierdoos!

Deze kippen kunnen zich maar nauwelijks bewegen, zo dicht zitten ze op elkaar.

Dat wordt al snel vechten.

Stel je maar eens voor dat de klas 4 keer zo klein gemaakt zou worden, dat gaat niet goed!!

Om te voorkomen dat de dieren elkaar verwonden worden snavels afgebrand, tanden en staartjes afgeknipt, hoorns (van koeien) afgezaagd. Meestal gebeurt dit zonder verdoving.

De dierenbescherming houdt toezicht en houdt actie voor zo veel mogelijk scharrelproducten. (dat woord komt van vrij rond scharrelen, scharreleieren, scharrelvlees).

Zwerf- en afstandsdieren

Per jaar worden ongeveer 50.000 honden en katten zwervend gevonden.

Soms per ongeluk, verdwaald of weggelopen, maar ook vaak expres door hun baasje ergens achtergelaten.

Veel mensen die een huisdier kopen denken van tevoren niet genoeg na hoeveel zo’n dier kost of hoeveel werk het eigenlijk is.

Een hond kost al snel 1.000,- euro per jaar; een poes ongeveer 400 euro. En hoe moet het in de vakanties?

Plaatje 4

Afstandsdieren zijn dieren die door hun baasje naar het asiel zijn gebracht –

De zwerf- en de afstandsdieren worden opgevangen in asielen.

Per jaar belanden er ongeveer 70.000 honden en katten in asielen.

De bedoeling is dat ze daar tijdelijk blijven.

Het asiel probeert snel een nieuw tehuis te vinden.

Ongeveer 90% vindt gelukkig weer snel een baasje.

Nederland heeft 115 asielen. Al het werk daar wordt gedaan door vrijwilligers.

De jacht

In Nederland zijn er ongeveer 33.000 jagers, daarmee bedoel ik mensen met een vergunning om dieren in het wild te mogen doden.

De dierenbescherming houdt zich ook bezig met het bestrijden van de jacht. Het liefst zouden ze willen dat de jacht helemaal verboden werd.

Sinds kort mag er maar op 6 diersoorten gejaagd worden, waaronder reeën hazen fazanten en eenden.

Exoten

Dit zijn dieren als tropische vissen, papegaaien, krokodillen, schildpadden en slangen.

Dieren die in Nederland niet in de natuur voorkomen.

Als huisdier zijn ze gek genoeg heel populair. Veel mensen willen ze hebben, niet alleen levend, maar ook dood voor het leer of voor soep.

(Wat dacht je van een krokodillenlerentasje en een kopje schildpaddensoep?)

Deze dieren horen natuurlijk niet thuis in een kooi. Ze worden er bang van, en gaan vaak snel dood.

De exoten worden gevangen in hun geboorteland, in dozen of koffers of zelfs de voering van een jas gestopt en met een boot of vliegtuig verzonden.

De reis duurt vaak lang en de dieren zitten lang zonder voedsel en met te weinig zuurstof.

Vaak gaan ze al dood tijdens de reis.

De dierenbescherming wil het invoeren van exotische dieren verbieden. Daarvoor is een goede wet nodig.

Kinderen en dieren!

Speciaal voor de jeugd is de jeugdclub “kids for animals” opgericht.

Deze bestaat sinds 1993.

Kids for animals probeert wat aan het dierenleed te doen door veel over dieren en dierenverzorging te schrijven in het clubblad.

Plaatje 5

Kids for animals houdt acties en wedstrijden waarmee ze geld bij elkaar brengen. Dat geld gaat dan weer naar de opvangcentra, waar de dieren worden verzorgd.

Voor 10 euro per jaar kun je lid worden van kids for animals en help je een beetje mee.

Verbeter de wereld………….Hoe kan je helpen?

 • Heb respect voor alle dieren, ook de kleine
 • Neem een hond of een kat uit het asiel
 • Verzorg je eigen huisdier goed. Kijk op het internet hoe je je huisdier het best kunt verzorgen.
 • Wordt lid van kids for animals.
 • Laat je hond of kat registreren bij de dierenarts, zo kun je hem altijd terugvinden als hij wegloopt.
 • Zamel hondenvoer en kattenvoer in voor het asiel.
 • Doe mee met de acties en wedstrijden van kids for animals
 • Eet diervriendelijk, vraag je ouders om biologisch of scharrelvlees te kopen.
 • of word vegetariër

Dit was mijn spreekbeurt

 1. waaneer werd de Nederlandse dierenbescherming opgericht?      Antw:1877
 2. hoe komt de dierenbescherming aan geld?       Antw:contributie van leden,giften van mensen of bedrijven
 3. op welke 4 diersoorten richt de dierenbescherming hun aandacht?

Antw:bio-industrie,zwerf en afstanddieren,de jacht, en de exoten

Ik heb nog inschrijfformulieren voor kids for animals

Wie wil geen lid worden?