Spreekbeurt over Eetstoornissen

Eetstoornissen

1. Ik vind het een interessant onderwerp, maar ook omdat het nu zo actueel is.
Op het nieuws gaat het nu ook heel veel over lijnen, hier heb ik een stukje van het jeugdjournaal;
Veel meisjes die aan de lijn doen, lijnen ongezond. Dit blijkt uit een onderzoek onder jongeren van 13 tot en met 18 jaar. 76% van de meisjes van 13 en 14 lijnt wel eens. De helft daarvan lijnt ongezon d of extreem. Meisjes die extreem lijnen eten soms dagen helemaal niets of steken hun vinger in hun keel na het eten.
De meisjes die hebben meegedaan aan het onderzoek zeggen dat ze zich beter voelen als ze slanker zijn en trots zijn als ze aan de lijn doen. De onderzoekers vinden nu dat er meer aandacht moet komen voor gezond lijnen. Dat doe je door drie keer per dag gezond te eten en niet teveel snoep en chips te eten.

2. Nu zal ik even uitleggen wat Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Orthorexia Nervosa en Binge Eating Disorder inhouden en wat ze met je kunnen doen. Ik zal wel wat minder over anorexia nervosa en boulimia nervosa vertellen.

3.1 Anorexia nervosa en boulimia nervosa
Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn eetstoornissen. Mensen met een eetstoornis zijn geobsedeerd door eten en de invloed daarvan op hun lichaam. Mensen met anorexia nervosa hongeren zichzelf uit, uit angst aan te komen. Bij boulimia gaat de angst om dik te worden ge paard met oncontroleerbare eetbuien, gevolgd door braken of overmatig gebruik van laxeermiddelen. Anorexia en boulimia kunnen elkaar bij een persoon ook afwisselen
3.2 Overeenkomsten
Anorexia en boulimia hebben veel overeenkomsten, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Mensen met anorexia of boulimia hebben een negatief oordeel over zichzelf en hun lichaamsgewicht.
3.3 Zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa zijn stoornissen die op de lange duur levensbedreigend zijn en ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen kunnen hebben. De ernst van een eetstoornis wordt zeker niet alleen bepaald door het gewicht. Zo kan een boulimia nervosa-patiënt een ‘normaal’ gewicht hebben, maar dat betekent nog niet dat haar eetstoornis daarom niet ernstig kan zijn.
Boulimia nervosa is net zo riskant voor de gezondheid als anorexia nervosa. Pogingen tot ze lfmoord komen voor bij mensen met boulimia nervosa. 2 tot 10% van de mensen met anorexia nervosa en boulimia nervosa overlijdt, naar schatting één derde door suïcide en twee derde door lichamelijke complicaties. Bij degenen die op jonge leeftijd anorexia nervosa krijgen kan ernstige en langdurige ondervoeding de groei belemmeren en een gezonde ontwikkeling van het skelet onmogelijk maken.
4.1 Orthorexia nervosa Orthorexia nervosa is een eetstoornis waarbij mensen een ziekelijke fixatie hebben op gezond eten. Zij willen uitsluitend ‘het beste van het beste’ eten. De hoeveelheid eten speelt niet zozeer een rol. Hoewel orthorexia-patiënten een dwangmatige intentie hebben om zo gezond mogelijk te eten, leidt hun eetgedrag gemakkelijk tot een onevenwichtig voedingspatroon dat niet alle nodig e voedingsstoffen levert. Vaak vermijden zij allerlei voedingsmiddelen of laten ze deze weg in de veronderstelling dat ze ‘niet gezond’ zouden zijn.
4.2 Mogelijk verband tussen vegetarisch eten en eetstoornissen Onderzoek wijst in deze richting: Hoewel de meeste vegetariërs gezond zijn, blijken vegetariërs vier keer zo veel kans te hebben om een eetstoornis te ontwikkelen.Er zijn hiervoor twee mogelijke verklaringen. Een eerste verklaring is dat sommige vegetariërs zo perfectionistisch omgaan met hun voedselopname dat ze erdoor geobsedeerd geraken. Een tweede verklaring legt het verband tussen het vaker voorkomen van eetstoornissen bij vegetariërs ‘omgekeerd’. Personen die een aanleg hebben voor het ontwikkelen van een eetstoornis gebruiken het vegetarisch of veganistisch worden als een manier om hun voedselbeperking te rechtvaardigen.
5.1 Wat is binge eating disorder? Binge eating disorder is een eetstoornis waarbij je last hebt van steeds terugkerende vreetbuien. Het wordt ook wel eetbuienstoornis genoemd. Ik noem het zelf binge eating disorder. Tijdens deze vreetbuien eet je veel sneller dan normaal, eet je veel zonder dat je echt honger hebt, eet je stiekem omdat je je schaamt over de hoeveel je eet. Tijdens een vreetbui kan het eten je heel even een gevoel van troost geven maar daarna walg je vaak van jezelf en voel je je depressief of schuldig. Maar er kunnen problemen ontstaan met de gewrichten en de bloeddruk. Het kan je hele leven gaan overheersen. Dit zijn maar een paar punten over binge eating disorder.
Je wilt graag slank worden en maak t dagelijks voornemens over wat je mag eten van jezelf.
* Je onderscheidt ‘goed’ voedsel en ‘slecht’ voedsel, en probeert ‘slecht’, dat wil zeggen calorierijk, voedsel te vermijden.
* Je weegt jezelf veelvuldig, vaak wel een paar keer per dag.
* Je stemming wordt grotendeels bepaald door wat je weegt en wat je eet.
Eetbuien komen ook voor bij boulimia nervosa. Een aantal gedragingen komen bij binge eating (na de eetbui) NIET voor:
– medicatie gebruiken (laxeermiddelen, waterafdrijvende geneesmiddelen)
– een langere periode niets meer te eten (24 uur of langer)
– overmatige sportbeoefening
– overgeven
Bij binge eating zijn er dus enkel eetbuien, en geen ‘pogingen om de eetbui ongedaan te maken’.

5.2 gevolgen van Binge Eating. Dikwijls gaat het gepaard met een overgewicht, met negatieve medische gevolgen zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, cholesterol, enz. Overgewicht komt niet altijd voor bij binge eating.

tips voor ouders
6.1 Zoeken van hulp Als u ontdekt dat uw dochter een eetstoornis heeft, ga er dan niet te licht over. Het kan immers gaan over een ernstige aandoening met ingrijpende gevolgen. Zoek een therapeut (bijv. een psychiater) die gespecialiseerd is in de behandeling van eetstoornissen. Neem tijd om kennis te maken met de therapeut. Het is belangrijk dat uw kind door een deskundige therapeut kan behandeld worden en met de therapeut een respectvolle vertrouwensrelatie kan opbouwen.
6.2 Bespreekbaar maken van hulp De omgang met kinderen met een eetstoornis is vaak erg moeilijk. Hun denkpatroon wordt vaak zo beheerst door de gedachte aan eten, hun lichaamsgewicht en lichaamsvormen, dat het de communicatie erg bemoeilijkt. Vaak zijn ze zo bedreven in het verbergen van hun eetstoornis, of in het minimaliseren van de gevolgen, dat een open communicatie erg moeilijk blijkt.
6.3 Toon begrip Probeer een luisterend oor te zijn, toon respect, ook al begrijpt u uw kind niet. Maak de problematiek bespreekbaar. Maar, geloof uw dochter niet te vlug als ze probeert de ernst van de problematiek te minimaliseren, of zegt dat het zich wel zal oplossen. Vaak slepen problemen jarenlang aan, wat de behandeling bemoeilijkt en de kans op volledig herstel verkleint.
7. Ik hoop dat ik jullie nu een klein beetje een beeld heb kunnen geven van die eetstoornissen die er zijn.