Spreekbeurt over de Gorilla

Gorilla

De gorilla

Hoe ziet de Gorilla eruit.

-kop

-gezicht

-borst

-armen

-voeten

De gorilla heeft een groot en sterk lijf met diepliggende ogen. Het mannetje weegt 180 tot 200 kilo, het vrouwtje weegt 70 tot 110 kilo. Ze worden ongeveer 2,20 m groot, ze worden ongeveer 30 jaar. De kop is zwaar met een laag voorhoofd en een dikke huidplooi boven de wenkbrauwen.

Het gezicht is niet behaard, zodat de zwarte huid zichtbaar is.

De borstbeharing komt als ze nog klein zijn, maar verdwijnt bij het volwassen worden.

De armen zijn langer dan de benen en van sterke spieren voorzien.

De gorilla is een viervoeter en loopt op zijn zwarte voetzolen.

Hoe en waar leeft de gorilla.

De gorilla leeft in West- en Midden- Afrika. Ze leven in kleine groepen van 10 tot 30 gorilla’s.

Hoe laat hij zien hoe hij zich voelt.

Als de gorilla zijn tong op zijn neus legt: voelt hij zich ongerust.

Als hij met een open mond rondloopt: is hij blij.

Een gorilla die zijn tanden laat zien: verliest zijn geduld.

Dik en lomp.

De gorilla is de grootsteen sterkste van alle apen, maar hij is ook behoorlijk zwaar en nogal onhandig.

Daarom klimt hij erg weinig in bomen en bouwt zijn nest liever op de grond.

Hij heeft er niet meer voor nodig dan een paar takken en bladeren.

Wat eet de gorilla.

De gorilla eet graag knapperig voedsel zoals: bladeren, bessen, stengels, fruit, boomschors, brandnetels,… .

Hij leeft in het woud dus heeft zijn hand maar uit te steken voor een lekker hapje.

Als een gorilla drinkt drenkt hij het haar van de handrug en zuigt er dan het water uit.

Imponeergedrag als waarschuwing:

Als er onverwachts een vreemd mannetje op duikt binnen een familiegroep, kan dit een indrukwekkend imponeergedrag bij de zilverrug oproepen. Hij begint met een reeks schreeuwen die steeds luider worden, hoe meer hij zich opwind. Tot slot stoot hij een stortvloed van allerlei geluiden uit die in oorverdovend gebrul eindigen. Het hoogtepunt van de show is bereikt als hij zich in zijn volle opricht, takken afdrukt en zich met zijn vlakke handen hevig op zijn borst begint te trommelen.

Daarna loopt hij grommend en tandenknarsend enkele passen op de indringer toe.

Als de vreemdeling nu nog niet op de vlucht slaat, wordt de zilverrug genoodzaakt tot een aanval, dan begint hij wilt met zijn armen te zwaaien en woedend te krijsen. De aanval eindigt meestal vlak voor het directe contact; de gorilla’s gaan oog in oog en neus aan neus in de houding staan totdat 1 van

hen tenslotte de aftocht blaast.

Voortplanting.

Er is geen bepaalde periode van het jaar waarin de gorilla’s paren. Mannetjes zijn geslachtsrijp op een leeftijd van 7 tot 11 jaar, de vrouwtjes zijn geslachtsrijp op een leeftijd van 6 tot 9.

Het vrouwtje krijgt in de loop van haar leven gemiddeld 4 of 5 jongen. Meestal een eenling en met tussenpozen van een 4 jaar. Het jong weegt 1.5 kg. Normaal blijft een jong 3 jaar bij zijn ouders. De draagtijd duurt 9 maanden. Het jong drinkt dan nog 2 tot 3 maanden bij de moeder.

De gorilla en de mens:

De rustige aard van de gorilla heeft het de mens mogelijk gemaakt om enige tijd tussen wilde familiegroepen te vertroeven, zodat het mogelijk werd deze dieren zeer goed te bestuderen. Ook werd er veel jacht gemaakt op de gorilla om hun vlees, maar ook als sport. Veel jagers schieten ook vrouwtjes af om de jongen te bemachtigen. Er werden eens 60 dieren gedood om uiteindelijk 11 jongen buit te maken. Het grootste gevaar voor de gorilla is echter het opdringen van de mens binnen hun leefgebieden. Steeds meer oerwouden gerooid om plaats te maken voor cultuurland. Zelfs streng beschermden gebieden worden steeds meer door mensen in bezit genomen.