Spreekbeurt over het Christendom

Het Christendom

Het Christendom

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Kim

De Ontstaan, geschiedenis

De stichter van het Christendom is Jezus. Jezus is de zoon van God. God heeft de aarde gemaakt en ook de mensen. Hij deed dit met een doel: een prachtige wereld waarin mensen in vrede en geluk zouden leven. Dit is misgegaan. Er zijn veel oorlogen in de wereld. De bijbel zegt dat het niet goed gaat omdat mensen net doen alsof ze God zijn. Om te zorgen dat alles weer goed wordt heeft God zijn zoon (Jezus) gestuurd.
Jezus werd geboren in het jaar 6 v. Chr. in Palestina. Hij groeit op als timmermanszoon in Nazareth in Galilea. Jezus kreeg onderwijs in de Joodse geschriften, de Wet en de Profeten. Toen hij dertig jaar was, ging hij naar Jeruzalem. Hij laat zich dan dopen in de Jordaan door Johannes de Doper. Vanaf dit moment roept hij mensen op om te geloven in God. Hij verzamelt een groep leerlingen om zich heen die discipelen worden genoemd. Met deze mensen trekt hij het land door. Hij geneest zieken en hij leert mensen de Joodse wet. De toespraak van Jezus onder de naam de Bergrede zijn ook erg beroemd. Hij roept hierbij de mensen op om God lief te hebben boven alles. Dit is de eerste regel. Door de tweede regel kwam Jezus in strijd met de Joodse leider en wordt hij gekruisigd, maar na twee dagen staat hij weer op.
De kern van het Christendom is het aanbidden van Jezus Christus de Zoon van God. Jezus heeft hier de taak om de relatie van mensen met God mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat met die relatie hen niets meer belemmert. Hij is de Messias. God is voor de Christenen de vader van Jezus. Hij wordt ook wel Abba genoemd dat vader betekent. De Christenen vinden dat God liefde is en dat God gerechtigheid (gerechtigheid betekend dat iedereen hetzelfde in de wereld krijgt en is) zoekt en mensen vrijheid geeft om te kiezen tussen goed en kwaad.

Feesten

Pasen

Met pasen vieren we dat Jezus, de zoon van God, uit de dood is opgestaan. Hij stierf op Goede Vrijdag aan het kruis en in de bijbel staat dat hij drie dagen later uit zijn graf is opgestaan. Pasen valt steeds op een andere datum. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dat kan de ene keer in maart zijn en de andere keer in april. Voordat het pasen is, is er eerst een ‘goede week’. Hierin wordt het lijden en het sterven van Jezus te overwegen. Overwegen is erover nadenken.
Deze week begint altijd op palmzondag. Dit is de zondag voor pasen. Op deze zondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Na palmzondag krijgen we witte donderdag. Op deze dag at Jezus voor het laatst met zijn vrienden. Dit wordt ook wel het laatste avondmaal genoemd. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en uitdeeldde: ‘Dit is mijn lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven’. En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten. De vrienden van Jezus snapten er niet veel van. Pas toen Jezus dood was begrepen ze waarom hij dat zei. De vrijdag voor Pasen heet goede vrijdag. Op deze dag is Jezus doodgegaan. Ze hebben hem toen met spijkers aan het kruis geslagen.
Maar waarom heet deze dag goede vrijdag? Op deze dag heeft Jezus zijn leven aan ons gegeven. Ze zeggen dan ook dat Jezus hierdoor ook onze dingen die we fout doen kan vergeven. De laatste dag voor pasen is zaterdag. Deze dag wordt paaszaterdag genoemd. Op deze zaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is nu ook het altaar leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar (kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat.)

Hemelvaart

Veertig dagen na de kruisiging en opstanding van Jezus (Pasen) riep Hij zijn volgelingen bij elkaar en nam ze mee naar een berg aan de oostkant van Jeruzalem. Daar vertelde Hij hun dat Hij klaar was met zijn werk op aarde en dat Hij ging vertrekken naar de hemel. En zo gebeurde het ook. Dat is een triest verhaal, maar gelukkig is dat niet alles: toen Jezus weg was en zij elkaar een beetje beteuterd stonden aan te kijken zo van “wat moeten we nou?”, stonden er opeens engelen bij hen. Deze zeiden het volgende: “jullie hoeven niet verdrietig te zijn, want Jezus, die jullie net hebben zien weggaan, zal op dezelfde manier ook weer terugkomen aan het eind van de tijd”.
Jezus had hen ook de opdracht gegeven om na zijn vertrek te wachten op de komst van de Heilige Geest.

Kerst

Kerstmis is afgeleid van “Christus-mis”. Op het kerstfeest wordt de geboorte van Jezus herdacht. Het is het feest van de komst van het goede in de wereld.
Het is het feest van de vrede. De datum van kerstmis valt altijd op 25 december. Deze datum is in Rome ongeveer in het jaar 330 als datum gekozen. Met kerstmis worden kerstbomen versierd en onder de kerstboom wordt een kerstkribje gezet met beelden. Het Kerstfeest wordt voorafgegaan door de advent. Advent is de periode van vier weken vóór Kerstmis.
De zondag van de eerste adventweek is het begin van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is de kerkelijke indeling van het jaar volgens elkaar opvolgende feest- en gedenkdagen. Het jaar is in twee helften verdeeld: de tijd van advent tot en met Pinksteren (met de kerst- en paaskring) en de feestloze tijd.

Heilige Boeken

De Bijbel

De Bijbel is het belangrijkste boek voor de Christenen. De Bijbel vormt een verzameling van geschriften die te maken hebben met het Christendom. Het bestaat uit 66 boeken, allemaal geschreven door verschillende schrijvers. De Bijbel bestaat uit geschiedenisboeken, levensbeschrijvingen, gedichten, profetieën, brieven, enz. De Bijbel is nog steeds van toepassing op het leven van de Christenen.

De Bijbel lees je niet zomaar uit. Dat komt omdat het ten eerste veel te veel is om te lezen maar ook omdat de bijbel een soort bibliotheek is van wel 66 boeken in één band. In die boeken hebben zo’n 31 profeten en later ook 8 leerlingen van Jezus in de loop van 16 eeuwen neergeschreven wat ze van God aan inzicht en aan geestelijke schatten ontvingen.

De Bijbel bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • Het oude testament (TeNaCH)
  • Het nieuwe testament

Het oude testament is geschreven voor de geboorte van Jezus. Dit hebben de Christenen en de Joden samen geschreven. Hierin vinden we dus ook nog boeken over hoe Joden over God denken.

Het oude testament bevat 4 boeken:

  • profeten boeken
  • Thora (regels)
  • Historische’ boeken
  • Wijsheid’-boeken

Verder vind je in het Oude Testament liederen, gebeden, spreuken en voorspellingen over de komst van de Verlosser en de toekomst van de wereld.

Het nieuwe testament bestaat uit vier boeken:

  • Vier evangelies
  • Handelingen van de Apostelen
  • Brieven, vooral van de Christenen uit verschillende landen
  • Openbaring (een gelovige toekomst visie)

Hierin kun je lezen hoe volgelingen van Jezus hun geloof in God zagen. De vier verhalen die over Jezus gaan zijn de vier evangelies. Zij zijn geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij worden ook wel de vier evangelisten genoemd. De vier evangelisten hadden alle vier een eigen mening over Jezus. Ze schreven allemaal voor een andere groep mensen. De evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas lijken een beetje op elkaar. De evangelies zijn in het Grieks geschreven, later zijn ze vertaald. Het nieuwe testament werd geschreven tussen het jaar 50 en het jaar 110 na Chr..

Levensvragen

Wat is belangrijk in het leven?

Het allerbelangrijkste is dat je God lief hebt. Het is belangrijk dat je af en toe naar de kerk gaat en bid tot God. Je kan God van alles vertellen. Bijvoorbeeld dingen waar je mee zit of God bedanken voor de fijne dingen in het leven. Ook is het belangrijk dat je je naaste lief hebt en mensen die het moeilijk hebben helpt. De sterkeren helpen de zwakkeren. Je moet net zo proberen te leven als God.

Hoe leven mensen met elkaar samen?

Als Christenen hoor je je naaste lief te hebben, rechtvaardig te leven en op te komen voor mensen die het moeilijker hebben dan jijzelf. Eigenlijk moeten we in Nederland wat eenvoudiger gaan leven. Zodat alles wat wij overhouden naar landen kan gaan waar ze het minder goed hebben.

Wie is de mens?

Een mensenleven is eindig maar na de dood is er een ander leven. Je komt dan in ‘het Rijk van God’. Dat is een leven met Christus. Er is alleen geluk en alles komt goed.
Mensen zijn ook beperkt. We kunnen heel veel zelf maar sommige dingen moeten we ook aan God overlaten.
De mens is gemaakt naar het beeld van God. Niemand is hetzelfde, God heeft iedereen anders gemaakt. Dat maakt mensen zo mooi. God heeft mensen als een vrij wezen gemaakt. Mensen kunnen zelf keuzes maken. Maar ze mogen hun vrijheid niet misbruiken zodat het ten koste van anderen gaat.

Dit was mijn spreekbeurt over het Christendom, zijn er nog vragen?