Spreekbeurt over het Jodendom

Jodendom

Deze spreekbeurt is gemaakt door Benjamin

Jodendom

Joden wonen in Israël de hoofdstad van Israël is Jeruzalem.

Israël is èèn van de oudste landen op aarden.En Israël kent wel een bijbel maar niet in de Nederlandse vertaling. In de tora (boek rol) staat het in het heel anders!

Niet dit! In den begin schiep G’d de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig

In de hebreeuwse vertaling staat.

In het beging schiep adonai de hemel en de aarde.

De aarde waswoest en vormloos .

Dat staat er! Het Hebreeuws lees en schrijf je van rechts naar links. Dus zo!

De tora heeft maar vijf hoofdstukken de hoofdstukken heten:

Beresjiet

Sjemoth

Wjakra

Dawariem

Bamietbar

Dat zijn de hoofdstukken van de tora .

Je hebt ook feestdaggen zoals:

Sjabbat

Pesach

Sjavoe’ot

Rosj hasjanah

Jom kippoer

Soekot

Chanoeka

Poeriem

Wat ook gek is hier ben je met 18 jaar volwassen en in het jodendom is het 13 jaar dan pas ben je volwassen.

En er is een heel groot feest je mag iedereen uitnodigen.

Dus als ik wil kan ik meester uitnodigen voor mijn barmitswe of ter wel,

Zoon van de wet, ik nodig meester denk ik wel uit voor mijn barmitswe.

En dan moet ik een jaar leren om te lezen en erbij te line (zingen uit ben tora).

Voor de meisjes is het 12 jaar voor dat ze batmitswe doet ( batmitswe beteken dochter van de wet)

Je hebt verschillende joden je hebt de liberale joden, okterdoxen joden, masaisas belijdende joden.

De liberale joden hebben de mannen en de vrouwen een taliet aan.

De okterdoxen joden hebben weer een andere gedachtenis en hebben ook een andere taliet aan.

De maisias belijdende joden die hebben ook een taliet aan.

De liberale joden die hebben rode kiepa’s, en de octerdoxen hebben weer zwarte kiepa’s, en de maisiasbelijdende joden hebben rood zwart blauw wit met blauw of zwart het maakt niet uit wat.

Maar met bar en bat mizwe is het allemaal het zelfde!

Sjabbat

De sjabbat is een wekenluks feestdag. Het valt op de vrijdag avond en eindigt op de zaterdagavond, want in het jodendom heb je dat als de zon onder is dan is het al op de volgende dag dus b.v het is zaterdag elke jood gaat naar zijn eigen sjoel en de dienst is afgelopen dat kun je wat drinken krijgen misschien! Van je sluit de sjabbat af na dat de zon onder is daar hebben we de lu’ach voor en de sjabbat is afgelopen wanner je de sjabbat heeft afgesloten dan is het ook al de 1e dag van de week in het joods gezien, maar de meeste gojim (christenen) zeggen dat de zondag niet de 1e dag van de week is maar de maandag.

Maar in een joodse man of vrouw is dat niet correct.

Met de sjabbat (op vrijdag avond) hebben we galla’s dat zijn gevlochten broden. (ik heb er een mee)

We hebben nog een feestdag! Dat is pesach

Pesach is “de uit toch uit Mitsraim (Egypte)” dat is een feestdag om nooit te vergeten je krijgt 4 glazen wijn helemaal vol niet tot het randje natuurlijk maar normaal en dan hebben we lekker wijn Israelise wijn king david. Ik mag meestal wel vier glazen wijn op die feestdag dat is heel gewoon de kleintjes moeten natuurlijk druivensap dat hebben wij ook uit Jisrael (Israël) dat is ook wel lekker maar ik vind de wijn lekkerder.

Dan hebben je de vier vragen moet je stellen dat moet dan de jongste doen dat doet mijn broertje en als hij niet goed heeft geoefend dan moet ik het Ma nishtana zingen dat is best moeilijk.

Maar het is leuk om te doen.

Sja’vot

Sja’vot (loofhuttenfeest) is ook een feestdag.

Dat is wekenfeest sjavoe’ot word ook wel oh1ru======f==================1c8v ou“““`h genoemd Jom habiekoeriem vind zich plaast 7 weken na het feest Pesach Jom habiekoeriem betekent: dag van de eerstelingen, vrij vertalt ook wel HET EERSTELINGENFEEST genoemd.

Zijn er nog vragen????