Spreekbeurt over het oude Egypte

Egypte

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Tycho.

HET OUDE EGYPTE

Egypte

Egypte ligt in het Noord Afrika. Het is een land wat bestaat uit woestijn. De hoofdstad is Caïro. Door het land heen stroomt de Nijl, van zuid naar noord. De Nijl is 900 km lang. Dit is een van de grootste rivieren van de wereld. Langs de rivieren is het land vruchtbaar. Vroeger stond het hele Nijldal 4 maanden onder water. Het slib dat de rivier uit het Zuiden meebracht maakte de akkers vruchtbaar. Het leven van de mensen speelde zich af vlak bij de rivier. De rivier had en heeft een belangrijke rol in het leven van de Egyptenaren. Nu nog steeds wordt de rivier gebruikt om de was te doen en om te koken. Uiteraard wordt dit alleen nog door de arme mensen gedaan. De Nijl is nu een hele vieze rivier. Als toerist mag je zelfs niet eens met je handen in het water, omdat je dan ziek kan worden.

De gemiddelde temperatuur overdag ligt rond de 40 graden, s’nachts kan het wel 0 graden worden. Er valt weinig regen. Er zijn wel regelmatig zandstormen.

Er staan over de hele wereld verschillende soorten piramides. Ik wil het in deze spreekbeurt gaan hebben over de piramides in Egypte.

Wat is een Piramide

Een bouwwerk van reusachtige stenen waarin de koning van het oude Egypte ( Farao’s ) begraven liggen. De oude Farao’s leefden zo’n 3000 jaar voor Christus. Je hebt verschillende piramidevormen , namelijk een trappiramide, een knikpiramide en een gewone piramide. De oppervlakte is een vierkant. Van hieruit gaat men schuin omhoog. Hierdoor is het een heel stevig bouwwerk. (Voorbeeld k’nex.)

Hoe werd een piramide gebouwd

Men zocht eerst een plek uit waar die moest worden gebouwd. De piramides in Egypte werden op de westoever van de Nijl gebouwd omdat men dacht dat het dodenrijk lag aan de kant waar de zon onderging. De plaats werd ook zo gekozen dat die niet onder water kon lopen. Degene die de bouw ging leiden noemde ze de bouwmeester. Hij was voor de hele bouw verantwoordelijk. Er waren duizenden arbeiders nodig om een piramide te bouwen. Dat werd gedaan door boeren. Omdat de akkers door de overstromingen onder water stonden van juli tot november gingen ze helpen met de bouw. Ook dachten ze dat als ze de farao nu helpen deze hun later ook zou helpen. Hij was hun verbinding met de goden. Over een grote piramide werd wel 23 jaar lang gewerkt. Er werden wel 100 .000 blokken steen per jaar gebruikt.

De stenen moesten met de hand worden uitgehakt. Deze kwamen uit de steengroeven. De blokken werden losgemaakt met natte houten balken. De balken zetten uit en deden de rotsen splijten. De rotsblokken werden met koperen beitels en houten hamers op maat gemaakt. Als de steengroeve dichtbij was dan werden de blokken met een soort houten sleeën verplaatst. Als de steengroeve ver was moesten de blokken eerst met boten over de Nijl naar de goede plek vervoerd worden. De piramide werd per verdieping gemaakt en de schuine weg waarover alle materialen kwamen werd ook steeds hoger gemaakt.( hellingbaan )

Opbouw van de piramides ( zie tekening )

Bij elke piramide zijn meerdere gebouwen. De farao wordt in een tempel klaargemaakt voor zijn laatste reis. Vanuit die tempel gingen ze via een lange gang naar de graftempel. En van daaruit naar de piramide zelf. De graftempel was altijd aan de oostzijdevan de piramide. Omdat de zon aan het oosten opkomt dacht men dat de zonnestralen de farao verbond met de zonnegod Ra . De graftempel was belangrijk voor de verzorging van de koning in zijn nieuwe bestaan. Elke dag werd er gebeden en werden er offers gebracht door de gewone mensen en de familie. Een offer kan zijn een dier, eten, en soms zelfs mensen.

Als er een koning was dan ging men gelijk starten met de bouw van een piramide. Ging een koning plotseling dood dan maakte men onder de grond een kamer met een aantal gangen. Dit noemde men een graftombe. Zo’n tombe werd tussen de 3 en 6 maanden in zijn geheel gebouwd.

Belangrijke piramides

In Gizeh staat een belangrijke groep piramides. Daar staan 3 grote piramides. De allergrootste is die van koning Cheops. Die piramide is 147 meter hoog en meer dan 4500 jaar oud. Hij is gemaakt van meer dan 2 miljoen blokken en is er meer dan 20 jaar over gedaan.De piramide werd bewaakt door en sfinx. Dit is een half mens en half leeuw. De kop stelt het hoofd voor van de koning.

Trappiramide

Dit is een piramide in de vorm van een trap. Koning Djoser is in zo’n trappiramide begraven. Deze piramide staat in Sakkara

De knikpiramide is ontstaan omdat men geen zin meer had om de echte punt erin te maken. In Egypte heb je een knikpiramide.

Hiërogliefen ( t-shirt )

5000 jaar geleden konden ze in Egypte al lezen en schrijven. In Europa konden ze dat nog niet. De Egyptenaren schrijven met hiërogliefen. Dit is een taal van tekens. Je ziet afbeeldingen van vogels, zittende man, dieren, rietstengel en een speer. De hiërogliefen werden opgetekend op rollen papyrus en gegraveerd op steen. ( zie t-shirt papa )

Hierogliefen betekent ‘heilige inkrassingen’. Je leest het van boven naar beneden. De egyptenaren noemen het ook wel de taal van de Goden.

Het duurde tot ongeveer 1800 voordat wij het Egyptische schrift kon lezen.

Farao ( zie tekening piramide )

De oude Egyptenaren dachten dat de farao’s goden waren. En dat ze met goden konden praten. Ook dachten ze dat de farao’s als ze dood waren een lange reis gingen maken naar een nieuw leven. De piramide zou hem tijdens die reis beschermen. Hoe hoger de piramide was hoe sneller hij in het dodenrijk was. Ze geloofden ook dat de piramide eeuwig zou blijven staan en de farao dus eeuwig zou beschermen. Daarom kregen de doden ook een heleboel belangrijke dingen mee in hun graf. Denk aan gebruiksvoorwerpen voor de jacht, eten en drinken maar ook sieraden en goud.

Als de farao dood was werd hij in een grafkamer gelegd in die piramide. De grafkamer was diep onder de grond of diep in de piramide verborgen. De grafkamer werd ook verzegeld zodat de dieven de kostbare voorwerpen niet kon stelen. Als de farao dood was dan werden zijn eventuele vrouwen en kinderen ook geofferd. De kleine piramides naast de grote geeft aan hoeveel dat er waren.

In het dal der koningen bij Thebe liggen heel veel tempels en graftombes. De bekenste farao die daar gevonden is Toetanchamon. ( zie kaart Luxor ) Hij werd farao toen hij 8 jaar oud was. En hij stierf op 18 jarige leeftijd. Het graf van Toetanchamon is het enigste graf die niet was leeggeroofd. Howard Carter heeft dit graf ontdekt in1922. Er waren zoveel spullen in deze graftombe dat het jaren duurde voordat alles eruit was. Alles wat eruit kwam moest worden gefotografeerd en worden vastgelegd. Veel van deze schatten staan nu in museums.

Mummie

Ouden Egyptenaren geloofden dat als er iemand doodging hij in zijn volgende leven ook een lichaam nodig had. Het lichaam moest dus worden gemummificeerd. Mummificeren is lang houdbaar maken. Het duurde 70 dagen dat een mummie klaar was.

Het lichaam werd op een tafel gelegd en eerst werd er met een speciale haak de hersenen via de neus eruit gehaald. Dan werd de mond gevuld met linnen gedrenkt in geurige olie.

Dan werd door een priester de organen eruitgehaald en in een pot gedaan. Alleen het hart werd terug gestopt. Dan werd het lichaam bedekt met een zoutachtige stof waarna het 40 dagen op een schuine tafel moest drogen. Dan werd het lichaam gevuld met zaagsel waarna de priester het lichaam dichtnaaide. Daarna werd het lichaam ingesmeerd met olie. De oogkassen werden gevuld met uien. De wangen en lippen werden beschilderd om het mooi te maken. Als laatste werd het lichaam omwikkeld met linnen. ( 150 m ) dan werd het linnen bestreken met hars. Van de mummie werd de mond geopend en gevuld met pepers. Door dit te doen dachten ze dat de dode kon spreken en bewegen in het dodenrijk. Als allerlaatste werd er een masker over het hoofd geplaatst en werd de mummie eindelijk in een doodskist gelegd. ( zie schilderij )

Goden

Je hebt een heleboel verschillende goden. Aan de goden brachten men offers. Wilde je een baby dan moest je aan de goede god een offer brengen.

RA is de zonnegod. Hij was erg belangrijk

Amon zorgde voor baby’s

Anubis beschermde de graven en zorgde voor de mummies

Osiris was de baas van het dodenrijk en ze zorgde voor eten

Seth zorgde voor de woestijn, harde wind en het onweer

Dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen??