Spreekbeurt over het Regenwoud

het Regenwoud

Ik houd mijn spreekbeurt over HET REGENWOUD

Er zijn 4 gebieden met regenwoud op de wereld. In midden- en Zuid-Amerika, in Afrika, in zuidoost-Azie en in austraal Azië. Elk gebied is anders en heeft andere dieren en planten die soms maar in 1 gebied voorkomen. Dat komt omdat de werelddelen vroeger tegen elkaar aan lagen. Die zijn in miljoenen jaren uit elkaar geschoven en ieder deel nam eigen dieren en planten mee.

Je hebt verschillende soorten wouden.

De moesson of seizoenswouden zijn tropische wouden met 3 of meer droge maanden per jaar, omdat de bomen hun bladeren in het begin van het droge seizoen laten vallen en in het natte seizoen weer aan laten groeien.

Bergregenwoudeen zijn regenwouden hoog in de tropische bergen waar mistige bossen met knoestige, gedraaide bomen groeien. Deze wouden hebben minder plantengroei omdat de lage temperatuur en de sterke wind de plantengroei beperken.

Mangrovewouden liggen bij de kusten. Tropische kustlijnen zijn vaak bedekt met mangrovewoud. Mangrovewouden liggen bij de Indische Oceaan, de kusten van noord- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied en West-Afrika.

Het klimaat is bij alle regenwouden hetzelfde omdat ze in een soort gordel rond het midden van de aarde groeien, waar de zon altijd op schijnt en het heetst en sterkste zijn.

Nog een leuk weetje: Wanneer het regent duurt het soms wel 10 minuten voordat de regendruppels beneden zijn.

Je hebt verschillende soorten bomen, en dan bedoel ik niet berken en kastanjes maar doorgroeiers, de kroonlaag, de onderlaag en de bodemlaag.

Doorgroeiers zijn bomen die boven alles uit steken.

Het meeste leven speelt zich af in de kroonlaag, waar het meeste licht komt. Het ligt ongeveer 40 meter boven de grond.

Tussen de bodem en het bladerdak bevindt zich een laag van kleinere bomen, klimplanten en grootbladerige struiken die het goed doen in de schaduw.

Slechts 2 % van het zonlicht dat op het bladerdak schijnt, komt op de bodem. Op deze donkere bodem groeien varens, gras en zaailingen.

DE VOLKEREN VAN HET REGENWOUD

Duizenden jaren lang wonen er al mensen in het regenwoud, de indianen. Ze woonden in harmonie met de dieren en gebruikte niet meer van de producten van het woud dan nodig was. Zij zijn de mensen die het meest afweten van de planten en dieren.

Toen de kolonisten binnenvielen en het bos vernielden, hadden de indianen daar zwaar onder te lijden.Hun huizen werden vernietigd, ze stierven aan ziektes zoals malaria, die door kolonisten waren meegebracht. Ze zijn zelfs uitgemoord door mensen die hun land binnentrokken! Wereldwijd protesteerden de mensen tegen de vernietiging van het regenwoud, maar al te vaak werden de indianen toch verjaagd door bulldozers of mensen met geweren.

De indianen vervoeren zich per kano door het regenwoud. Dat is de handigste manier, aangezien er veel water is in het regenwoud en de bossen heel dichtbegroeid zijn.

Een klein stuk regenwoud kan maar een paar honderd mensen onderhouden; de bevolkings- dichtheid van de Mbuit-pygmeeën is ongeveer 1 persoon op 4 vierkante kilometer. Een groep kan een gebied van wel 1300 vierkante kilometer bestrijken op hun zoektocht naar voedsel.

Indianen maken soms stukken bos vrij om op gewassen op te verbouwen, maar richten daarbij geen blijvende schade aan. Ze kiezen een klein stuk bos uit, halen het leeg en branden het plat, verbouwen zorgvuldig gekozen gewassen waarbij ze het land niet uitputten en ten slotte laten ze het bos weer teruggroeien. Het onbeschadigde bos rondom de open plek vult het gauw weer op. Dit heet “traditionele zwerflandbouw”.

BEDREIGDE REGENWOUDEN

Wij zijn afhankelijk van de regenwouden; ze nemen namelijk een hoop kooldioxide uit de lucht op en houden zo de gassen in de atmosfeer in evenwicht.

Wanneer bomen worden gekapt en verbrand komen die gassen weer vrij en met een heleboel gas stijgt de temperatuur in de wereld.

Toch gaan we door met het kappen van bomen, waarbij alles vernield wordt: niet alleen de huizen van de woudbewoners, maar ook bronnen van voedsel, planten waar medicijnen van gemaakt kunnen worden,en ten slotte ook nog het leefgebied van vele planten en dieren. Sommige soorten zijn al uitgeroeid voordat we ze ooit gezien of onderzocht hebben.

Iedere minuut gaat er een gebied van 40 hectare verloren.

Ieder uur ongeveer 2400 hectare en in een jaar een gebied zo groot als Engeland, Schotland en Wales bij elkaar. Er is nog maar 1/5 over van het gebied wat het eerst was.

Als iemand een boom kapt, dan neemt die boom in zijn val nog enkele bomen meer mee. Zo worden er in korte tijd veel bomen gekapt.

Er zijn veel organisaties zoals WNF en Greenpeace, die actie voeren voor de regenwouden.

Met hun acties kopen ze bijvoorbeeld stukken regenwoud, zodat daar niet meer gekapt mag worden. Of ze beschermen er dieren mee, zodat die niet meer doodgeschoten mogen worden.

DIEREN UIT HET REGENWOUD

In het regenwoud leven heel veel verschillende dieren en planten.

In de onderlaag leven de planten en insecten, de katten, verschillende apen, slangen en nog een aantal dieren die niet kunnen vliegen want de onderlaag is op de bodem.

In de kroonlaag leven andere apen, vogels, vlinders en vleermuizen.

In de uitstekende laag leven arenden, uilen, toekans en vlinders.

DE PLANTEN

Er leven veel zeldzame planten in het regenwoud. Zoals de raflesia, de reuzebloem. Die kan wel 90 centimeter in doorsnede worden. Hij ruikt naar rottend vlees, zodat hij vliegen aantrekt.

Er leven ook vleesetende planten zoals de bekerplant. De vliegen worden aangetrokken door de nectar en vallen dan in de plant, en kunnen er niet meer uit omdat er water ligt. Er leven ook veel paddestoelen, dat komt omdat er zo weinig licht op de bodem komt.

Dit was mijn spreekbeurt, nu heb ik nog een paar vragen.

1. Vraag:Noem 2 gebieden waar regenwoud ligt.

Antwoord: In West-Afrika, Midden- en Zuid Amerika, In Zuid- oost Azië en in austraal Azië. (Zie het plaatje)

2. Vraag : Wat is de grootste bloem uit het regenwoud?

Antwoord: De Raflesia, die kan 90 centimeter in doorsnede worden.

3. Vraag: Hoe groot is het gebied dat in 1 jaar gekapt wordt?

Antwoord: Dat gebied is zo groot als Schotland, Wales en Engeland bij elkaar.

4. Vraag: Welke dieren leven in de kroonlaag, dat is deze laag (plaatje laten zien).

Antwoord: apen, vogels, vlinders, vleermuizen, tijgers die goed kunnen klimmen, vliegende kikkers, hagedissen en zelfs vliegende katten.

Dit was mijn spreekbeurt over het regenwoud.