Spreekbeurt over Hypotheken

Hypotheken

Hypotheken

Jullie hebben vast allemaal wel eens van een hypotheek gehoord maar wat is dat nou precies. In deze spreekbeurt ga ik jullie dat uitleggen. Een hypotheek is een geldlening waarbij je huis als onderpand dienst doet. Je kunt dat zo zien. Je leent geld van de bank om een huis te kopen. Over die lening moet je iedere maand rente aan de bank betalen. Kun je nou die rente een langere tijd niet meer betalen dan kan de bank je huis verkopen en van de opbrengst de lening aflossen. De waarde van het huis als onderpand moet er dus voor zorgen dat de bank altijd zijn geld terug krijgt. De meeste hypotheken zijn zo opgebouwd dat in 30 jaar tijd het huis terug betaald wordt aan de bank. Daarna is meestal het huis helemaal van de eigenaar zelf en is de hypotheek afgelost.

Kredietcrisis

Door de kredietcrisis in Amerika, en nu ook in Europa, kwam er veel aandacht in de kranten en op radio en tv voor “slechte hypotheken”. Ik vroeg me dan steeds af “wat is dat nou weer?” Bij de slechte hypotheken was de waarde van de huizen te laag om het hele geleende bedrag af te kunnen betalen. Er bleef dus na de gedwongen verkoop van het huis een restant lening over. Het gevolg was dat de bank dus zijn geld niet volledig terug kreeg en dat de mensen én geen huis meer hadden maar toch nog met een schuld bleven zitten.

Rente aftrek

In Nederland hebben we het systeem dat je over betaalde hypotheekrente voor je eigen huis geen belasting hoeft te betalen. Dit maakt het aantrekkelijk om een eigen huis te kopen en geld van de bank te lenen voor zo’n huis. Je betaalt de rente wel maar een deel van de rente krijg je weer van de overheid terug als een korting op de te betalen belasting over je loon.

Rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt er met de bank afgesproken hoelang het betaalde afgesproken rente percentage vast blijft. Gebruikelijk is dat het rentepercentage voor 5 jaar vast staat maar je kunt de rente ook voor 20 of 30 jaar vastzetten. De rente is bij een langere looptijd altijd hoger dan bij een kortere looptijd op het moment van afsluiten omdat het voor de huizenbezitter een stuk extra zekerheid geeft dat er niet onverwacht een rente verhoging komt.

Verschillende soorten hypotheken

Er zijn een aantal verschillende soorten hypotheken en de eenvoudigste vormen zal ik proberen uit te leggen. Bij alle hypotheken zegt de naam van de hypotheek iets over de manier waarop de lening wordt afgelost en de rente betaald wordt.

Annuïteiten hypotheek

Een annuïteiten hypotheek is een hypotheek waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek steeds hetzelfde bedrag per maand betaald wordt. In het begin wordt weinig aflossing betaald en veel rente. Omdat er iedere maand een groter bedrag afgelost wordt zal het deel van de rente steeds kleiner worden en het deel aflossing steeds groter.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek steeds hetzelfde bedrag per maand betaald wordt. In het begin wordt weinig aflossing betaald en veel rente. Omdat er iedere maand eenzelfde bedrag afgelost wordt zal het deel van de rente steeds kleiner worden en dus het bedrag per maand in totaal lager.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaal je iedere maand alleen maar rente. Aan het einde van de looptijd is het bedrag van de lening nog even hoog als aan het begin, er is dus niets afgelost.

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek rente over het gehele geleende bedrag. Daarnaast betaal je een verzekeringspremie waarmee aan het einde van de verzekering de lening afgelost wordt.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek betaal je ieder maand over de volledige lening rente. Er wordt als aflossing een vast bedrag ingelegd waarmee aandelen in aandelenfondsen worden gekocht.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek wordt er rente betaald over de volledige lening. Maandelijks wordt een vast bedrag gespaard waarover dezelfde rente vergoed wordt die ook betaald wordt over het lening deel. Tijdens de looptijd van deze hypotheek blijft de betaalde rente volledig aftrekbaar van de belasting.

Hybride hypotheken

Hybride hypotheken zijn hypotheken waarbij verschillende hypotheek vormen gecombineerd worden. Als voorbeeld kun je bij een lening van € 300.000 bijvoorbeeld 30% aflossingsvrije hypotheek nemen, 50% spaarhypotheek en 20% beleggingshypotheek.

Slot

Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen uitleggen wat een hypotheek is en wat voor verschillende hypotheken er zijn. Een hypotheek contract noemen we een hypotheekakte en die moet altijd bij de notaris opgemaakt worden. Vraag thuis maar eens aan je ouders of jullie ook een hypotheek hebben en wat voor soort hypotheek dat is.

Zijn er nog vragen?

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Willem.