Spreekbeurt over Kinderen en Oorlog

Kinderen en Oorlog

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Lisa.

Kinderen en oorlog

Nooit is de geschiedenis zonder oorlog geweest. De hele twintigste eeuw kent
geen dag zonder geweld. Miljoenen mensen zijn om het leven gebracht.Er zijn
nog steeds mensen die niet zijn niet uitgeruzied: ook nu aan het begin van
een nieuwe eeuw woeden over de hele wereld oorlogen. Daarbij worden niet
alleen soldaten getroffen. Er zijn de laatste tien jaar anderhalf miljoen
kinderen door oorlogsgeweld gedood. Vier miljoen kinderen zijn voor het
leven invalide geworden. Miljoenen kinderen hebben moeite de nare ervaringen
van de oorlog te verwerken en de draad van het gewone leven weer op te
pakken. Steeds meer worden kinderen actief ingezet in de oorlog als wapen en
als soldaat. De Verenigde Naties hebben de inzet van kinderen onder de
achttien jaar in gewapende conflicten verboden. Maar in de praktijk neemt
het gebruik van kinderen toe.Het dagelijks leven van kinderen in de oorlog
is heel anders dan het gewone leven van ons. Kinderen zien dan vreselijke
dingen en hebben vaak honger. Sommige kinderen maken in hun leven alleen
maar oorlog mee. Ze denken dan dat het normale leven is. Dat is natuurlijk
verschrikkelijk.
school
In de oorlog probeert men kinderen gewoon naar school te laten gaan. behalve
als er gevaar is of als de school gebombardeerd wordt of zo. Dan wordt er
een andere ruimte gezocht. Als er oorlog is dan verzinnen de mensen van
alles om naar school te gaan. Want kinderen in die landen willen toch graag
naar school. Hier is dat eigelijk niet voor te stellen want we zijn juist
blij als we van school af zijn.
De gevolgen
Een oorlog maakt een land kapot. Er zijn landen waar kinderen moeten
meevechten in de oorlog. Deze kindsoldaten dragen wapens en kunnen hun eigen
familie vermoorden. Het is voor hulpverleners soms moeilijk om kindsoldaten
na de oorlog weer op het rechte pad te krijgen, want de kinderen hebben al
heel jong geleerd dat het goed is om geweld te gebruiken. In 1999 was er
oorlog in Kosovo. De NAVO, een organisatie van landen die elkaars veiligheid
helpen verdedigen, kwam in actie. Buurland Servië viel Kosovo aan. Toen de
oorlog voorbij was waren de meeste scholen kapot. Ze waren in brand
gestoken, geplunderd of gebombardeerd. Veel kinderen die de oorlog
overleefden, hebben geestelijke problemen. Ze zijn somber of agressief, en
sommigen hebben slaap- en eetproblemen. of zijn gehandicapt vaak hebben ze
dan geen geld om krukken of zoiets te huren. Daarvoor zijn allerlei goede
doelen Dat is ook niet verwonderlijk als je bedenkt dat veel kinderen van
dichtbij geweld hebben meegemaakt. Geweld waarbij ze familieleden en
vrienden verloren.

Verschillende organisaties proberen kinderen in oorlogsgebieden te helpen.
Zo worden projecten bedacht waarbij de kinderen een camera krijgen en het
verhaal van hun leven daarmee mogen vertellen.
Zijn meisjes ook kindsoldaten?
Meisjes worden voor van alles gebruikt. Ze worden vaak gedwongen voor de
seks, maar meestal moeten ze ook allerlei militaire taken vervullen. Vaak
doen ze mee aan de gevechten, het leggen van mijnen, dragen en huishoudelijk
werk.
Hoeveel kindsoldaten zijn er?
In generve is een onderzoek geweest in 1998, samen met de Zweedse afdeling
van Redt de Kinderen. Uit dat onderzoek blijkt dat het om circa 300.000
kinderen gaat die deelnemen aan de oorlog. Duizenden ex-kindsoldaten komen
uit gewapende conflicten zoals in Afghanistan.
Moeten kindsoldaten gestraft worden?
Kindsoldaten zijn in de eerste plaats slachtoffers van gewapende conflicten.
Maar als er bewijzen aangevoerd worden dat een bepaald kind ernstige
misdaden heeft begaan tegen de menselijkheid, kan het vervolgd worden. De
rechtspraak voor een kind onder de 18 dient plaats te vinden onder de regels
van het kinderrecht.
Hoe wordt een kind soldaat?
Een aantal Afrikaanse landen heeft militaire scholen waar kinderen goed
onderwijs krijgen. Dit is eigenlijk een goede kant van een militaire school.
In landen als Burundi en Rwanda lijken deze militaire scholen te werken voor
het leger, tienduizenden kinderen worden zo opgeleid voor het leger. In
Benin krijgen kinderen op twee militaire scholen echt goed onderwijs.
Kinderen vanaf 13 jaar worden op deze school toegelaten mits zij goede
schoolresultaten behalen. Kinderen die naar deze scholen gaan nemen niet
actief deel aan een gewapend conflict. Zij leren dus wel veel over het leger
maar worden niet gedwongen na hun afstuderen binnen het leger te gaan
werken.
In Nederland kun je vanaf je 17e jaar vrijwillig in militaire dienst. Ook
hier word je niet gedwongen na opleidingen in vaste dienst te gaan. Wel zijn
er voordelen als je vrijwillig in het leger gaat bijvoorbeeld voor sport
maar ook bijvoorbeeld dat je gratis je rijbewijs kan halen en ook andere
opleiding worden gratis aangeboden.

Waarom zijn er kindsoldaten?
Kinderen worden ingezet omdat steeds meer lichtere voorwapens gebruikt
worden, die makkelijk door kinderen kunnen worden gebruikt. Kinderen hebben
voor de legers die hen gebruiken het voordeel dat ze gemakkelijk zijn om te
kopen en doen wat ze gezegd wordt. Ze hebben geen behoefte om weg te lopen
of om salaris te vragen.

Wat kan er tegen kindsoldaten gedaan worden?
Er zijn in Nederland 15 organisaties die proberen kindsoldaten tegen te
gaan.
Enkele zijn:

 • Nederlandse Rode Kruis
 • UNICEF Nederland
 • Amnesty International

Deze organisaties hebben samen een groep gevormd, Stop het gebruik van
kindsoldaten. Het doel is om te zorgen dat de Nederlandse regering er iets
aan doet om het gebruik voor de kinderen

Waar zijn de meeste kindsoldaten?
De meeste kindsoldaten vind je in Afrika. Hier worden 120.000 kinderen
ingezet. Maar veel landen in Amerika en Europa rekruteren echter nog steeds
kinderen voor haar krijgsmacht.
Een aantal landen waar veel kindsoldaten voorkomen:

 • Afghanistan
 • Columbia
 • India
 • irak
 • Israël
 • Peru
 • Soedan

Wat moet je doen als kindsoldaat?

 • Je moet bijvoorbeeld anderen doden, soms zelfs je eigen maten.
 • Voedsel veroveren en bewaken; veroverde wegen en terrein bewaken; macht
  uitoefenen.
 • Anderen verwonden, door het leggen van mijnen.
 • Meisjes worden soms seksslavin van soldaten, gedwongen liefje van de
  commandant.
 • Je moet heel erg afzien, honger lijden, dagenlang lopen, en getuige zijn
  van gruwelijkheden.
 • Je wordt zelf gewond, ziek, of gedwongen drugs te gebruiken.

KINDSOLDATEN VROEGER.

Het verschijnsel is niet nieuw. Kinderen zijn altijd in oorlogen gebruikt,
als verkeners of boodschappers. Eeuwen geleden liepen ze mee als
trommelaars. De kinderen droegen geen wapens en ze vochten ook niet mee,
maar ze liepen wel voorop en vingen vaak de eerste klappen op.

EN NU.

Toch is er nu een groot verschil met vroeger: de wapens. Die zijn nu zo
licht en eenvoudig te bedienen, dat kinderen ze gemakkelijk kunnen
gebruiken. Kinderen worden soldaten en krijgen ook te maken met het harde
leven dat daarbij hoort.
Het ergste is dat kinderen in de oorlogen meestal niet gespaard blijven dus
ze gaan dood! De kinderen gaan op pad met stokken en bezems, als er niets
ontploft volgen de andere soldaten.De kinderen zijn vaak misbruikt of
gehersenspoeld en krijgen ook vaak drugs te slikken zodat ze zich niet meer
bewust zijn van hun daden.