Spreekbeurt over Leonardo da Vinci

Spreekbeurt over Leonardo da Vinci

Voorwoord:

Ik ga mijn werkstuk houden over Leonardo da Vinci.

Ik hoop dat ik veel te weten kom over hoe hij leefde en over hoe hij dingen uitvond.

Van wat ik weet was Leonardo een super intelligent mens met heel veel ideeën over hoe het beter en makkelijker zou kunnen gaan om te leven.

Hij leefde in de renaissance (wedergeboorte). Dat is de tijd na de middeleeuwen wanneer de mensheid eigenlijk alles weer opnieuw uitvond.

Voor de middeleeuwen, toen de Romeinen hier leefde, hadden de Romeinen al een heleboel uitvindingen van uit Rome mee genomen. Maar toen de Romeinen weer weg trokken, vergaten de mensen de uitvindingen weer en stortte de economie in.

In de renaissance werd dat alles weer opgebouwd.

Ik denk dat Leonardo da Vinci juist in de renaissance is geboren om zijn uitvindingen en kennis die hij opdeed met de mensen te delen. Ook al hield hij ook een heleboel geheim.

In de renaissance kregen meerdere mensen ook een eigen idee over alles. En geloofden ze de kerk wat minder. Ze kwamen ook in opstand.

Leonardo da Vinci deed ook een heleboel van zijn werk illegaal, omdat het door de kerk verboden was.

( Samensmelting van Leonardo da Vinci en de Mona Lisa)

( Leonardo gewoon geschreven) (Leonardo in spiegelbeeld geschreven)

De jeugd van Leonardo:

Leonardo da Vinci is geboren op 15 april 1452 in Vinci, een dorpje in Italië.

Leonardo was een buitenechtelijk kind van Piero en Chataria, een boerenmeisje, hierdoor

kon Leonardo geen klassieke studie volgen.

De vader en voorvaders van Leonardo waren Notario (notaris), daardoor zijn zijn geboortedatum en naam

overgeleverd “Leonardo di ser Piero da Vinci” (Leonardo, zoon van Piero uit Vinci). Dat schreef de

grootvader van Leonardo in het familieboek.

Leonardo groeide op op het platteland. Het eerste jaar bleef hij waarschijnlijk bij zijn moeder die hem

zoogde. Daarna is het onzeker waar hij was. Maar in het kadester van Vinci uit 1457 woonde “Lionardo”

bij zijn vader en diens echtgenoot Albiera.

Als zoon van een notaris kreeg Leonardo een goede opvoeding. Hij leerde rekenen, lezen, schrijven en zelfs

een beetje Latijn.

Zijn loopbaan:

Leonardo werd schildergezel (schildersleerling) van Andrea del Verrocchio. Daarna werd hij een

onafhankelijke schilder. Van 1482 tot 1499 werkte hij voor de Hertog van Milaan (Ludovico Sforza).

Daar had hij een eigen studio en leerlingen.

Toen de Franse Milaan bezetten ging Leonardo terug naar Florence. Daar ging hij voor Cesare Borgia

Werken als militair architect en ingenieur.

In 1506 ging Leonardo weer terug naar Milaan. Van 1513 tot 1516 woonde hij in Rome waar toen veel

jongere schilders (Rafaël en Michelangelo) werkte. Maar hij had niet veel contact met hun.

In 1516 ging Leonardo werken voor koning Frans I van Frankrijk. Daar werkte hij in het kasteel van

Amboise.

Het overlijden van Leonardo:

Leonardo overleed in het Franse Cloux. Maar ligt begraven in de Kapel van St. Hubertus in het kasteel

van Amboise in Amboise.

Hij overleed op 2 mei 1519, en is dus 67 jaar geworden. Wat heel oud was voor die tijd.

Controversieel:

Leonardo gold, met al zijn talenten, in zijn tijd, als een controversieel persoon. Onder andere vanwege zijn

artistieke kwaliteiten kreeg hij diverse opdrachten van de kerk, voor het Religieuze kunst.

Met namen zijn schilderwerk: Het “Laatste Avondmaal” is een beroemd voor beeld daarvan.

Leonardo da Vinci stond zijn gehele werkzame leven onder bescherming van invloedrijke personen; een

lange tijd zelfs onder de bescherming van de paus zelf.

Hoewel de kerk behoorlijk was versoepeld met het anatomische onderzoek, werd het maar op kleine

schaal toegestaan. En er was geen sprake van verlichting.

Omdat het maar op kleine schaal was toegestaan om anatomische onderzoeken te doen, is Leonardo in

aanvaring gekomen met de paus. Leonardo had anatomisch onderzoek gedaan op menselijke lijken. Die

lijken had hij stiekem van het kerkhof opgegraven om te onderzoeken. Dat had hij op een manuscript

genoteerd.

Ook is in een van zijn notities de opmerking “De zon staat stil” te vinden, volgens sommigen een

verwijzing naar een heliocentrische kijk die tegen de dan geldende meningen inging.

Homoseksueel? :

Omdat Leonardo geen echte relatie heeft gehad met een vrouw, werd er wel geopperd dat Leonardo da

Vinci homoseksueel was.

Leonardo werd in 1476 dan ook anoniem beschuldigd van homoseksueel contact met een 17 jarig model,

de prostitué Jacopo Satiarelli.

Dat beschuldigen gebeurde wel vaker en was vermoedelijk een vorm van laster (kwaadspreken). Leonardo

en nog 3 anderen werden vrij gesproken omdat er te weinig bewijs was. Maar Leonardo en de 3 andere

jongens werden wel in de gaten gehouden door de “Nachtagenten” van Florence, een soort zedenpolitie.

Leonardo`s meesterwerken:

Leonardo is vooral beroemd vanwege een paar prachtige schilderwerken zoals Mona Lisa, (ook “La

Gioconda” genoemd) en de muurschildering: Het laatste Avondmaal (ook wel “Ultima Cena” of

“Cenacolo” genoemd.

De muurschildering, die van Fresco is gemaakt, ging al heel snel vervagen. Dat deed hij al in de tijd dat

Leonardo zelf nog leefde. Maar in de Abdij van Tongerlo is een getrouwe kopie op linnen gemaakt van

Leonardo da Vinci`s schildering van “Het laatste Avondmaal” gemaakt, die in perfecte staat bewaard is

gebleven.

De Mona Lisa:

De Mona Lisa is een wereldberoemd olieverfschilderij. Leonardo gebruikte olieverf op paneel

(populierenhout) en heeft het tussen 1503 en 1507 geschilderd

Het schilderij is vooral beroemd geworden vanwege de glimlach van de Mona Lisa, die vaak als

‘mysterieus’ omschreven wordt en die er bijzonder levensecht uitziet. Anderen zijn echter van mening dat

de geportretteerde heel neutraal kijkt. Bij vergelijking van dit schilderij met andere schilderijen uit het

begin van de 16e eeuw blijkt hoe ver Leonardo zijn tijd vooruit was, vooral door het gebruik van zijn

sfumato-schildertechniek (rokerig). Ook opvallend is dat de linker horizon lager ligt dan de rechter. Dit

optische middel is waarschijnlijk gebruikt om de contraposto-houding van het model te benadrukken.

Mensen hebben zich jarenlang afgevraagd wie model had gestaan voor de Mona Lisa: was het Da

Vinci’s moeder of zijn geheime minnares. Sommigen geloofden zelfs dat het om een vrouwelijk zelfportret

van de grote meester zelf ging.

In januari 2008 hebben ze gevonden dat het om Lisa del Giocondo gaat. Het bewijs vonden ze in

aantekeningen in de kantlijn van een oud boek, dat twee jaar geleden al gevonden werden door Dr. Armin

Leonardo nam het schilderij mee toen hij aan het hof van de Franse koning Frans I ging werken.

Het laatste Avondmaal:

Het Laatste Avondmaal (in het Italiaans, Il Cenacolo of L’Ultima Cena) is een fresco van Leonardo da

Vinci, dat hij heeft geschilderd in opdracht van hertog Ludovico Sforza.

Het geeft een scène van het Laatste Avondmaal van Jezus weer zoals die in de Bijbel wordt beschreven.

Het schilderij is gebaseerd op Johannes, waarin Jezus aankondigt dat één van zijn twaalf discipelen hem

zal verraden. Het schilderij is één van de meest bekende ter wereld en de opstelling is een iconografisch

model geworden.

Het schilderij “Het laatste Avondmaal” is tussen 1495 – 1498 geschilderd. Het schilderij is niet aan een

stuk daar geschilderd.

Compositie en betekenis van “Het laatste Avondmaal”:

Op het schilderij is de eetzaal van het convent van Santa Maria delle Grazie in Milaan te zien. Het thema

was traditioneel voor eetzalen, maar de betekenis van Leonardo gaf het een veel groter realisme en diepte.

De lunetten bovenin het schilderij zijn beschilderd met het wapen van Sforza. Tegenover het schilderij is

een fresco te zien van de kruisiging, geschilderd door Donato Montorfano. Leonardo begon met het werk

aan het Laatste Avondmaal in 1495 en voltooide het in 1498, hoewel hij niet aan één stuk door heeft

gewerkt aan het schilderij.

In het Laatste Avondmaal worden de reacties van de apostelen weergegeven, toen Jezus zei dat één van

hen hem zou verraden. “Zij keken elkaar aan, onzeker, wie hij bedoelde”, schrijft de evangelist. Alle

twaalf apostelen hebben bij Da Vinci een verschillende reactie op deze aankondiging en verkeren in

diverse stadia van woede en schok.

Onafgemaakte werken van Leonardo:

Leonardo maakte vele schetsen voor grootste werken, maar vaak werden die schilderijen niet voltooid.

In 1481 kreeg Leonardo da Vinci een opdracht om het altaarstuk “De aanbidding door de wijzen” te

maken. Maar hij vertrok naar Milaan voordat dat afwas.

In Milaan besteedde Leonardo vele jaren aan het ontwerpen van een monumentaal, acht meter hoge

bronzen ruiterbeeld ter ere van de vroegere vorst Francesco Sforza. Ook dit project werd nooit voltooid.

Toen Leonardo in Florence was teruggekeerd, kreeg hij de opdracht een grote openbare muurschildering

te maken. (Michelangelo zou de muur ertegenover beschilderen. Terwijl Leonardo en Michelangelo elkaar

echt niet mochten.) Na vele voorstudies verliet hij de stad.

(De aanbidding door de wijzen) (St. Jerome in de wildernis)

De onderzoeken van Leonardo:

Leonardo deed al z`n wetenschappelijke werk met middel van experimenten. Zijn experimenten waren

niet wetenschappelijke experimenten of verklaringen. Maar hij probeerde om alles wat hij ontdekte zo

goed mogelijk te beschrijven en te tekenen.

Leonardo had zijn hele leven lang een droom om een encyclopedie uit te brengen. Alles op basis van

tekeningen.

Tekening van een Foetus in een baarmoeder.

Foetus:

Een foetus is een ongeboren vrucht in het stadium waarin gelijkenis met het volwassen stadium gaat

optreden .Bij mensen spreekt men van een foetus vanaf de 8e week van de zwangerschap tot de geboorte.

Deze is dan ongeveer 2,5 cm groot en weegt maar een paar gram. In de dertiende week is de foetus acht

centimeter en weegt 30 gram.

De aanteken boeken van Leonardo da Vinci:

Leonardo was links handig, daarom schreef hij alles in spiegelbeeld op. Omdat hij anders de natte inkt

weer uitveegde. Maar alles wat hij ontdekte schreef hij keurig op in zijn aanteken boeken.

Zijn aanteken boeken zijn ook een combinatie van kunst en wetenschap, omdat er zulke goede tekeningen

bij staan.

Leonardo deelde zijn kennis niet. Integendeel zelfs! Hij hield alles goed verborgen en zijn spiegelbeeld

schrift, was ook een beetje zijn geheim schrift. Maar omdat hij alles zo goed verborgen hield, kon zijn

kennis pas in de 19e eeuw gebruikt worden.

Ook vanwege zijn geheimhouding van z`n kennis, beschreef L. Sprague de Camp Leonardo in zijn boeken

niet als de 1e van de moderne ingenieur, maar als de “Laatste van de Klassieken”.

Dat kwam doordat de wetenschappers, pas na Leonardo hun kennis gingen delen.

De Codex Leicester:

De zogenaamde Codex Leicester bestaat uit 18 losse beschreven vellen met rode inkt. De

Codex Leicester is tussen 1508 en 1510 geschreven door Leonardo en is dus ook in spiegel schrift

opgesteld. De Codex Leicester is een levendig verslag van de gedachtes, waarnemingen en theorieën.

(Onder anderen over rivieren, de zee, de eigenschappen van het water, de steen, de fossielen, de lucht en

het hemelse licht.) Dat alles is uitgedrukt in meer dan 300 met pen en inkt gemaakte schetsen, tekeningen

en diagrammen.

De 4 grote thema`s in de Codex Leicester zijn:

Architectuur,

Wetenschap,

Schilderkunst,

Menselijke anatomie.

Tevens is de Codex Leicester ook het duurste boek ooit. Het is in 1994 aan Bill Gates verkocht voor wel

30,8 miljoen doller.

(Bladzijde uit de Codex Leicester) (De mens van Vitruvius)

Anatomie:

Misschien nog wel indrukwekkender dan zijn kunstwerken zijn Leonardo`s studies van de anatomie, de

vlucht van vogels en vele andere onderwerpen. Zijn uiteindelijk kennis van de anatomie van het menselijk

lichaam leerde Leonardo zichzelf. Het is bekend dat hij in het holst van de nacht de lichamen van pas

gestorven mensen uit hun graven stal. Vervolgens ontleedde hij deze lichamen thuis.

Leonardo`s kennis van machines:

Naast de wereldberoemde schilderijen als de Mona Lisa en beeldhouwwerken schetste Leonardo in zijn dagboeken ideeën als allerlei vliegmachines, propellers, een duikhelm en een parachute. Waarschijnlijk had men ook enkele honderden jaren na zijn leven nooit begrepen hoe geweldig zijn uitvindingen waren. Aan het begin van de 21e eeuw is een spectaculair ontwerp in zijn schetsboek getest op bruikbaarheid. De Engelsman Adrian Nicholas ontcijferde met hulp van de historicus Martin Kemp van de universiteit van Oxford de krabbels in geheimschrift die Leonardo zette bij zijn ontwerp voor een parachute. In zijn spiegelbeeld geschreven toelichtende tekst van 1483 meldt de Leonardo dat je met deze uitvinding van elke grote hoogte kan springen zonder gewond te raken. Nicholas zijn vriendin Katarina Ollikainen maakte daarna de Da Vinci-parachute met de materialen hout en canvas zoals Leonardo dat in zijn schetsboek had beschreven. De parachute woog uiteindelijk 90 kilo en had een 6,7 vierkante meter groot houten frame

Geen enkele moderne geleerde zou vertrouwen hebben gehad in dit ontwerp van da Vinci. Maar Adrian Nicholas liet zich boven Zuid-Afrika met de Da Vici-parachute door een ballon optakelen tot een hoogte van 3,5 kilometer. Daarna sneed zijn trouwe vriendin Katarina de touwen los waarmee hij onder de ballon hing. Nicholas zweefde probleemloos hangend aan zijn Da Vinci-parachute weg. De parachute roteerde niet, slechts het canvas klapperde in de wind als het zeil van een zeilschip. Op 600 meter boven de grond sneed Nicholas zich los van de Middeleeuwse parachute en zweefde hij aan een moderne ‘chute’ naar de grond. Nicholas meende dat het Da Vinci-ontwerp niet bestuurbaar was en hij wilde niet in een boom landen. Maar vlak bij zijn landingsplek kwam ook met een zeer zachte landing de Da Vinci-parachute neer Leonardo had na 500 jaar gelijk gekregen.

Verder wilde Leonardo een echte manier vinden om te kunnen vliegen. En niet om alleen maar te kunnen zweven. Een lange tijd bestudeerde hij vogels en hun manier van vliegen.

Daarom wist Leonardo al dat de mens met gewone vleugels nooit zou kunnen vliegen. Vogels gebruiken namelijk 50% van hun spieren om te vliegen en dat kan een mens niet. Daarom ontwierp hij een model met speciale vleugels. Die vleugels hadden kleppen, die geopend zouden worden bij de start en gesloten bij de landing. Dit ontwerp werd de ornithopter genoemd. Tegenwoordig worden dit soort kleppen gebruikt bij moderne vliegtuigen. Leonardo`s uitvinding was dus eigenlijk toch heel knap.

Het ontwerp van de ornithopter is nooit uitgeprobeerd. Later bleek dat deze uitvinding van Leonardo nooit had kunnen werken omdat het meer dan 300 kilo zou wegen. Zonder motor was dit voor een mens dus niet te doen.

Leonardo bedacht nog een nieuw ontwerp: de vliegende schroef . Dit model zou de lucht in kunnen gaan doordat de schroef aan de bovenkant rond zou draaien. Dit was dus de voorloper van de helikopter. Ook de vliegende schroef van Leonardo werd nooit echt gebouwd. Dat komt omdat de vliegende schroef ook geen motor had. Als hij dat wel had zou hij de lucht in kunnen. Maar alleen een mens kan z`n groot ding nooit in beweging zetten.

Leonardo als beeldhouwer:

In een brief aan Ludovico Sforza schreef Leonardo dat hij veel plannen had om wapens en andere oorlogs-machines te maken. Sforza vond die ideeën helemaal niet interessant, hij vond Leonardo alleen als kunstenaar belangrijk. Daarom gaf hij Leonardo de opdracht om een ruiterstandbeeld te maken. De ruiter moest de vader van Ludovico Sforza voorstellen.

Leonardo wou dat graag doen. Zelf reed hij ook en hij was dol op paarden. Dus hij wou best een bronzen standbeeld maken. Enthousiast begon Leonardo aan zijn opdracht. Eert bestudeerde hij de paarden goed. Daarna maakte hij vele schetsjes waarvan hij later een gipsmodel van maakten.

(Dit is een van de schetsjes die hij maakte)

Terwijl hij deze opdracht had werd Leonardo afgeleid met dingen die hij zelf veel leuker en

interessanter vond. Daardoor is het standbeeld voor Ludovico Sforza nooit afgekomen.

Toen Leonardo later voor de Fransen werkte, kreeg hij weer een opdracht om een standbeeld te maken.

Ook dat standbeeld is nooit afgemaakt.

Leonardo als fabelschrijver:

Leonardo schreef ook fabels. Dat komt, zeggen ze, omdat hij zelf zo graag dingen leerde was, andere

mensen ook dingen te leren.

(Fabels zijn korte verhalen waar de schrijver wat mee wil vertellen.)

Leonardo als architect:

Leonardo da Vinci was niet alleen een beroemde kunstenaar, maar ook een belangrijke wetenschapper. Hij hield zich met veel verschillende dingen bezig. Zo bestudeerde hij ook gebouwen. Hij probeerde steeds om alles perfect te maken voor iedereen. Zo bedacht hij eens een ideale stad. Leonardo was in Milaan toen daar de pest uitbrak. Om dit soort ziektes te voorkomen bedacht hij de ideale stad om dat te voorkomen. Daarvoor moesten de arme en de rijken gescheiden worden. De rijken zouden in de stad zelf

blijven wonen en de armen zouden in nieuwe wijken om de stad heen gaan wonen, op het platteland dus. Leonardo wist toen al dat de pest veroorzaakt werd door afval en vuilnis op straat. Daarom bedacht Leonardo een systeem om afval kwijt te raken. Daarvoor zouden heel veel kanalen gebouwd moeten worden in die stad. Verder bedacht Leonardo hoe het verkeer zo goed mogelijk geregeld kon worden. Hij ontwierp straten met twee lagen. Rijtuigen zouden op de onderste weg en de voetgangers op de bovenste.

(De schets van de ideale stad van Leonardo)

Leonardo als wapenkundige:

Toen Leonardo voor Ludovico Sforza ging werken, wilde hij eigenlijk al wapens en andere oorlogsmiddelen gaan bedenken en maken. Maar Sforza was daarin niet in geïnteresseerd. Maar Cesare Borgia vond Leonardo`s plannen wel interessant. Leonardo ging dan ook voor hem werken als militair ingenieur.

In die tijd bedacht Leonardo allerlei dingen waardoor makkelijker oorlog gevoerd kon worden. Zo waren de kanonnen in die tijd erg zwaar en dus moeilijk te verplaatsen. Ook duurde het lang om die kanonnen opnieuw te laden. Daarom ontwierp Leonardo toen kanonnen met wieltjes en hij vond een soort buskruit uit waarmee de kanonnen sneller opnieuw geladen konden worden.

Een andere uitvinding van Leonardo om de vijand te verslaan was een reuzengrote kruisboog. Ook de kruisboog kreeg wielen zodat hij gemakkelijk verplaatst kon worden.

Ook bedacht Leonardo de allereerste tank. Hij tekende een wagen die helemaal bedekt was met houten balken om de mensen erin te beschermen. Deze wagen had wielen om hem te kunnen verplaatsen en bovenin was een opening om te schieten.

(Dit is de reuze kruisboog)

Leonardo als natuurkundige:

Leonardo da Vinci wilde altijd dat zijn schilderijen precies klopten. Daarom bestudeerde hij alles eerst heel goed en hij maakte veel schetsen van planten en dieren.

Leonardo hield heel veel van dieren. Daarom was hij vegetariër. In die tijd was dat heel bijzonder. Mensen vond vlees namelijk veel belangrijker dan groente.

Leonardo maakte ook studies van mensen om er zo voor te zorgen dat zijn tekeningen goed waren. Hij ging vaak naar een ziekenhuis in Florence om met oude mensen te praten en ze te bestuderen. Soms sneed hij na hun dood hun lijk open om de spieren en zenuwen goed te kunnen bestuderen. Zo maakte Leonardo schetsen van schedels en van het zenuwstelsel. Ook bestudeerde hij zwangere vrouwen. Hij wilde namelijk precies weten hoe een baby in de buik zat zodat hij dat goed kon tekenen. Die tekeningen zijn zo goed dat ze erg lijken op de tekeningen die nu in medische boeken staan. Leonardo wilde niet alleen dat alles klopte maar wilde ook dat alles in evenwicht was. Dit zie je bijvoorbeeld aan de portretten van zichzelf en van de “Mona Lisa”. Die zijn bijna symmetrisch.

Leonardo wilde steeds dat alles perfect was. Hij dacht niet alleen dat er een ideale stad zou kunnen bestaan, maar ook dat de ideale mens met wiskundige formules berekend zou kunnen worden.

Dit idee is niet van Leonardo zelf, maar is bedacht door Vitruvius. Volgens Vitruvius is de navel van de mens het middelpunt. Wanneer je een cirkel maakt vanuit de navel van een mens die zijn armen en benen strekt, dan zou die cirkel precies langs de vingers en de tenen lopen. Ook met een vierkant kan de ideale mens gemeten worden. Wanneer een mens rechtop staat en de armen opzij uitstrekt, dan kan men er een vierkant om heen maken. De lengte van de man is namelijk hetzelfde als de breedte van de uitgestrekte armen. Leonardo heeft deze wet van Vitruvius gebruikt bij zijn schilderijen.

Leonardo als uitvinder:

Leonardo vond veel dingen uit zoals ik net al vermelde. Maar nu wou hij iets uitvinden waarmee de mens makkelijker op een andere plaats kon komen.

Leonardo wou de “Automobile” uitvinden (automobile is Latijn voor zelf bewegen).

Wat een probleem was voor Leonardo, was dat er nog geen motor bestond. Alleen water werd al gebruikt om dingen te laten bewegen. Dus Leonardo probeerde ook veel uit met water, maar hij wou niet alleen vloeibaar water gebruiken, maar ook stoom en ijs.

Zo bedacht hij een soort waterpomp en een kanon die op stoom werkten.

In zijn aantekeningen zijn ook schetsen gevonden van een soort waterschoenen waarmee op het water gelopen zou kunnen worden en van een soort zwemband of reddingsboei. Hij bedacht apparaten om onder water andere schepen aan te vallen om ze te laten zinken. Verder ontwierp hij een schip met twee lagen waardoor het onzinkbaar was. Ook bedacht hij een soort helm om onder water mee te kunnen ademen. Deze uitvinding heeft Leonardo geheim gehouden. Hij was namelijk bang dat mensen deze uitvinding zouden gebruiken om oorlog te voeren. En Leonardo was heel erg tegen oorlog.

Leonardo vond ook uit dat als je een tandwiel op waterkracht liet draaien, dat een ander tandwiel die daar aan zat ook draaide zodat de machine ging werken.

Leonardo heeft waarschijnlijk ook een soort van fiets uitgevonden. Maar dat weten ze niet zeker omdat het nooit bewezen is. Er is namelijk wel een tekening gevonden in de Codex Leicester, maar ze weten bijna zeker dat die niet door Leonardo zelf is gemaakt. Maar het is waarschijnlijk een tekening van een leerling van Leonardo die dat heeft nagetekend van zijn meester. Wel is bijna zeker dat de ketting er later bij is getekend.

Nawoord:

Ik heb dit werkstuk gemaakt omdat ik wel wat wilde doen voor periode geschiedenis en dit leek me wel een leuk idee.

Ik vond het heel leuk om aan er te werken en heb veel geleerd over Leonardo da Vinci,

hoe het was om vroeger een heel slim mens te zijn en hoe hij daarmee de mensheid wilde helpen om makkelijker te leven.

Ook ben ik te weten gekomen dat goede ideeën niet altijd werden gewaardeerd. En dat de waarheid vaak werd verdraaid, zodat het een leugen leek.

In de tijd van Leonardo kon je ook aflaten kopen. Dan kocht je als het ware je zonde af, zodat je in de hemel kwam als je stierf. Maar alleen rijke mensen konden aflaten kopen, dus de arme mensen waren zondelaars.

Ook ben ik er achter gekomen dat de kerk alles deed om de mensen bij zich te houden. En ook dat de kerk alle regels maakte. En je moest je daar aan houden, anders deed je aan ketterij of was je een heks soms was je je leven dan niet zeker.

In de tijd van Leonardo mocht je al wat meer je eigen mening uiten, maar als die te vrij was werd je als nog in de gevangenis gegooid.

Leonardo had ook vele risico’s genomen om dingen uit te vinden. Hij groef bijvoorbeeld pas gestorven mensen op om hun lichamen open te snijden. Zo kon hij hun ingewanden bestuderen. Maar het was ten strengste verboden om dat te doen. Het mensenlichaam was heilig.

Bronnen:

Bijna al m`n informatie heb ik van wikipedia afgehaald en daar een leuk lopend verhaal van gemaakt. Sommige dingen heb ik van “De Da Vinci Code”.