Werkstuk over Loverboys

Loverboys

IN DE PROSTITUTIE

(door LOVERBOYS)

In de prostitutie ( door loverboys )

Inhoudsopgave blz. 1

Inleiding blz. 1

Prostitutie, wat is dat nou eigenlijk? blz. 2

Prostitutie, wat voor een vormen zijn er allemaal? blz. 3

Prostitutie, hoe kom je daarin terecht? blz. 4

Prostitutie, de feiten blz. 5

Prostitutie, wat zijn de gevolgen. blz. 6

Prostitutie, is het stafbaar? blz. 7

Loverboys, wat is dat nou eigenlijk? blz. 8

Loverboys, zijn ze strafbaar? blz. 8

Loverboys, zijn er boeken over? blz. 8

Loverboys, hoe gaan ze te werk? blz. 9 en 10

Loverboys, waarom blijf je toch bij hem? blz. 11

Loverboys, hoe bouw je, je lever erna weer op? blz. 11

Nawoord blz. 12

Bronnen blz. 12

Inleiding
Ik hebben gekozen voor het onderwerp prostitutie omdat het een gevoelig onderwerp is in de Nederlandse maatschappij.

Ik wilde graag weten waarom het onderwerp zo gevoelig ligt, waarom mensen eigenlijk in de prostitutie gaan en wat voor een vormen van prostitutie er zijn.

Ook was ik erg nieuwsgierig wat voor een cijfers er rond de prostitutie zijn

PROSTITUTIE

PROSTITUTIE, WAT IS DAT NOU EIGENLIJK?

De betekenis van prostitutie wordt door mensen verschillend uitgelegd.
Sommigen vinden dat prostitutie alleen seks in ruil voor geld is.

Anderen vinden weer dat het ook seks in ruil voor iets anders kan zijn.

Seks in ruil voor aandacht, een nieuwe baan of kleren bijvoorbeeld.
Je kunt je misschien wel voorstellen dat seks in ruil voor aandacht ervoor zorgt dat iemand ook makkelijker seks kan hebben in ruil voor spullen.

En seks in ruil voor spullen zorgt ervoor dat je makkelijker seks voor geld kunt hebben.

Prostitutie staat in het woordenboek als: het zich tegen betaling beschikbaar stellen voor seksuele handelingen en het daarvan een gewoonte of beroep maken.
Ook al is het zo dat de weg naar prostitutie vaak al begint bij het hebben van seks in ruil voor iets anders, seks zonder wederzijdse liefde.

Vrouwelijke prostituees komen veel vaker voor dan mannelijke prostituees,

Mannelijke prostituees komen meestal homoseksuele prostitutie bedrijven.

Vrouwen die de prostitutie bedrijven zijn vaak afhankelijk van een “souteneur” (soms de echtgenoot), die in ruil voor bescherming een groot deel van het geld opeist.

PROSTITUTIE, WAT VOOR EEN VORMEN ZIJN ER ALLEMAAL?

Prostitutie kan op verschillende manieren, hier onder staan ze allemaal

Tippelen

Op straat, op stations of in cafés werkt de straatprostituee.

Ze neemt haar klanten mee naar huis, naar een auto, naar een speciaal hotel of een andere plek.

Straatprostitutie bestaat al eeuwen lang; gemeenten proberen de overlast tegenwoordig wel tegen te gaan door plekken aan te wijzen waar tippelen is verboden of juist is toegestaan namelijk: tippelzones

Dat zij meestal afgelegen terreinen.
Bij sommige tippelzones is er een “huiskamer”, die er is voor hulpverlening en opvang van de prostituees.

Ze kunnen er terecht voor een douche, condooms, heroïnespuiten of voor een bezoek aan een arts.
Geschatte aantal straatprostituees: 5%

Raamprostitutie

Achter een raam lokt de prostituee haar klanten en onderhandelt met hen over de prijs.

De ruimte waarin ze zit, heeft ze voor een bepaalde tijd gehuurd bij haar exploitant

De onderhandelingen met de klant bestaan vaak in twee fases.

Eerst gaan ze het over het bedrag waarvoor hij binnen mag komen hebben en daarna wat hij voor extra diensten moet betalen.

In vaktaal wordt dit ook wel “uitpezen” genoemd.
Raamprostitutie is een typisch Nederlandse vorm van prostitutie, ontstaan in de rosse buurt van Amsterdam, en ook in andere steden te vinden: Den Haag, Alkmaar, Arnhem, Utrecht (op woonboten).
Rotterdam heeft geen raamprostitutie meer.

Geschatte aantal raamprostituees: 20%

Seksclubs
Een seksclub is een prostitutiebedrijf met een of meer bars en (soms) met zwembaden, bubbelbaden, sauna’s en danszalen.

De prostituees zoeken in de bar contact met klanten, dat doen ze door met hen te drinken, te praten of door een striptease voor hen uit te voeren.

In het sekshuis zijn kamer voor prostituee en klant, daarin kunnen ze “de betaalde liefde“ bedrijven.
Meestal krijgt exploitant een percentage (meestal 50 %) van wat de klant aan de prostituee betaalt.
Omgekeerd kan de prostituee ook een deel van de drankomzet krijgen.

In andere clubs is de prostituee niet in dienst van de eigenaar, maar huurt van hem kamers.

Privé-huizen
Privé-huizen zijn kleiner dan seksclubs, meestal niet groter dan een woonhuis.

De prostituees wachten in de huiskamer op klanten, aan wie ze 1 voor 1 worden voorgesteld.

Daarna kiest de klant de prostitué die hij wil en kan hij zijn “plezier” in een kamer ergens anders in het huis krijgen.

Geschatte aantal prostituees in seksclubs én privé-huizen samen: 45%

Thuiswerksters

Het woord zegt het al: de thuiswerksters ontvangen hun klanten thuis.

Ze komen met de klanten in contact via krantenadvertenties of briefjes bij de sigarenboer.

De thuiswerkster is erg zelfstandig en heeft vaak vaste klanten.
Geschatte aantal thuiswerksters: 5%

Escort

Een bemiddelingsbureau (meestal alleen maar telefoonlijnen) is een schakel tussen prostituee en klant.

De klant belt het bureau die de prostitué bij hem langs brengt bijv bij hem thuis, in een hotel of ergens anders.

Soms regelt de escortservice alleen maar avondje uit, een andere keer is er (ook) seks.
Seksclubs en privé-huizen hebben er soms ook een escortservice bij.

Geschatte aantal escortprostituees: 15%

Overig

Er zijn nog andere vormen, zoals prostitutie vanuit bars of erotische massagehuizen.
Geschat verdienen 10% van de prostituees op zo’n manier de kost.

Het geschatte aantal prostituees licht tussen de 25000 en de 30000

PROSTITUTIE, HOE KOM JE ER IN TERECHT?

In de meeste maatschappijen is het zo dat de vrouwen zwaar onderbetaald krijgen bij ‘normale’ banen., maar voor sommige vrouwen is het erg belangrijk dat ze onafhankelijk zijn van de mensen in hun omgeving.

De prostitutie is dan een makkelijke uitweg waar je er zeker van kunt zijn dat je genoeg geld verdient.

De meeste prostituees beginnen dan ook aan dit vak als ze blut zijn en het hoofd niet langer meer boven water kunnen houden en financieel afhankelijk dreigen te worden, bijv studenten in geldnood

Ze doen het dus vrijwillig, helaas is dat lang niet altijd zo.
Er zijn vier oorzaken waarom vrouwen onvrijwillig in de prostitutie terechtkomen

Voor het geld
Dit zijn Nederlandse vrouwen.

Maar ook vrouwen uit armere landen (zoals Zuid-Amerika, Zuid -Azië, Afrika en Oost -Europa)komen naar Nederland om in de prostitutie te werken.

Door vrouwenhandel
Dit zijn prostituees die door een vrouwenhandelaar naar Nederland zijn gehaald.

Tegen deze vrouwen is meestal gezegd dat ze hier in Nederland een mooie baan zouden krijgen, als kapster bijvoorbeeld.

Als ze dan in Nederland zijn aangekomen moeten ze met mannen naar bed en zien ze weinig of helemaal niets terug van het geld.
Het kan ook zo zijn dat ze in hun land bedreigd of gechanteerd werden en mee moesten, omdat anders hun familie bijvoorbeeld vermoord zou worden.

Vaak worden ze ook bang gemaakt met bijvoorbeeld voodoorituelen.

Door drugsverslaving
Deze vrouwen zijn verslaafd aan drugs en werken in de prostitutie om hun drugs te kunnen kopen. Vaak hebben vrouwen ook drugs nodig om als prostituee te kunnen werken, en zo blijven ze ook afhankelijk van drugs.

Door een loverboy
Dit zijn meiden die in de val van een loverboy zijn getrapt.

Deze jongen heeft hen versierd en ontzettend verwend, maar op een gegeven moment moesten de meiden het terug gaan betalen door als prostituee te gaan werken.

Als ze eenmaal in de prostitutie zitten, is het voor deze meiden erg moeilijk om er weer uit te komen.

Hierover kun je meer lezen in het onderdeel loverboys in dit werkstuk.

PROSTITUTIE, DE FEITEN

De volgende cijfers zijn een schatting over prostitutie in Nederland, volgens het NISSO-onderzoek:
Er werken 30.000 vrouwen per jaar in de prostitutie.
Daarvan werken er ongeveer 1500 minderjarige meisjes in de prostitutie; meisjes die jonger zijn dan 18 jaar.
Het jongste meisje dat ze tot nu toe hebben gevonden was 13 jaar.
Meisjes onder de 18 jaar mogen niet eens in de prostitutie werken.

Volgens een onderzoek in 1999 ‘werkte’ daarvan 79% onder dwang.

Bij ongeveer een kwart van deze vrouwen is hun eerste klant een familielid of iemand uit hun nabije omgeving geweest.

Seksuele mishandeling op jonge leeftijd blijkt vaak de achterliggende reden van de prostituee te zijn om juist dit vak te kiezen.

Andere feiten
-Minder dan 10% werkt om drugs gebruik te betalen

-Meer dan tweederde van de prostituees komt uit het buitenland.
-Een prostituee heeft gemiddeld 4 klanten per dag
-Prostituees verdienen over het algemeen hetzelfde, onafhankelijk van het soort prostitutie dat zij bedrijven.
-Er wordt altijd aan safeseks gedaan
-betaalde seks is verboden in de meeste Europese landen.

-1 op de 4 mannen heeft ervaring met prostituees

-70% van de mensen vind prostitué een beroep

Een rekensommetje
In Amsterdam zijn er 400 ramen.

Deze 400 ramen worden per dagdeel verhuurd.

Een dagdeel kost €55,00.

Een etmaal bestaat uit drie verhuurbare dagdelen.

400 (ramen) x 3 (dagdelen) x €55 (kosten dagdeel) = €66.000. (kosten per dag)

Wanneer je per klant €22,50 aanslaat zijn er

€66.000 (kosten per dag) : €22.50 (kosten per klant) = +/-3000 (klanten per dag nodig)

dus er zijn klanten per dag nodig om alleen de huur van al die ramen te betalen

3000 (klanten) : 400 (ramen) = 7.5 (klanten per dag per raam)
Maar let wel op, prostituees hebben 3000 klanten nodig om de huur te betalen. Zelf hebben ze dan nog geen inkomsten!

Als alle ramen verhuurd zijn, is het dus aannemelijk dat er per dag meer dan 3000 mannen áchter die ramen terecht zullen komen.

PROSTITUTIE, WAT ZIJN DE GEVOLGEN

Mogelijke gevolgen van prostitutie zijn onder andere:
eenzaamheid

 • verslaving aan drugs en/of geld
 • stress, depressie
 • moeite om te stoppen met het werk
 • bedreiging
 • verkrachting
 • een dubbelleven leiden (vaak moeten liegen)
 • schaamte
 • niemand (zeker mannen) kunnen vertrouwen
 • vaak klanten tegenkomen
 • zwangerschap, abortussen
 • geen vrijheid meer hebben
 • jezelf niet meer belangrijk vinden
 • verandering van je karakter
 • afhankelijk zijn van de ander, je kunt niet meer zelf beslissen
 • ziek worden
 • geen doel hebben (als hij niet meer bij me is, hoeft het allemaal niet meer)

PROSTITUTIE, IS HET STRAFBAAR?

In principe is prostitutie niet strafbaar, als het zich maar aan een aantal regels houd.
De volgende dingen zijn wel verboden:

 • prostitutie door minderjarigen
 • prostitutie door vreemdelingen van buiten de EU
 • gedwongen prostitutie
 • Exploitanten van 16- en 17-jarige prostituees zijn in principe strafbaar, maar de prostituee moet daar wel zelf aangifte van doen.
 • Exploitanten van prostituees van 15 jaar of jonger kunnen worden aangehouden zonder dat daar aangifte van is gedaan.
 • Voor alle andere misdrijven met prostitutie, zoals dwang en vrouwenhandel, geldt ook dat er eerst aangifte moet worden gedaan voordat er iemand aangehouden kan worden.

Seksuele uitbuiting van kinderen geldt de volgende regeling:

 • Ieder seksueel contact met kinderen onder de twaalf jaar is strafbaar;
 • Seksueel contact met minderjarige tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar op klacht: een klacht van het slachtoffer, de ouders of de Raad van Kinderbescherming;
 • Seksueel contact met personen boven de zestien jaar is volledig vrij, mits er geen geweld aan te pas komt (dan is er sprake van aanranding of verkrachting).
 • Het is verder zo geregeld dat de prostituee zelf van problemen en klachten in haar werkterrein aangifte moet doen, maar zíj kan daar ook op aangesproken kan worden.

De gemeentes mogen eisen stellen over de prostitutie, maar mogen het niet verbieden.
De gemeentes bepalen deze eisen zelf.
Het zullen vaak eisen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden van de prostitué, de hygiëne van de locatie, de (brand)veiligheid van het pand en de locatie t.o.v. woon-, winkel- en werkgebied.
Verder kan een gemeente zelf bepalen welke vorm van prostitutie ze wel of niet toelaaten.
Een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Doetinchem, heeft besloten om straat- en raamprostitutie te verbieden, omdat dit het leefmilieu van de stad negatief beïnvloedt.
Het tegenhouden van thuisprostitutie, theaters en seksinrichtingen is heel moeilijker, maar niet 100% onhaalbaar.

Met het prostitutiebeleid loopt Nederland voorop in Europa.
Aleen Griekenland heeft, net als Nederland, de prostitutie volledig gelegaliseerd en wil goeie controle en handhaving van de regels, in plaats van een verbod.
In alle andere landen, behalve Ierland, wordt de prostitutie in principe (met de hand voor de ogen) toegestaan, hoewel het officieel verboden is.

LOVERBOYS

LOVERBOYS, WAT ZIJN DAT NOU EIGENLIJK?

Een loverboy is een jongen (meestal van allochtone afkomst) die een meisje versiert.

Hij doet dat door heel lief voor haar te zijn, haar veel aandacht te geven en vaak mooie en dure cadeaus te kopen.

Ze doen samen veel leuke dingen, zoals uit eten gaan en leuke uitsapjes maken.

Na een tijd verkering met haar te hebben gehad, komen ze vaak met het argument dat het nu de tijd is om de cadeaus terug te betalen

Daarna worden de meisjes gestimuleerd en/of gedwongen in de prostitutie te gaan werken, om dat geld te kunnen terugbetalen.

Hij gebruikt vaak geweld en zorgt ervoor dat ze helemaal van hem afhankelijk is.

LOVERBOYS, ZIJN ZE SRTAFBAAR?

Ja, maar dan moet er wel aangifte gedaan worden.

Volgens artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht is er sprake van mensenhandel, namelijk het aanzetten van minderjarigen tot prostitutie.

De maximale straf bedraagt zo ongeveer tien jaar als sprake is van minderjarige of dwang

Een taakstraf is ook niet ongebruikelijk.

Loverboys zijn zich echt wel bewust van het risico dat zij lopen.

LOVERBOYS, ZIJN ER OOK BOEKEN OVER?

Verliefd, verleid, verkocht
Fouchina Catherina

En er zijn nog veel meer boeken die je in de bieb gewoon kunt lenen.

LOVERBOYS, HOE GAAN ZE TE WERK?

Ze hebben gemerkt dat een loverboy verschillende stappen neemt voordat hij een meisje zover krijgt om in de prostitutie te gaan werken.

Natuurlijk werkt niet elke loverboy volgens deze stappen maar ze horen ze vaak terug in de gesprekken met de slachtoffers van loverboys.

stappen
Eerste stap: ontmoeten

De loverboy gaat op zoek naar meisjes.

Dat doet hij op plekken waar meisjes rondhangen en veel zijn, zoals op scholen, cafés etc.

Dit ”ronselen” gebeurt niet alleen in grote steden, maar in alle delen van het land (dus ook in de kleinste dorpjes)

Het “ronselen” gebeurt niet alleen door loverboys.

Het kan ook zijn dat vrienden en bekenden van de loverboy de meisjes in contact brengen met hem, maar dat kan ook bijv. een meisje wat al bij hem werkt.

Tweede stap: indruk maken
De loverboy probeert zo’n goed mogelijke indruk te maken op het meisje.

Hij komt je ophalen met z’n mooie scooter of z’n blitse auto, hij heeft dure kleren aan en ziet er goed en verzorgd uit.

De loverboy spreekt het meisje aan en doet heel aardig en lief tegen haar

Loverboys zoeken meestal meisjes uit die makkelijk en snel onder de indruk raken, met als doel dat het meisje verliefd op hem word, als hij merkt dat het meisje niet gevoelig is voor z’n aandacht en z’n vleierij, zoekt hij snel een ander slachtoffer.

Ze krijgt mooie cadeaus, gaat samen met hem uit eten in een duur restaurant.

De meeste meisjes denken meteen “zo’n vriend heb ik altijd al willen hebben”

Hij is lief tegen haar, geeft haar complimentjes en doet of hij alles voor haar over heeft

Derde stap: verkering
Het meisje raakt helemaal van hem onder de indruk en vind de aandacht helemaal geweldig, de jongen geeft haar het gevoel “speciaal” te zijn

Vooral meisjes die thuis problemen hebben vinden dit helemaal geweldig.

Ze brengt telkens meer tijd met hem door, ze gaan naar de film, uit eten, enz.

Haar vriendinnen ziet ze niet meet zo veel, maar ze vind haar vriendje toch veel liever.

Haar vriendinnen lijken nu veel kinderachtiger en ze denkt dat ze jaloers zijn omdat hun niet zo’n lief vriendje hebben.

Vaak merken mensen, in haar omgeving, wel dat er iets niet klopt, maar het meisje vind dat ze niet zo moeten zeuren en dat ze toch wel zelf weet wanneer iets klopt of niet, hij is toch immers heel lief tegen haar?

Vierde stap: met elkaar naar bed gaan
De loverboy zorgt dat de relatie goed loopt en dat er weinig ruzie is.

Hij gaat al snel met het meisje naar bed, het meisje vond het mooi en romatisch, hij was heel lief en aardig tegen haar.

Ze wilt voor altijd bij hem blijven, en besluit langzamerhand weg te gaan van huis.

Sommige allochtonen meisjes worden zelfs verkracht zodat ze niet meer terug kunnen naar huis omdat ze al “ontmaagd” is voor het huwelijk

Vijfde stap: wennen aan prostitutie
Hij neemt haar mee naar de rosse buurt, en daar ontmoet ze andere meisjes van haar leeftijd die het werk ook doen.

Hij laat haar ook haar grenzen verleggen.

Hij moet bijv. bij een vriend een schuld aflossen en jij bent de enige die hem kan helpen door een avondje uit te gaan met die vriend, die vriend is erg handtastelijk, en dat weet hij.

Maar door haar daar aan te laten wennen, verlaagt hij de drempel naar de prostitutie

Vaak stimuleert de loverboy ook het gebruik van soft- en harddrugs

Zesde stap: overhalen tot prostitutie

Dan is het geld op, hij heeft zoveel voor jou overgehad.

Het meisje voelt zich schuldig en wilt graag iets terug doen voor hem.

Hij zegt dat hij wel een baantje voor haar heeft.

Dit blijkt dan de prostitutie te zijn, en het meisje durf er niet zo goed tegen in te gaan omdat ze denkt dat het haar schuld is dat hij in de problemen zit.

Ook is haar “sociale netwerk” wel erg klein geworden en kan ze dus nergens meer terecht.

Wat ook gebeurd is dat de loverboy dreigt haar weer naar huis te brengen, dit is vooral beangstigend bij allochtonen meisjes of meisjes met problemen thuis.

De loverboy belooft dat ze niet lang hoeft te werken als prostitué.

Hij zegt dat ze gaan sparen zodat ze bijv. een huis kunnen kopen.

Zevende stap: prostitutie

Ze zit nu achter het raam, of ze gaat naar mannen thuis, of ze werkt in een seksclub.

Ergens wilde ze het helemaal niet, maar ze word scherp in de gaten gehouden.

De loverboy heeft haar geslagen en gezegd dat als ze niet zou meewerken, hij haar en haar familie wat aan zou doen, en dat wil ze natuurlijk niet

Ze voelt je vies en smerig, maar toch houd ze nog steeds ontzettend veel van haar loverboy.

Ze denkt dat allemaal wel weer goed komt, want “hij doet soms weer zo lief”.

LOVERBOYS, WAAROM BLIJF JE TOCH BIJ HEM?

Dat iemand lang in een ongezonde relatie kunt blijven steken, kan door de volgende dingen komen:

 • het gevoel hebben belangrijk te zijn voor je vriend
 • spannende avonturen beleven
 • seksuele aandacht en bevrediging ontvangen
 • cadeautjes ontvangen
 • uit angst voor verveling en eenzaamheid
 • geborgenheid, je veilig voelen bij hem
 • verlangen naar liefde en aandacht
 • angst, bang voor hem zijn

LOVERBOYS, HOE BOUW JE, JE LEVEN ERNA WEER OP?
Afstand nemen

Tijd nemen. Ondanks dat je vriend niet altijd even aardig voor je is, kun je toch veel van hem houden. Soms kun je veel liefde gemist hebben in je jeugd en dat extra willen van een vriend. Toch kan niemand het plekje opvullen wat je gemist hebt. Als je een tijdje rust hebt, kun je vaak de dingen beter bekijken. Je kunt in deze periode ook extra naar hem gaan verlangen. Vergeet niet waarom je rust hebt genomen. Even doorzetten.

Een doel hebben

Wat wilde je ook alweer allemaal? Ergens werken waar het je leuk leek? Een cursus volgen?
Het is vaak goed te gaan ontdekken wat je leuk vindt en wat voor talenten je hebt. Misschien kun je goed praten met mensen, sporten, ben je heel creatief. Het is goed dat weer ontdekken. Voor jezelf doelen te hebben.

Je eigen leven in handen hebben

Kijk zelf waar je de fout in bent gegaan. Als je dat ontdekt, dan kun je dat ook makkelijker herkennen mocht je weer in zo’n situatie terechtkomen. Voorkomen is beter dan genezen.

Positief zijn over jezelf

Complimenten zijn altijd fijn. Maar als we ons alleen goed voelen als een ander een compliment maakt, worden we kwetsbaar. Dan kan je vriend doen wat hij wil. Als hij wil dat je je rot voelt, praat hij negatief over je, en als hij complimenten maakt, voel je je weer gelukkig. Zo ben je afhankelijk van hem en heeft hij je eigenlijk in zijn macht. Het is belangrijk dat je zelf ontdekt wat je mooi aan jezelf vindt en je je daar op concentreert. Ook is het belangrijk dat je dat wat je iets minder vindt van jezelf accepteert. Ieder mens is uniek en heeft wel iets moois of bijzonders. Vrouwen en meisjes zijn géén lustobjecten.

Cadeau voor jezelf

Het is leuk een cadeau te krijgen. Mannen, en zeker loverboys, maken daar bijzonder gebruik van. Ze geven cadeaus mat de bedoeling iets terug te krijgen van jou. Ga jezelf eens belonen. Als je iets goed vindt van jezelf, koop dan iets moois. Het is ook leuk zelf voor iets te sparen.

Leven zonder spanning?

Als je als kind een onrustig leven hebt gehad, kun je dat later vaak ook merken. Het kan zijn dat je dan graag spanning wilt; een rustig leventje lijkt je dan saai. Je voelt je misschien aangetrokken tot jongens die juist spanning en avontuur in je leven brengen. Misschien vraag je je af waarom je iedere keer op de verkeerde valt. Als je dit herkent, is het goed om hierover met een deskundige te praten.

Van je lichaam houden

Hoe goed ken je je lichaam?
Wat wil je wel en wat niet? Wat zijn de gevolgen van bijvoorbeeld prostitutie? Het is jouw lichaam, je hebt er maar één, en wat er ook is gebeurd, het kan altijd anders. Misschien heeft iemand misbruik gemaakt van je lichaam; je hoeft geen slachtoffer te blijven. Vaak gebeurt het dat misbruik zo’n grote invloed heeft, dat het je niet meer kan schelen om bijvoorbeeld met mannen naar bed te gaan. Toch is jouw lichaam bijzonder en kun je het gaan waarderen als je verwerkt wat er met je is gebeurd.

Een loverboy heeft vaak meerdere meisjes voor zich werken.
Als een meisje werkt als prostituee is het niet eenvoudig om te stoppen.
Ze is sociaal en maatschappelijk geïsoleerd geraakt.
Schaamte en een laag zelfbeeld werken niet stimulerend voor het opbouwen van een nieuw leven.

NAWOORD

Ik ben erg geschrokken van alle getallen, en ben er zeer van onder de indruk.

Ik wist ook helemaal niet dat de loverboys volgens een bepaald stappenplan te werk gaan

Ik vind dat prostituees zelf mogen weten hoe ze hun geld verdienen, het is hun leven en als hun geld in ruil voor seks willen, vind ik het best, maar ik zou er nooit voor kiezen.

Ik snap wel dat het in sommige landen verboden is, maar of ik het er mee eens ben weet ik nog niet, want of je het verbied of niet, het gebeurd toch wel.

Maar aan de andere kant, als het verboden is dan zijn er minder prostituees en is de kans op onschuldige jongeren die achter de ramen moeten zitten kleiner.

Ik dacht trouwens dat prostitutie merendeel bestond uit achter de ramen zitten, maar de getallen vertellen iets heel anders.

Ik heb niet echt een andere mening gekregen over prostituees.

Ik vind het handig dat ik nu weet hoe een loverboy te werk gaat, want dat kan je, je er beter op beletten en je kan misschien ook wel andere mensen ermee helpen.