Spreekbeurt over Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Corina

ik houd mijn spreekbeurt over Napoleon.

De jeugd van Napoleon

Napoleon Bonaparte is geboren op 15 augustus 1769 op het franse eiland Corsica. Corsica ligt in de Middelandse zee en hoorde tot kort voor dat Napoleon werd geboren bij Italie. Lodewijk de 15e had Corsica in 1767 aan Frankrijk toegevoegd.

De familie van Napoleon hoorde tot de verarmde adel van Corsica.

De ouders van Napoleon sloten zich aan bij de franse regering op Corsica en daardoor kon de vader van Napoleon een studiebeurs voor Napoleon krijgen in Frankrijk.

Napoleon ging naar de militaire school in Brienne, en later naar de militaire school in Parijs. Toen hij deze school verliet was hij tweede Luitenant van de Artillerie, en later werd hij zelfs bevorderd tot Kapitein.

Onder leiding van Napoleon werd Toulon veroverd van de Engelsen.

Hierdoor kreeg Napoleon een eervolle vermelding en werd daardoor benoemd tot Brigade-Generaal. Hij was toen pas 24 jaar oud.

Napoleon aan de macht

In maart 1796 kreeg Napoleon het bevel over het Franse leger aan het Italiaanse front. Napoleon was klein en had een redelijk buikje en hij was toen pas 27 jaar. Hij kreeg de leiding over een leger van ongeveer 30.000 mannen. Het leger had niet genoeg te eten en hadden haast geen kleding, dus hadden ze ook niet veel zin om te strijden,maar Napoleon beloofde ze dingen zodat ze weer meer energie kregen.

Zo zei hij bijvoorbeeld tegen zijn soldaten dat hij ze naar de rijkste plekken ter wereld zou leiden, waar ze eer, roem en rijkdom zouden krijgen. En zo trok het leger naar Italie.

De Italiaanse veldtocht moest worden uitgevoerd vanuit drie richtingen. Het leger moest door de vlakte van Padus en van Adige naar Wenen trekken, terwijl de Oostenrijkse hoofdstad aan de andere kant zou worden aangevallen door het Samber en Maasleger.

Napoleon wist dit wel maar had zo zijn eigen ideen. Napoleon was namelijk heel goed in het vinden van de zwakke plek van zijn tegenstanders. En zo versloeg hij ze een voor een.

Eerst veroverde hij Millesimo en daarna Milaan. Napoleon liet zijn tegenstanders allemaal verdragen tekenen volgen zijn eigen voorwaarden. Terwijl de Franse regering hier geen toestemming had gegeven.

Napoleon dwong de kerkelijke staat en de Hertogen van Parma en Modens tot een wapenstilstand. Napoleon veroverde Italie en hij liet de bevolking grote schatten geld betalen wat hij naar Parijs stuurde om de regering daar rustig te houden.

Ook moesten de veroverde gebieden dezelfde grondwet aannemen als Frankrijk. De successen van Napoleon in Italie bleven ook in Frankrijk niet onopgemerkt en Napoleon werd steeds populairder bij het franse volk. Napoleon was nu overal bekend en was door zijn overwinningen de held van Frankrijk geworden.

Na de overwinningen in Italie ging hij naar Egypte want hij wilde ook gebieden in het Oosten hebben. De regering wilde eigenlijk dat hij oorlog voerde tegen Engeland, maar Napoleon zei dat de engelsen het best bestreden konden worden door de engelse handel in het Oosten te blokkeren. Hij kreeg gelijk en trok via Malta Egypte binnen. Al snel veroverde hij Egypte, maar Engeland won enkele dagen later een slag op zee en had daardoor het Middelandse zeegebied in handen waardoor Napoleons leger vast zat in Egypte.

Ook Oostenrijk, Turkije, Rusland en Napels gingen in oorlog tegen de Fransen en hierdoor verloor Frankrijk al zijn bezittingen in Italie, op Genua na. Maar toen Napoleon hoorde wat er allemaal met Frankrijk gebeurde ontsnapte hij uit Egypte en trok naar Parijs.

Napoleon kreeg de steun van het volk, omdat ze ontevreden waren met de huidige regering. Napoleon bedacht toen een plan om de regering af te zetten, wat hem ook lukte.

Dit was het begin van een nieuw tijdperk en er kwam een nieuwe grondwet wat inhield dat er drie mannen, die ze consuls noemden, de macht kregen. De naam voor deze regering was het Consulaat.

Dit was op 15 december 1799. Napoleon werd de eerste consul.

De consuls mochten voor 10 jaar aan de macht blijven. Eigenlijk had alleen de eerste consul het voor het zeggen en zo werd Napoleon de machtigste man van heel Frankrijk.

Napoleon deed er alles aan om Frankrijk weer op de been te krijgen, en hij begreep dat je het beste een land op kon bouwen als er vrede was.Napoleon bood Engeland en Oostenrijk vrede aan, maar deze gingen niet accoord met de voorwaarden en besloten samer een bondgenootschap tegen Frankrijk te vormen.

Hierdoor braken er weer nieuwe oorlogen uit, maar het leger van Napoleon won uiteindelijk toch.Op 9 februari1801 werd in Luneville het vredesverdrag door Oostenrijk en Napels getekend.

Het bondgenootschap tussen Oostenrijk en Engeland was inmiddels verbroken. Door het vredesverdrag met Oostenrijk en Napels kreeg Frankrijk weer in het grootste gedeelte van Italie de macht. Laten tekende ook Rusland het vredesverdrag.

Op 15 augustus van datzelfde jaar sloot Napoleon een overeenkomst met paus Pius de 7e de vertegenwoordiger van de katholieke kerk.

Zo werd Napoleon ook geliefd bij de katholieken.

Op 27 maart 1802 werd ook eindelijk vrede gesloten met de engelsen.

De fransen waren hier heel gelukkig mee en Napoleon was de held van Frankrijk. Het volk bepaalde dat Napoleon consul voor het leven zou worden, en dat maakte hem nog machtiger. Napoleon maakte een nieuwe grondwet waarin bepaald werd dat Napoleon zelf verdragen mocht sluiten. Napoleon werd alleenheerser over Frankrijk.

Maar Napoleon wilde meer dan consul voor het leven zijn, en hij liet zich door de eerste kamer, het senaat , tot “Keizer der Fransen” uitroepen .Door een volksstemming gebeurde dit dan ook.

Op 2 december werd Napoleon in de Notre-Dame in Parijs tot Keizer gekroond.

Bondgenoten en vijanden

De Bondgenoten

De eerste bondgenoten van Napoleon waren allerlei landen die al voor de machtovername van Napoleon onder franse leiding stonden.

Zo kreeg Napoleon de beschikking over Belgie, Nederland, Luxemburg en delen van Duitsland en Italie.

In 1801 werd Oostenrijk ook een bondgenoot van Frankrijk, en laten sloot ook Rusland zich aan. Engeland sloot zich in 1802 aan en Napoleon had toen zo veel bondgenotendat hij kon beginnen om Frankrijk opnieuw op te bouwen.

Engeland is maar tijdelijk een bondgenoot geweest, en van alle tegenstanders die Napoleon had is Engeland de belangrijkste geweest.

De Vijanden

Vanaf 1803 kreeg Napoleon steeds meer vijanden. Engeland was de eerst die bondgenootschap opzegde, daarna sloten Rusland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Napels zich bij Engeland aan en verklaarde Frankrijk de oorlog. De Oostenrijkers vielen Beieren binnen en Napoleon vocht terug. Hij versloeg een groot Oostenrijks leger bij Ulm, en ging toen door naar Wenen en bezette de Oostenrijkse hoofdstad. Het Oostenrijkse leger samer met het Russische leger wilde Wenen terug veroveren maar dit lukte hen niet. Deze slag werd de slag van Austerlitz genoemd.

De tocht van het “Grande Armee”

Op 31 december 1810 liet Rusland weten geen bondgenoot meer te willen zijn van Frankrijk. Napoleon was het hier niet mee eens, en trok naar Rusland, hij had namelijk het plan om heel Europa te veroveren. In 1812 maakten Frankrijk en Rusland zich dan ook klaar voor de Oorlog.

Napoleon maakte een groot leger van wel 500.000 mannen, van verschillende nationaliteiten namelijk: Italianen, Polen, Zwitsers, Hollanders, Duitsers en Spanjaarden. Het leger werd het “Grande Armee” genoemd. Toen de Russen zagen hoe groot het leger van Napoleon was, gingen ze terug Rusland in. Op hun terugweg vernielden de Russen alles wat maar bruikbaar zou kunnen zijn voor Napoleon en zijn leger. Ze vergiftigden zelfs de waterputten.

In het leger van Napoleon braken allerleibesmettelijke ziektes uit.

Op 15 augustus, de verjaardag van Napoleon, bereikte het leger van Napoleon de Russische stad Dnjepr. Maar doordat de Russen zich steeds terugtrokken werd het leger van Napoleon steeds dieper Rusland in, het voedselgebrek was enorm.

Toen ze Moskou bereikten was al meer dan de helft van het leger van Napoleon omgekomen. De Russen vernielden en verbranden ook hun eigen hoofdstad om zo Napoleon te bestrijden. De Russen wilden geen vredesverdrag, en door te kort aan voedsel kon Napoleon niets anders doen dan zich terugtrekken.

De terugtocht uit Rusland op 18 oktober 1812 was verschrikkelijk.

De voedsel tekorten waren zo erg dat de soldaten zelfs katten en paarden opeten.Ze moesten alles doen om in leven te blijven.

Het leger van Napoleon werd ook steeds aangevallen, en toen het leger van Napoleon op 18 december de Russische grens bereikt zijn er nog maar ongeveer 18.000 soldaten in leven.

Napoleon wist dat de tocht naar Rusland een enorme blunder was, maar gaf de strenge winter hier de schuld van.

De mensen begonnen te twijfelen en hun vertrouwen in Napoleon te verliezen.

Napoleon keerde terug naar Frankrijk om een nieuw leger te vormen, want zijn tegenstanders zagen dat Napoleon nu erg kwetsbaar was

En probeerden Napoleon tot val te brengen. Toch wist Napoleon nog een leger van ongeveer 300.000 bij elkaar te krijgen om zich te verdedigen. Napoleon hield nog lang stand maar op 31 maart 1814 wordt Parijs veroverd. Napoleon werd op 6 april 1814 gedwongen afstand te doen van de troon, en werd hij verbannen naar Elba, een eiland in de Middelandse zee vlakbij de kust van Italie.

Lodewijk de 18e nam de macht in Frankrijk over.

Tien maanden na de verbanning naar Elba ontsnapte Napoleon en ging terug naar Parijs. Napoleon kreeg de steun van het volk omdat die niet tevreden waren met Lodewijk de 18 e. Lodewijk gaf nog wel opdracht om Napoleon te arresteren, maar het volk en het leger nam het op voor Napoleon, en Lodewijk vluchtte.

.

Het einde van Napoleon

Nadat Napoleon de macht weer had overgenomen ging hij een leger maken om gebieden weer te heroveren. Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Engeland maakten zich klaar voor een nieuwe oorlog.

Napoleon wilde met zijn leger Engeland verslaan. De Fransen en de Engelsen troffen elkaar vlak bij Waterloo. Er werd meerdere keren door Napoleon aangevallen, maar de Engelsen hielden stand en toen de Pruisen zich bij de Engelsen aansloten verloor Napoleon op 18 juni 1815 de slag om Waterloo.

Doordat het leger van Napoleon nog dapper door bleef vechten kon Napoleon ontsnappen. Hij vluchtte naar de havenstad Rochefort en wilde daarvandaan naar Amerika. De haven werd door de Engelsen geblokkeerd, dus Napoleon kon niets anders doen dan zich overgeven.

Op 22 juni 1815 moest Napoleon voor de tweede keer afstand doen van de troon en dit keer voorgoed.

De Engelsen verbanden hem naar het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan, waar Napoleon zijn laatste jaren doorbracht met tuinieren en het schrijven van zijn herinneringen.

Op 5 mei 1821 stierf Napoleon Bonaparte op Sint Helena hij was toen 51 jaar oud.

Vragen

Welke maand is napoleon geboren??

Augustus

Hoe oud was napoleon toen hij brigadier-generaal werd?

27

waar verloor napoleon?

waterloo