Nationale parken in Nederland

Nationale parken in Nederland

Vaak zijn Nationale parken in het buitenland erg bekend. De Verenigde Staten staat bijvoorbeeld bekend om de vele ‘National Parcs’ die jaarlijks door miljoenen mensen bezocht worden. Maar ook Nederland heeft nationale parken, 21 maar liefst! Een vroegere Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 19 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Ook zijn er 2 private nationale parken en het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide. Samen maakt dat 21 nationale parken waar Nederland trots op kan zijn en waar je van de natuur kan genieten. Maar dat niet alleen, nationale parken zijn erg divers.

Wanneer een nationaal park?

Bijzondere natuurgebieden hebben iets bijzonders waardoor ze een nationaal park mogen zijn. Maar wat is dat bijzondere dan? Er zijn meerder dingen die als bijzonder worden gezien en waardoor natuurgebieden een kans maken om een nationaal park te worden. Een natuurgebied kan bijvoorbeeld als een natuurmonument gezien worden. Dat is een waardevol natuurgebied of landschapselement dat uniek. Zo kan er bijvoorbeeld een bijzondere diersoort leven, of is het ecosysteem uniek. Denk maar eens aan de Waddenzee, die vind je nergens anders en is heel bijzonder. Daarom is het ook een staatsnatuurmonument. Met die benaming krijgt het natuurgebied bescherming van de regering.

De 21 nationale parken

Hieronder een lijst met de 21 officiële nationale parken in Nederland.

 • Nationaal park Schiermonnikoog
 • Nationaal park lauwersmeer
 • Nationaal park Duinen van Texel
 • Nationaal park De Alde Feanen
 • Drentsche Aa
 • Nationaal park Drents-Friese Wold
 • Nationaal park Dwingelderveld
 • Nationaal park Weerribben-Wieden
 • Nationaal park Zuid-Kennemerland
 • Nationaal park De Sallandse Heuvelrug
 • Nationaal park De Hoge Veluwe
 • Nationaal park Veluwezoom
 • Nationaal park UTrechtse Heuvelrug
 • Nationaal park De Biesbosch
 • Nationaal park Oosterschelde
 • Nationaal park De Loonse en Drunense Duinen
 • Nationaal park De Maasduinen
 • Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide
 • De Groote Peel
 • Nationaal park De Meinweg
 • Nationaal park Nieuw Land

Wat kan je allemaal zien en doen in een nationaal park?

Er zijn verschillende soorten natuur te zien in de Nederlandse nationale parken. Denk bijvoorbeeld aan: bossen, duinen, laagveen, heide, getijdenwater, vennen en beekdalen. Dat zijn allemaal mooie landschappen die je niet elke dag ziet. Daarom vinden veel mensen het leuk om te gaan wandelen in een nationaal park. Er zijn speciale wandelroutes die je kan volgen. Ook zijn er veel diersoorten in de nationale parken. Denk hierbij aan vogels, vlinders, edelherten, dassen bevers, reptielen, otters en zeehonden. Er zijn mensen die als hobby hebben dieren te spotten. Met zo’n hobby kan je ook een leuke dag hebben in een nationaal park.

De doelen van nationale parken

Nationale parken hebben doelen waar ze zich mee bezig houden. Deze doelen hebben allemaal te maken met het beschermen en behouden van de nationale parken. Dit zijn de doelen waar parken zich mee bezig houden:

 • Onderzoek
 • Natuurgerichte recreatie
 • Educatie en voorlichting
 • Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap

Waarom deze doelen?

Deze doelen hebben allemaal te maken met de bescherming en verzorging van de nationale parken. Educatie en voorlichting is er om iedereen te vertellen over de nationale parken en om mensen meer te leren over waarom ze zo belangrijk zijn. Ook is educatie belangrijk zodat de volgende generaties de bescherming van deze bijzondere natuurgebieden gaan overnemen. Als we weten hoe breekbaar onze natuur is en waarom het belangrijk is om het te beschermen, dan zal er ook in de toekomst aandacht zijn voor onze nationale parken. Met natuurgerichte recreatie laten de nationale parken mensen de natuur laten ervaren. Als ze het leuk vinden zullen ze het willen beschermen. Ook onderzoek is belangrijk. Dan kan er gekeken worden hoe de parken het beste beschermd kunnen worden.

Nederlands natuurbeleid

Een vroegere Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft niet voor niets bijzondere natuurgebieden aangewezen als nationaal park. Er is namelijk een Nederlands natuurbeleid. Dit beleid is er om de Nederlandse natuur te beschermen. Veel natuurgebieden zijn namelijk kwetsbaar en als die niet beschermd worden kunnen ze stuk gaan. Omdat het best moeilijk is om aparte natuurgebieden te beschermen, heeft het Nederlandse natuurbeleid als doel om natuurgebieden met elkaar te verbinden en grote natuurgebieden te creëren. Dit noemen ze de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel is om in 2027 een totale oppervlakte van de EHS van 750.000 hectare te hebben. Dat is 18% van het totale oppervlak van Nederland. De nationale parken zijn zo’n 120.000 hectare hiervan, dat is bijna 3% van Nederland.

Groter dan Nederland

Niet alleen in Nederland werken verschillende groepen samen om de nationale parken te beschermen. De nationale parken in Nederland zijn ook onderdeel van het zogenoemde ‘Pan-Europees Ecologisch Netwerk’ (PEEN) van de Raad van Europa. Dat lijkt erg groot maar het is wel nodig om natuurgebieden goed te beschermen. Bomen blijven op dezelfde plek staan, maar de dieren migreren soms naar andere landen. Omdat dieren ook onderdeel zijn van de nationale parken, en dieren niet op één plek blijven, is het belangrijk dat de parken van bovenaf ook beschermd worden. Dat doen 27 Europese landen samen.

Voorbeeld: Nationaal park Zuid-Kennemerland

Het Nationaal park Zuid-Kennemerland is ongeveer 3.800 hectare groot. Het ligt tussen de Randstad en het brede Noordzeestrand. Op de kaart zie dat het ligt tussen de Noordzeekust en Haarlem, van Zandvoort tot IJmuiden. Kenmerkend van het park is het landschap. Langs de oostelijke rand is een strook van mooie buitenplaatsen. Naar het westen toe zie je duiden met gras landschap, afgewisseld met bos, mos en grassen. Ook zie je jonge duinen aan de kant van de Noordzeekust. Voor bezoekers is het ook erg leuk. Je kan heel veel doen in het park: wandelen, fietsen, rondrennen, zwemmen, een tour volgen, paardrijden en nog veel meer.

Een laatste voorbeeld: Nationaal park De Biesbosch

Om het af te leren nog een voorbeeld van een mooi nationaal park: De Biesbosch. Dit park is een groot gebied en ligt tussen Dordrecht, Gorinchem en Oosterhout in. Het is het grootste zoetwatergetijdengebied van heel Europa. Daarom bestaat De Biesbosch grotendeels uit water, wilgenvloedbossen en kreken. De getijden komt doordat er een verbinding met zee is, zo heb je in het nationale park toch eb en vloed bij zoetwater. Er zijn veel wandelpaden en natuur waar je kan struinen. Je kan er paardrijden, bootjes huren en zelfs overnachten. Kortom, er is genoeg te zien en te doen in dit bijzondere nationale park.

Bronnen:

https://www.ivn.nl/nationale-parken/overzicht-van-de-nationale-parken

https://www.nationaalpark.nl/