Spreekbeurt over Olympische Spelen in de oudheid.

Olympische

De Olympische Spelen in de oudheid

Inleiding

Ik doe mijn spreekbeurt over de Olympische Spelen in de oudheid.

Ik ben op dit onderwerk gekomen, omdat er deze zomer Olympische Zomerspelen worden gehouden in Athene, dat is in Griekenland. In Griekenland zijn ook ooit de Olympische Spelen begonnen. Daar ga ik over vertellen.

Ontstaan

De Olympische Spelen uit de oudheid noemen we ook wel klassieke of antieke Olympische Spelen. De Olympische Spelen zijn ongeveer 900 jaar voor Chr. ontstaan. Ze werden telkens in Griekenland gehouden, aan de voet van de berg Olympus.
Volgens sommige Grieken heeft Pelops de eerste Spelen georganiseerd. Er zijn zoveel verhalen over het begin van de Olympische Spelen, dat niet echt duidelijk is waarom men ermee is begonnen. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan uit offerplechtigheden die de Grieken uitvoerden om hun goden te bedanken, bijvoorbeeld voor een overwinning in een oorlog.

Wanneer, waar en hoe

De Spelen werden om de 4 jaar gehouden, net zoals ze dat nu ook nog doen.

De Grieken hadden vroeger een andere tijdsindeling. Toen werden de Olympische Spelen elke 99ste maand en bij volle maan gehouden. Omgezet in onze tijdrekening is dat tussen 6 augustusen 19 september.

Als de Grieken de Olympische Spelen hielden was er een wapenstilstand tussen de verschillende stammen en volken, zodat de sporters veilig naar het stadion konden reizen. Deze wapenstilstand is door de Griekse koning Iphitus ingevoerd.

Het programma

De Spelen duurden vijf dagen.

Drie dagen daarvan waren er allemaal ceremonies om de goden te eren. Op de 1ste dag was er een openingsceremonie: dan gingen alle deelnemers in optocht naar het beeld van Zeus bovenop de berg Olympus. Daar beloofden zij dat ze zich aan de regels zouden houden.

Op de 3de dag werden er wel honderd ossen geslacht en geofferd aan Zeus. Het vlees werd gebruikt voor een grote maaltijd die ’s avonds werd gehouden voor alle deelnemers, belangrijke mensen en toeschouwers. Op de laatste dag werden de prijzen uitgereikt en werden Zeus en de andere goden geëerd. Natuurlijk werd er ook gefeest.

Sporten

In het begin was er maar een onderdeel: de wedloop.

De afstand was één stadie, dat betekent dat er één keer de lengte van het stadion werd gerend. Dat is ongeveer 192 meter. Na dertien Olympische Spelen werd in het jaar 724 voor Chr. ook een wedstrijd over 2 stadiën gehouden, dat is 384 meter. Deze loop werd de diaulos genoemd. Bij de volgende Spelen kwam er de dolichus bij, dit is 24 stadiën of ongeveer 4,5 km.

Twaalf jaar later werd de vijfkamp (pentatlon) ingevoerd, deze bestond uit hardlopen, springen met in de handen vastgehouden gewichten, discuswerpen, speerwerpen en worstelen. Later kwamen er nog de wagenrennen en het boksen bij. En in 648 voor Chr. kwam er ook nog de pankration, combinatie van worstelen en boksen, bij. Bij de pankration werd bijna alles toegestaan: de tegenstanders schopten, stompten en sloegen elkaar. Je mocht alleen je vingers niet in de ogen van de tegenstander steken.

Prijzen

Er was altijd alleen maar de 1ste prijs. Deze prijs was zeer mager: een krans van wildgroeiende olijftakken. In hun thuisland kregen de atleten echter een standbeeld en veel geld als beloning.

Later waren de atleten het niet meer eens met de kleine prijzen. Ze eisten prijzen in natura, dat wil zeggen dat ze het niet betaald kregen in geld maar in goederen. Nog later kreeg de winnaar 500 drachmen, dat is meer dan een rijke Griekse burger in een jaar verdiende. Zo is dus ook de beroepssport ontstaan.

Einde

In het jaar 146 voor Chr. was Griekenland niet langer meer onafhankelijk: het was een Romeinse provincie geworden. De Spelen waren niet langer alleen voor de Grieken, maar ook voor alle inwoners van het Romeinse rijk en andere landen mochten meedoen. Twee eeuwen lang hebben de Romeinen er alles aan gedaan om de Spelen goed te laten verlopen.
Er kwam verzet tegen de verering van de Griekse goden, omdat de Romeinen in andere goden geloofden. Toen een tijd later de Romeinen christelijk werden, schafte de Romeinse keizer Theodosius in 393 na Chr. de Spelen af. Hij vond het namelijk niet kunnen dat de Griekse goden werden vereerd, terwijl de Romeinen in God geloofden.

Moderne Spelen

In 1896 is men weer begonnen met de Olympische Spelen. Eigenlijk is er sinds de oude tijden weinig veranderd. De Spelen beginnen tegenwoordig nog steeds met een grote openingsceremonie waarbij alle atleten in optocht het stadion binnen komen. Artiesten verzorgen een optreden en dansers vermaken de toeschouwers. Dan wordt het Olympisch vuur het stadion binnengebracht en naar het grote altaar gebracht. Daar zal het twee weken lang zal branden tot de sluitingsceremonie.

gemaakt door: Merle Steggink