Spreekbeurt over de Optimist

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Jorrit Gerritsma

deze spreekbeurt werd online gezet

met toestemming van WaterSportvereniging “Heeg”

Spreekbeurt “De Optimist”

De optimist is een klein eenpersoons bootje. De optimist is al 50 jaar oud. In Amerika wilde ze een wedstrijd houden voor karretjes die ze zeepkistkar noemden. Een man dacht dat het ook op het water kon. Die man vroeg aan een schepenbouwer of hij voor 50 dollar een bootje wou maken.

Hij ging akkoord met de man. Hij bouwde van multiplex een bakje van 2.40 bij 1.17 met een stompe neus. Met een gordijnroe als mast en een sprietzeil van 3 vierkante meter. De jeugd club die deze wedstrijd wilde organiseren hete de optimist. Zo kwam het bootje aan zijn naam.

Al gauw waren er 26 zeepbakjes met een zeil. Toen gebeurde er iets ergs. In een visverwerkingsfabriek waar de Optimisten lagen opgeslagen brak brand uit. De Optimisten gingen in vlammen op. Drie dagen later hadden ze een uitzending op de radio over de Optimisten die afgebrand waren. Ze kregen zoveel geld om 48 nieuwe Optimisten te bouwen. Hierin konden veel kinderen van de jeugdclub Optimist zeilen leren. In 1954 voeren er al 1.500 Optimisten rond in Amerika. In die tijd bouwden ze 3 per dag en ze kosten 40 dollar en 50 cent.

In 1955 waren er ruim 700 Optimisten te vinden in Denemarken. Na Denemarken kwam ze in Noorwegen en Zweden. In 1961 kwam de Optimist in Groot-Brittannië. Ze noemden deze de koektrommel. In 1965 kwam de Optimist in Frankrijk en noemden hem zeepkist. In 1968 deden er al 14 landen mee aan de eerste wereldkampioenschappen van de Optimist. Ze werden steeds meer gebouwd van polyester en minder van hout. Het zeil wordt nu gemaakt van dacron en niet meer van katoen.

Eind jaren 60 kwam de Optimist ook in Nederland. In 1999 bestaat de Optimistclub 25 jaar. Wij hebben onze optimist in 1993 gekocht. Onze heet stom(p)ding omdat hij een stompe voorkant heeft. Eerst heeft mijn broer Jelmer er zeilen in geleerd en nu ik en daarna Sierd.

Wij leren zeilen bij de W.S.H, dat is de Water Sportvereniging Heeg. We leren elke donderdag en andere kinderen op dinsdag. We komen er en pakken ons karretje waarop de Optimist opligt. Dan leggen we de Optimist op het water en dan gaan we met de sleep. Daarna leggen we aan en dan tuigen we op en gaan we zeilen. Na een tijdje eten we allemaal en krijgen we soep van de moeder van Albert de Vries. Dat is wel leuk want als het koud is dan krijgen we het weer warm.

Dan zeilen we weer verder. We zeilen soms naar de W.S.H. toe of we tuigen bij het eiland af en gaan we weer met de sleep naar de W.S.H. En dan maken we dan de Optimist schoon en dan gaat iedereen naar huis.

Als er een wedstrijd op zondag is dan doe we een nepwedstrijdje op donderdag. Als je een wedstrijd doet dan moet je starten tegen de wind in. Het is een driehoek en een rondje om twee boeien. Je doet drie wedstrijden en dan maken ze uit wie heeft gewonnen.

De Optimist kan best hard varen als het zeil goed staat. Op de tekening zie je een overzicht van enkele koersen die een boot kan zeilen en de namen die ervoor door alle zeilers gebruikt worden. De koersen in het grijze ge

bied kunnen je niet zeilen.

Als je om bent geslagen moet je op het zwaard zitten op je knieën. En hangen en om hoog klimmen en onder tussen bij de spiegel in de boot klimmen. En hossen met het hoosvat.

Spreekbeurt van Jorrit Gerritsma, 10 jaar.

Vragen:

1. Hoe heet de lange stang waar het zeil aan zit = mast.

2. Hoe heet de achterkant van de Optimist = spiegel.

3. Welke knoop moet er aan de schoot = achtknoop.

4. Hoe heet de voorkant van de optimist = boeg.

5. Hoe heet de vlagje boven op de mast = vaantje.

6. Hoe heet de stang onder het zeil = giek.

7. Hoe heten de luchtdingen in de Optimist = luchtkasten of luchtzakken.

8. Hoe heet de stok die het zeil omhoog houd = de spriet.

9. Waar staat de mast in = mastvoet.

10. Hoe heet de zijkant van de Optimist = romp.

WaterSportvereniging “Heeg”

Secretariaat WSH : it Eilân 69, 8621 CT Heeg

www.wsheeg.nl