Spreekbeurt over de Otter

Otter

De otter

Ik hou mijn spreekbeurt over Otters.

Omdat ik de Otters een heel mooi dier vind. Hij is niet alleen in Nederland bedreigt, maar
Ook in andere landen van Europa.

Ik vind dat de Otters beschermd moeten worden.
Er zijn te weinig Otters, de Otters gaan uit Nederland, of ze gaan naar andere plaatsen.
Omdat al hun huizen worden gesloopt, of hun water word giftig gemaakt.

Vergiftigd water.: 1

De Otter word weggejaagd uit zijn leefgebied, doordat mensen met insekten dodende
Middelen hun leefgebied gingen besproeien.
Doordat mensen dit deden, daalden de aantal otters in een snel tempo naar beneden.
Een van deze dodende stof is Dieldrin. Deze stof werd voor het eerst in Engeland
Gebruikt in het jaar 1956. Deze stof werd gebruikt om tarwe velden te beschermen,
Door de verspreiding van deze stof stierven veel otters. In ander gebieden werd
Dieldrin als desinfecteringsmiddel gebruikt bij schapen.
Ook hierdoor stierven vele Otters,later ontdekte ze dat deze giftstoffen in het
Grondwater terecht waren gekomen, en daar niet opgelet was. Hierdoor raakte
Drijvende dierlijke en plantaardige deeltjes in rivier , en skeletachtige diertjes
Besmet , en kregen dieren aan het einde van hun maaltijden enorme hoeveelheden
Giftige stoffen naar binnen. Zoals de otters met elke prooi die de otter at, kreeg hij
Kleine beetjes gif naar binnen. Deze verzamelde zich tot een giftige bom, die ontplofte
Als de hoeveelheid bereikt was waardoor de Otters stierven.

Toekomst van de Otter : 2

In 1984 werd in Wales een 2e onderzoek gestart, naar het aantal Otters op plaatsen waarvan
De bestanden bekend waren. Het blijkt dat het aantal otters in die gebieden, nog steeds afnam
Terwijl die aantallen elders zich enigszins herstelden. Alleen in Schotland is de Otter talrijk
Als vroeger. In Nederland leefden tot voor kort nog enkele Otters in het waterrijke gebied.
Maar het blijft moeilijk om deze schuwe dieren in de gaten te houden. In Belgie heeft het
Instituut Planckendael onderdeel van de Antwerpse Zoo, een speciaal fokprogramma voor
Otters opgezet. Hoewel het project op zichzelf succesvol is, is de aanwas van nieuwe
Otters verre van voldoende, om de vroegere aantallen in het wild te kunnen herstellen.

Voortplanting : 3

Otters zijn het hele jaar rijp om te paren met een vrouwtje. binnen het gebied van een
Mannetje leven in de regel twee of meer vrouwtjes.
Zodra zij paringbereid zijn , zoekt het mannetje hen afwisselend gedurende enkele dagen
In hun hol. De worp die normaal gesproken, uit twee a drie jongen bestaat word in een
Hol geboren onder de grond. Dat is meestal onder de wortels van een grote boom, dicht
Bij het water. Otters betrekken ook wel eens oude konijnenholen. De jongen zijn de eerst
6 weken van hun leven volkomen hulpeloos en overleven en groeien slechts dankzij de
moedermelk. Het mannetje speelt geen rol bij de opvoeding van de jongen. Na 8 0f 9
maanden verwijderen de jongen zich voor het eerst van hun moeder. Na 12 maanden zijn
de jonge otters volledig zelfstandig.

De Otter in Nederland.4

De Otter is een soort familie van de Das , de Marter en de Wezel. De Otter is het slimst
En het snelst van deze 3 familieleden. En is het best aangepast aan het water . Otters leven
Merendeels in rivieren en meren , en moerassen Monidana’s- Gebieden. Ze eten vooral
Vis zoogdieren, en kikkers. Zo leefde een Otter in het wild , overdag’s rusten ze uit en
s’nachts gaan ze zwemmen. De enige vijand van de Otter is de mens die vroeger ,de Otter
Dood schoot voor zijn vacht. En de mens jaagde ook op de Otter, omdat Otters zoveel vissen aten omdat, er vroeger niet zo veel vis was voor de mens.
De mensen kapten hun huizen kapot, en ze leggen de rivieren plat, dat was nog het ergste van
De mens.

Veldwaarnemingen;5

In Nederland kwam de Otter tot voor enkele jaren nog hier en daarvoor.maar is nu al uitgestorven. Hij is te herkennen aan de sporen die hij op de oever en in het drassige
Mondinggebied achterlaat. Zijn pootafdrukken zijn duidelijk van die van honden te onderscheiden, omdat Otter vijf tenen met een zwemvlies hebben, en honden maar vier .
Opvallend zijn ook de kleine hoopjes ontlasting die hij het mankeren van zijn territorium op
Bepaalde plaatsen en achterlaat. Bijv.op rotsen en stenen en boomwortels.

Leefomgeving van de Otters ;6

De Otter is een schuw dier. De Otter durft niet dicht bij de mensen te komen, en leeft niet in
Groepen maar alleen . de Otter is een nachtdier, je ziet hem ook alleen

s ‘nachts , ‘s middags
Ligt hij in het water. De Otter jaagt het meest in het water. ‘s Nachts is de Otter kilometers
Op weg naar eten. De enige vijand is de mens, hij is het meest bij de gebieden, waar de otters
Leven, en soms ziet een vrouwtje en dan gaat hij daar op af. De Otter is gelijk een soort familie van de Das. Na het zwemmen rusten ze uit op het land.

De kenmerken van de Otter:

Afmetingen
Lengte : 62- 83 cm
Hoogte : 30 cm
Gewicht : 6-15 kg

Voortplanting:
Geslachtsrijp : het mannetje met 18 maanden, vrouwtje met 2 jaar .
Paartijd : het hele jaar, vrouwtjes zijn 12 maanden na de laatste worp weer vruchtbaar.
Draagtijd : 61-74 dagen
Aantal jongen : 1-6 gemiddeld 2-3 jongen.

Leefwijze :
Gedrag : alleen
Voedsel : voornamelijk vis
Geluid : piepen fluiten , blaffen en grommen
Levensverwachting : 9-10 jaar

Verwante soorten :
Er zijn op de hele wereld 15 soorten van het geslacht Lutra.-visetende rivierotters , zij onderscheiden zich allemaal van de bijna nagelloze otters , zoals de dwergotter (Amblonyx) de
Vingerotter (Anoyx) en de koddige zeeotter (Enhydra).