Spreekbeurt over de paling

De Paling
’een geheimzinnige vis’

Spreekbeurt Pike Moerland 9 jaar

De Paling

De paling is een geheimzinnige vis waar we nog steeds niet alles van weten.

Vroeger maar ook nu nog werden er veel fabeltjes over verteld, zo wisten de mensen niet waar een paling geboren werd of hoe hij geboren werd.

Sommige geleerden dachten dat er bij de paling net als dolfijnen levende palinkjes geboren werden. Omdat er nooit geen palingeitjes gevonden werden in palingen die geslacht werden.

Er werd ook gedacht dat de paling diep in de modder een nestje maakte en de paling daar pas uit kwam als ze groot genoeg was om zelf te kunnen eten.

Verder dacht men dat er verschillende soorten palingen waren, de ene soort werd paling genoemd en de andere aal. Ook dacht men dat er nog een ander soort was die weer schieraal genoemd werd.

Nu weten we dat dit allemaal een soort is en dat de paling in zijn leven verandert van uiterlijk.

We weten nu ook dat er maar een plaats is op de wereld waar de palingen geboren worden, maar we weten nog steeds niet hoe ze bijvoorbeeld weer hier in de Vest komen.

Vorig jaar zag ik een grote paling liggen op de straat, hij was raak gereden door een auto! Ik wist niet dat palingen over straat kropen dacht ik.

Ik vond het geheimzinnig en heb er boeken over opgezocht en op Internet gekeken naar informatie.

Na dat ik alles gelezen had, vond ik de paling nog geheimzinniger.

Ik zal wat vertellen over de paling en heb dat in 5 stukjes gedeeld:

 1. Wat is een paling
 2. Waar leeft de paling
 3. Wat eet de paling
 4. Hoe kan je een paling vangen
 5. Vragen over palingen

Wat is een paling

Een paling is een slangachtige vis, hij heeft een lichtkleurige buik en een bronskleurige rug die bovenop zwart is. De kleur van de paling is afhankelijk van zijn leeftijd en de plaats waar hij leeft. De paling wordt ook wel AAL genoemd, sommige mensen dachten of denken dat dit een andere soort paling is maar dat is niet zo.

De paling heeft een onderkaak die langer is dan zijn bovenkaak en heeft scherpe tandjes. De borstvinnen bevinden zich direct achter de kop en hij heeft geen buikvinnen.

De paling komt in verschillende stadiums voor:

 1. Als eitje, een van de ongeveer 10 miljoen die door zijn moeder gelegd zijn.
  Hij is dan kleiner dan een speldenknop
 2. Als larfje, dat helemaal niet lijkt op een klein palinkje en ongeveer 1 tot 3 centimeter groot is.
 3. Als glasaal, dat is een doorzichtig slangetje zonder kleur van 3 tot 7 centimeter en 0,3 gram zwaar. Hij is dan 1 tot 3 jaar oud
 4. Als paling, van 10 centimeter tot 1 meter. Het duurt ongeveer 1,5 jaar totdat de paling 40 tot 50 centimeter is en 5 tot 10 jaar voordat de paling zo groot is dat hij verandert in een schieraal, tot deze tijd is heeft de paling een donker bruine rug en de zijkanten en zijn buik zijn geelachtig met een gouden schittering. Diep in hun huid liggen kleine schubben, dat is iets wat de meeste mensen niet weten.
 5. Als schieraal, de paling wordt dan geslachtsrijp en krijgt een andere kleur, de buik wordt dan wit/zilverachtig en de rug wordt vrijwel zwart. De snuit wordt dan smaller en de borstvinnen worden dan langwerpig.
 6. Als zeepaling schierpaling trekt dan door de zee naar zijn paaigronden en verandert dan van schieraal in een zeepaling hij krijgt dan grotere ogen en een dikke kop. Hij eet dan niet meer en zijn darmen verdwijnen en maken plaats voor de ongeveer 10 miljoen eitjes.
 7. Naar mate de zeepaling zijn geboortegrond of paaigrond nadert verandert hij in een groot monster, lang, dik en een enorme kop. Wanneer deze monsterlelijke paling eitjes heeft gelegd, denken we dat hij sterft.

2.Waar leeft de paling?

Alle palingen die wij hier in de rivieren in Europa en in Noord-Afrika aantreffen worden geboren op een plaats in de wereld en dat is de Sargossozee op de grens van Noord- en Zuid Amerika op een diepte van 300 meter. De eitjes die daar gelegd worden door hun moeder drijven met de warme golfstroom naar de Europese en Noord- Afrikaanse kust. Over deze tocht doen ze wel 1 tot 3 jaar.

Voor de kust zijn de eitjes intussen tot glasalen gegroeid die de rivieren op zwemmen. In de oceaan is het water zout, hoe verder ze de rivieren op zwemmen wordt het water zoeter, daar kan de paling of glasaal goed tegen.

Wij denken dat de glasaal zwemt naar de plaats waar zijn moeder geleefd heeft. Hoe hij dit kan weten is een raadsel

Soms gebeurt het dat er een sluis in de rivier zit of een dam zit tussen de rivier en de plaats waar de glasaal heen wil. We zien dan dat de glasaal in grote scholen voor de sluis wacht tot hij open gaat of dat hij voor de dam blijft wachten tot hij groot genoeg gegroeid is om over land verder te kruipen als de kanten niet te hoog zijn.

De paling kan zich dus zowel op in het water als op het land voortbewegen.

Als hij de dam niet kan passeren zal hij in de buurt van de dam blijven.

Het kan ook zo zijn dat de paling als klein palinkje ergens terecht is gekomen waar hij later niet meer uit kan, bijvoorbeeld omdat er sluisjes geplaatst zijn waarin kieren zitten die wel kleine paling doorlaten maar grote paling niet doorlaten. In zo’n geval zal de paling in dit water blijven leven tot zijn dood.

Hij gaat dan niet trekken naar de paaigronden. Hij kan op dan erg groot worden.

De palingen die bij ons in de vest zwemmen gaan nadat ze verandert zijn tot schieraal over het land of via de sluisjes naar het Hollands Diep, waarna zij via de rivier naar de Noordzee zwemmen. Door de Noordzee zwemmen zij naar de Oceaan. Ze trekken weer terug naar de plaats waar zij geboren zijn en een aantal jaar later zullen hun kinderen weer proberen in de Vest te komen.

In het voorjaar kun je in de jachthaven voor de grote muur die de Oostbeer wordt genoemd glasaal zien en vangen met een schepnetje.

Als we ze dan in de Vest gooien kunnen we veel paling vangen de volgende jaren.

3. Wat eet een paling?

Als glasaal eet de paling voornamelijk waterluis en kleine insecten

Een paling eet als voornamelijk viskuit, maar ook kleine visjes, viskuit, kikkers, larven, kreeftjes, slakken, wormen.

Grote palingen eten ook kleine eendjes het is zelfs gezien dat een paling die in een Singel leefde en erg groot geworden was omdat hij niet naar zee kon terug keren jonge zwanen op at!

Verder eet de paling ook dode dieren die in het water terecht gekomen zijn en dode vissen. Het is een echte opruimer van de waterbodem wat dat betreft.

Wanneer de paling als schieraal terug gaat zwemmen naar de paaigronden en hij verandert naar een monsterlelijke paling eet hij niet meer.

5. Hoe kan je een paling vangen

1. Met een fuik

Een fuik is een speciaal geknoopt net met daarin kamers waarin een paling wel in kan maar niet uit kan kruipen. Vooraan de fuik zit een of twee vleugels die over de bodem gespannen staan. De paling zwemt tegen de vleugel en kruipt daarna in de fuik. De visser kan de fuik aan de achterzijde openen om de palingen eruit te halen.

2. Met een hengel

Met een Hengel of werphengel met daaraan een haak waaraan aas geregen is kan ook goed paling gevangen. De paling die zeer goed kan ruiken ruikt het aas op grote afstand en eet het aas op.

3. Met een peur

Een peur is een meestal wollen draad waaraan wormen geregen worden.

Als er 50 tot 100 wormen aan de draad geregen zijn worden deze in een

Bosje aan stevigere draad geknoopt. De peur wordt op of vlak boven de bodem gehouden en na een tijdje vlot op gehaald. De paling die aan de wormen vreet kan deze wormen niet zo snel loslaten en wordt mee naar boven getrokken. Zodra de paling boven water komt moet hij zo snel mogelijk in een drijvend net gegooid worden. In plaats van een drijvend net gebruikt men ook wel eens een paraplu.

4. Met een jute zak met slachtafval

Een jutezak gevuld met hooi en slachtafval is ook een goed middel om paling te vangen.

De jutezak wordt verzwaard met wat stenen en aan een touw in het water gegooid. De paling die het slachtafval ruikt bijt een gaatje in de zak en kruipt erin. Door de zak snel uit het water te halen krijgt de paling of palingen geen kans om dit gat terug te vinden.

5. Met een lege plastic fles

Van een lege plastic fles is een eenvoudige fuik te maken. Door de fles door te zagen op de plaats waar hij smaller wordt en het afgezaagde deel omgekeerd in de fles te stoppen ontstaat een fuikje.

De twee delen worden aan elkaar gezet met een touwtje.

Een touwtje met een stokje van ongeveer 5 centimeter er aan wordt door de flessenopening gestopt. De fles wordt in het water gegooid en als deze na een dag of paar dagen opgehaald wordt is er een goede kans dat een paling ingekropen is. Doordat er aan het touwtje getrokken wordt met het ophalen van de fles sluit het houtje de uitgang af voor de paling.

Vragen:

De Joden mogen volgens hun geloof geen ongeschubde vissen eten, eten zij paling?

Nee, zij eten geen paling omdat ze dachten dat deze geen schubben had. De schubben zijn zo klein en liggen zo diep dat deze met het blote oog ook haast niet te zien zijn. Ondanks dat we nu wel weten dat hij schubben heeft wordt hij

Door de Joden niet gegeten

Waar denk je dat de paling op weg naar toe was toen hij aangereden werd op straat?

Hij was op weg naar de Sargossozee naar de paaigronden.

Wat voor een route kun je bedenken die hij zou nemen?

Vanuit de grote vest via de kleine vest door het sluisje bij de brandweer door de sloten naar het sluisje bij de molen naar de haven via de haven door de Haringvlietsluizen richting de Noordzee en dan naar de oceaan.

Wat voor kleur denk je dat de paling had die op straat was aan gereden en hoe noemen we zo’n paling ?

Hij had een wit/zilverachtige buik en een bijna zwarte rug en we noemen dat een schieraal.