Spreekbeurt over Pesten

hallo, ik ben kelly, ik ben 13 jaar en mijn spreekbeurt gaat over pesten.

# Quiz
om te beginnen heb ik een 3-tal vraagjes over pesten om na te gaan wat
jullie over pesten weten.
1) Hoeveel procent van de leerlingen van jullie leeftijd wordt regelmatig
gepest?
a. 85 %
b. 43 %
c. 15 %
2) Hoeveel procent van de leerlingen van jullie leeftijd pest regelmatig
andere leerlingen?
a. 12 %
b. 59 %
c. 25 %
3) welke kinderen hebben de meeste kans om gepest te worden?
a. kinderen met een bril, sproetjes, rossig haar en noem maar op.
b. kinderen die weerloos zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen.
c. kinderen die een andere huidskleur hebben.

# Pesten><Plagen
Als eerste wil ik een duidelijk onderscheid maken tussen plagen en pesten
Tussen plagen en pesten ligt een wereld van verschil. Plagen gebeurt vaak
éénmalig en steeds op vriendschappelijke basis. Pesten gebeurt bewust en is
gericht op één of meer mensen. De pester wil dat de gepeste persoon zich
gekwetst, vernederd, afgewezen voelt. Pestkoppen zoeken altijd iemand die
weerloos, hulpeloos is. Dat zijn gemakkelijke slachtoffers. Pesten houdt ook
nooit op bij die ene keer. Sommige jongeren worden dagen, weken, jaren
getreiterd en gekleineerd door pestkoppen die daar plezier in hebben.

# Groepen
Als men over pesten spreekt, kan men 4 grote groepen onderscheiden.
Ten eerste heb je de PESTER(S)
Ten tweede het SLACHTOFFER OF SLACHTOFFERS. Want het is best moelijk dat er
meerdere slachtoffers zijn.
De slachtoffers van pesten krijgen een steeds slechter zelfbeeld. Nog jaren
later kunnen ze de negatieve gevolgen van het pesten ondervinden.
De derde en grootste goep bestaat uit de MEELOPERS, de jongeren die
blindelings doen wat de pester zegt.
En zij maken het pesten mogelijk, want als er geen meelopers zijn staat de
pester er alleen voor.
En ook jullie weten wel dat de pesterijen dan snel zullen ophouden.
De vierde en ook wel redelijk grote groep zijn de “ZWIJGERS”
Ook jongeren die toekijken spelen een rol in het spel. Door niet te reageren
keuren ze het pestgedrag eigenlijk goed. Veel jongeren zijn bang om zelf het
slachtoffer van pesterijen te worden als ze zich tegen de wil van de pestkop
verzetten. Daarom houden ze ook hun mond.

# Waar en wanneer?
Pesten komt vooral voor op momenten dat de klasgroep ontsnapt aan het
toezicht van volwassenen: tijdens de
speeltijd, in de kleedkamers van Lo, op uitstappen, tussen twee lesuren
enz…

# Signalen gepeste leerling
Hoe weet je dat iemand gepest wordt?
Mogelijke signalen van een gepeste leerling:
* isoleert zich van de anderen, soms met één vriend(in)
* is vaker afwezig, gaat niet graag naar school
* zoekt de veiligheid van de leerkracht op
* heeft psycho-somatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)
* zijn schoolresultaten gaan plots achteruit
* wordt dikwijls als laatste gekozen bij het indelen van groepjes
(sportles, groepswerk)

Vaak leggen de slachtoffers de oorzaak van het pesten bij zichzelf. Ze
voelen zich schuldig voor het verdriet dat ze

zichzelf en hun ouders aandoen
Sommige slachtoffers reageren agressief en gaan verbitterd anderen pesten.

# Wat te doen?
Wat moet je doen als je weet dat iemand gepest wordt?
Neem zijn of haar verhaal ernstig, en steun hem. Het slachtoffer moet voelen
dat hij geloofd wordt.
Zoek samen naar een mogelijke oplossing.
Maar wees vooral een luisterend oor. Want voor het slachtoffer kan over de
pesterijen praten al een grote opluchting
zijn.

# gedichtje
Om af te sluiten heb ik nog een gedichtje over pesten.

Pesten is geen spelletje!!

Pesten is geen spelletje
Dat moet iedereen weten
Wanneer je ooit gepest bent
Zul je dat nooit meer vergeten

Altijd blijft het aan je knagen
Al is er niemand die het ziet
In jezelf blijft er een plekje
Steeds vol woede en verdriet

Telkens weer wordt je herinnerd
Aan wat je toen is aangedaan
Wanneer je weer niet mee mocht doen
je er alleen voor kwam te staan.

En al is het jaren later
En lijkt het lang achter de rug
Aan die jaren in je leven
Denk je liever nooit meer terug

# Vragen?
Dit was mijn 5 – min moment, zijn er nog vragen?