Spreekbeurt over Piramides

Spreekbeurt over Piramides

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Anne van Geen

Piramides

Ik ga jullie vertellen over piramides.

Als je aan een piramide denkt moet je vooral aan een bijzondere vorm denken.

Een piramide heeft een vierkante onderkant en 3 driehoekige zijkanten die samenkomen in een punt.

Piramides zijn enorm grote door mensen gemaakte stenen bergen. Ze waren bedoeld om het lichaam van een koning in te begraven. Een piramide is dus eigenlijk een soort graf.

Wanneer werden de piramides gebouwd?

De eerste piramides werden heel erg lang geleden gebouwd, meer dan vierduizend vijfhonderd jaar geleden. Dat is dus 2500 jaar voor de geboorte van Christus, het begin van onze jaartelling!

Het is ongelofelijk dat de mensen toen al zulke bouwwerken kon maken, want ze hadden toen natuurlijk nog geen machines. Alles moest met de hand en eenvoudige gereedschappen.

De laatste piramides werden rond 600 jaar geleden gebouwd.

Ik zal jullie nu vertellen waar de piramides zijn gebouwd.

De oudste werden in Egypte gebouwd, daar ga ik het dadelijk over hebben.

Verder werden er ook nog piramides gebouwd in andere werelddelen, waaronder Midden-Amerika en Zuid-Amerika.

Waarom werden er nou piramides gebouwd?

In Egypte gebruikten ze piramides om hun koningen in te begraven.

De Egyptenaren noemden hun koning farao. Ze geloofden dat de farao een god was, die naar de aarde was afgedaald.

Na zijn dood zou de farao terugkeren naar de hemel. Maar de farao zou alleen in de hemel kunnen leven als zijn lichaam op aarde bleef bestaan.

Als je dood gaat vergaat je lichaam. De Egyptenaren deden allerlei dingen met het lichaam om het te kunnen bewaren. Ze maakten een mummie van het lichaam.

Eerst werden de zachte delen uit het lichaam gehaald, zoals de hersenen en het hart, want die kunnen verrotten.

Daarna werd het lichaam 40 dagen lang in het zout gelegd en werd het gewikkeld in repen linnen.

Daarna werd het lichaam in een mooi versierde houten kist gelegd. Deze kisten hadden vaak de vorm van een mummie.

De mummie werd dan in de kist in de grafkamer van de piramide begraven.

Er werd eten en drinken bij hem neergezet en de voorraadkamers werden gevuld met prachtige meubels, kleren en sieraden die de koning in zijn volgende leven in de hemel nog zou kunnen gebruiken.

Als laatste werd de piramide door grote steenblokken afgesloten om het lichaam tegen rovers te beschermen.

De geest van de farao kon nu vanuit de piramide naar de hemel vertrekken.

De farao kon de piramide als een soort trap naar de hemel gebruiken.

Nu zal ik iets vertellen over het bouwen van een piramide.

De bouw van een piramide duurde lang, soms wel meer dan 20 jaar!

De koning moest dus al lang voor zijn dood een plaats voor zijn piramide uitkiezen en met bouwen (laten) beginnen.

Soms werkten er aan de bouw van een piramide wel 20.000 mensen mee.

Eerst werden er grote blokken steen losgehakt uit de bergen .

De meeste blokken waren ongeveer even groot als een Smart autootje en wogen zó zwaar dat er wel 12 sterke mannen nodig waren om zo’n steen op te tillen.

De Egyptenaren hadden toen natuurlijk geen hijskranen en vrachtwagens. Ze moesten de blokken verslepen met houten sleden en rollen.

Dan trokken ze die blokken steen naar de bouwplaats en legden de stenen laag voor laag op elkaar tot de vorm van een piramide. Ze brachten de blokken dan met grote houten palen als hefbomen op hun plaats.

Om je een idee te geven van de grootte van zo’n piramide: de grootste piramide is 146 meter hoog, dat is wel ongeveer vijf keer zo hoog als onze school en maar ietsje minder hoog dan de Euromast!

Deze piramide is gebouwd van meer dan 2 miljoen van die blokken steen!

Rovers

Helaas is veel schade aangericht aan de piramides door grafrovers.

Omdat de piramides door rijke koningen gebouwd waren dacht men dat er grote schatten waren meebegraven, en dat was ook vaak zo.

Rovers drongen de piramide binnen en haalden alles weg wat ze vonden.

Hierbij brachten ze ook vaak schade toe aan de piramides zelf.

Jammer genoeg ben ik nog nooit in Egypte geweest en ik heb nog nooit een piramide in het echt gezien. Ik zou wel graag een keertje een reis naar de piramides willen maken.

Dit was mijn spreekbeurt over de piramides.

Vragen aan de klas:

1) Hoe werden de Egyptische koningen genoemd?

2) Waarom werden de piramides gebouwd?

3) Hoe versleepten ze de zware stenen voor de piramides?

4) Waarom zetten ze eten en drinken neer bij de graven van de dode koningen?

Antwoorden

1) farao’s

2) om de farao’s te begraven

3) met houten sleden en rollen (boomstammen)

4) dat kon de farao gebruiken in zijn volgende leven