Roofvogels

Spreekbeurt over Roofvogels

Ik ga mijn spreekbeurt houden over ROOFVOGELS. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat ik roofvogels mooie dieren vind.

Jagers

Roofvogels jagen op levende prooien zoals: muizen, ratten, konijnen, hazen of eekhoorns. Soms worden ook zieke vogels of zwakke hagedissen gevangen. Sommige roofvogels jagen ‘s nachts, bijvoorbeeld uilen. Uilen hebben tamelijk brede, afgeronde vleugels en een brede kop. Uilen die in een open landschap jagen, zijn lang. Ook kunnen uilen hun kop driekwart naar één kant draaien. Zo kunnen ze hun prooi bekijken zonder hun lichaam te bewegen. Nu vallen ze ook niet op wanneer ze naar hun prooi zoeken. Deze prooi weet nu niet dat de uil hem als avondeten in gedachte heeft. Roofvogels hebben een kromme snavel en krachtige tenen met scherpe gekromde nagels. Er zijn 290 soorten roofvogels op de wereld. Daarvan zijn er 38, dat is ongeveer 13 procent, in Europa voor.

Vleugels

Roofvogels kunnen uitstekend vliegen. De Havik en de Sperwer hebben korte afgeronde vleugels. Ze jagen in bosachtige gebieden, op kleine vogels die ze meestal te pakken krijgen door een korte flitsende aanval. Valken hebben juist smalle puntige vleugels, zodat ze nog sneller kunnen vliegen. Ze jagen in open gebieden. Ze gebruiken geen verrassingsaanval, maar hun snelheid. De visarend is door de stekelige schubben aan de onderkant van zijn tenen en de sterk gekromde spitse nagels een professional om de glibberige vissen te vangen.

De Snavel

Roofvogels hebben een kromme bovensnavel. De snavel is niet geschikt om te doden, maar wel om de prooi in stukken te scheuren, en het daarna op te eten. Die snavel is voor de roofvogel een belangrijk deel van hun lichaam. Op de snavel zit een stuk kale, niet door veren bedekte huid, waarin de neusgaten liggen. Valken hebben aan beide zijkanten van hun bovensnavel een tand. Hierdoor zijn Valken in staat heel stevig te bijten en de prooi met de snavel te doden.

Het broedseizoen

Het broedseizoen begint met het zoeken van een partner en een territorium vaststellen. Bij de standvogels in het West en Midden Europa bijvoorbeeld: Buizerds, Havikken en Bosuilen staan de paartijden en territoria al vast. Als het mannetje een vrouwtje gevonden heeft kunnen ze beginnen met de nestbouw. Uilen en Valken bouwen zelf geen nest. Veel Uilen broeden gewoon in een holte van een boom. De Ransuil gebruikt nesten van andere vogels, bijvoorbeeld: Kraaien. Bij de roofvogels bouwen het mannetje en het vrouwtje samen hun nest. Maar het vrouwtje doet het meeste werk. Het bouwen van een nest duurt ongeveer van een week tot een paar maanden.

Broeden

Grote Gieren leggen maar 1 ei. Kiekendieven leggen er 4 tot 6 maar ook wel 10. Hoe groter de vogel is, hoe minder eieren ze leggen. Eieren van Roofvogels verschillen in kleur en vlekken patroon. Uileneieren zijn helemaal wit. Dit is zo omdat de eieren dan ‘s nachts meer opvallen zodat de ouders de eieren beter kunnen zien. Het duurt ongeveer 4 tot 5 weken voordat de eieren uitkomen. Een vrouwtje legt niet elke keer op het zelfde moment de eieren. Als het vrouwtje begonnen is met broeden komt ze haast niet meer van het nest af. Alleen even om te eten. Het mannetje brengt haar prooien, die ze een klein eindje verder gaat opeten. Intussen houd het mannetje de eieren warm. Soms valt hij gewoon in slaap op de eieren. Zo moe is hij van het jagen.

Jongen.

De kleine donsjongen worden warm gehouden door hun moeder. Ze kunnen de eerste paar maanden nog niet voor zichzelf zorgen. Dan zijn het pas ECHTE uilskuikens. Bij de dwerguil duurt het 3 tot 4 weken voor de jongen uitvliegen. Bij andere Roofvogels duurt het 4 tot 6 weken voordat de jongen uitvliegen. Als ze geleerd hebben om te vliegen, leren ze van hun ouders jagen. Uiteindelijk komt er een dag dat de jongen hun ouders niet meer nodig hebben en wegvliegen om hun eigen weg te kiezen.

Vogeltrek

Als het broedseizoen is afgelopen en de jonge vogels weg zijn gevlogen, volgt er een rustige tijd in het leven van de Roofvogels. Het leven is in de winter toch niet eenvoudig voor Roofvogels. Dan gaat het alleen maar om overleven. Jonge roofvogels trekken meestal verder dan de volwassen roofvogels. Soms blijven alleen de volwassen roofvogels in het broedgebied en trekken de jonge roofvogels weg.

Roofvogels en de mens

Roofvogels hebben maar weinig natuurlijke vijanden. Er is maar 1 ding waar ze echt bang voor zijn: de mens. Omdat de mens al heel lang achter de Roofvogels aanzit zijn sommige soorten verdwenen, uitgestorven of zeldzaam geworden. Tegenwoordig worden de Roofvogels beschermt, dat vind ik heel goed, maar toch zijn er nog mensen die illegaal achter roofvogels aanzitten, dat is dat ze terwijl het niet mag toch op de roofvogels jagen, die jagers schieten op de roofvogels, vergiftigen de roofvogels of ze zetten de roofvogels in kooien. Soms hakt de mens een compleete nestboom van roofvogels omver, dan noem ik ze eerder pechvogels dan roofvogels. Trouwens daarvan hebben uilen minder last gehad, omdat de meeste uilen niet in de bomen wonen. Gelukkig wordt de Roofvogel nu extra goed beschermd. Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?