Spreekbeurt over Scouting Nederland

  • Inleiding
  • Wat is scouting? Scouting Nederland
  • de oprichting van scouting
  • mijn mening

Inleiding

Ik heb besloten om wat te vertellen over scouting. Dit omdat mijn familie en ikzelf al jaren bij scouting zitten. Je kunt wel zeggen dat we besmet zijn met het scoutingvirus. Ik zelf vind scouting een erg mooie organisatie. Je wordt er erg zelfstandig van. Het is lang niet meer zo als vroeger. Je hoeft echt niet in een korte broek te lopen en je wordt he lemaal niet gedrild.

Wat is scouting?

Scouting (voor ca. 1973 padvinderij genoemd) is een internationale jeugdorganisatie, waarvan ook takken in Nederland. Het spel van scouting is als volgt te omschrijven.
Het spel van verkennen is een vorm van jeugd- en jongerenwerk, waarin jongens en/of meisjes samen, met een groeiende zelfstandigheid en steeds afnemende leiding van volwassenen, met een bepaalde spelcode en geïnspireerd op en door het buitenleven, de mogelijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken door een keuze te doen uit de diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier hebben.

Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo’n 32 miljoen leden verdeeld over zo’n 160 landen. In veel landen wordt nog onderscheid gemaakt tussen ‘Scouting’ en ‘Guiding’. Dit zijn van oorsprong de jongens- en meisjesverenigingen. Het spel is vaak min of meer hetzelfde en in de meeste landen zijn beide verenigingen inmiddels gemengd. De traditie verschilt nog wel. In Nederland zijn scouting en guiding in 1973 samengesmolten in één vereniging: Scouting Nederland. In België bestaan nog wel aparte verenigingen voor scouting en guiding. Alle scoutingverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organisation of the Scout Movement WOSM (voor jongens). World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), voor meisjes
Scouting Nederland heeft als doel het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell (de oprichter) om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Scouting Nederland is voor iedereen. Zij bieden ruimte voor iedere levensbeschouwing.Zij kent geen verschil tussen jongens en meisjes. Momenteel zijn er in Nederland ruim 100.000 jeugdleden en 25.000 volwassenen lid van Scouting Nederlan d.

De oprichting van scouting

De oprichter van scouting is Baden Powell. Hij zat in het leger. Baden Powell kende de verschrikkingen van oorlogen en ook de achtergrond van deze jongens die ook hij onder de wapens kreeg. Kansarm, slecht opgeleid en zonder kennis van vreemde landen en talen moesten zij zich maar zien te redden in het nogal strak geleide Engelse leger. Na zijn benoeming tot commandant in India, begon hij direct met maatregelen om het soldaten bestaan nieuw leven in te blazen. Hij zorgde voor ontspanning en gaf instructie in hygiëne, waardoor de algemene gezondheid verbeterde. De opleiding van soldaten tot verkenners had echter zijn bijzondere zorg. Hij achtte het noodzakelijk dat een verkenner een behoorlijk schriftelijk rapport moest kunnen uitbrengen, een kaart moest kunnen tekenen, met een kompas moest kunnen werken en kunnen seinen. Daarnaast trainde hij z’n mannen in de technieken van de woudlopers, dat overigens tegenwoordig survival genoemd word t. Hij kreeg toestemming om een speciale vaardigheidsinsigne in te stellen die een soldaat mocht dragen als hij aan de betreffende eisen voldeed. Zijn nieuwe methode beschreef hij in een handboekje “Aids to Scouting” (Hulp bij het verkennen).
Terug in Engeland bemerkte B.P dat dit boekje ook buiten het leger gebruikt werd als hulp bij de opvoeding van de jeugd, ook verscheen het in delen in een jongensblad van de Boys Brigade, een jeugdorganisatie. Baden Powell besloot zijn boek te herschrijven voor de jeugd. De titel werd Scouting for Boys. Het was B.P.’s bedoeling om het verkennen in spelvorm aan te bieden aan bestaande jeugdverenigingen en hij bood aan hiervoor lezingen te houden. Er is een aantrekkelijk programma ontworpen, het spel van verkennen. Het spel van verkennen is niet alleen een boeiend vermaak voor jongens, maar ook voor instructeurs en het kost zo goed als niets. Het waren niet zoals B.P. bedacht had alleen de al bestaande verenigingen die het Scouting p rogramma speelden. Het waren vooral de jongens zelf die op eigen houtje, vaak zonder hulp van ouderen aan de gang gingen. Het was niet B.P. die Scouting oprichtte, Scouting begon zelf en sleepte B.P. mee. Eind 1908 waren er 60.000 scouts geregistreerd, een jaar later 100.000. Op dat moment waren er alleen nog maar jongens lid van scouting. Maar de meiden wilden ook wel naar scouting. Samen met B.P zijn vrouw richten de meiden hun eigen beweging op. De girl scouts. Kort na de oprichten van de verkenners ontstonden er twee nieuwe bewegingen. De welpen en de kabouters voor de wat jongere kinderen. Tegenwoordig telt scouting 5 leeftijdscategorieën. Iedere categorie heeft zijn eigen kleur uniform. De verschillende leeftijdscategorieën zijn:

  • 5 t/m 7, beavers
  • 7 t/m 10, cubscouts
  • 10 t/m 14, scouts
  • 14 t/m 17, explorers
  • 17 t/m 21, scoutnetwork
  • 23 jaar en ouder.

Binnen de verschillende leeftijdscategorieën heb je ook nog verschillende afdel ingen. Meestal spreekt men dan over speltakken. Iedere speltak heeft zijn eigen thema.