Spreekbeurt over Spinnen

Er zijn ongeveer 70 000 soorten spinachtigen bekend
het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel groter.
Ze komen over de hele wereld in grote getale vooren leven vaak op het land.
DE GROOTSTE GROEP spinachtigen zijn de spinnen.
Het zijn alle vleeseters sommige soorten vangen hun prooi in een zelfgesponnen web,andere kruipen in een holletje en vallen onverwachts aan.
Spinnen hebben een klein mondje en scherpe giftige kaken.
om te eten,ze spuitenverteringssappen in hun prooi
vande prooi blijft een droge huls over.
De meeste spinnen produceren gif,
maar De Zwarte Weduwe is één van de weinige soorten die gevaar lijk is voor de mens.
Ze zijn gewoonlijk schuw en leven van insecten die ze vangen in hun web.
Als je ze aanraakt,kunnen ze bijten het gif veroorzaakt al snel erge pijn en kan tot verlamming leiden.
Ieder jaar sterven in de Verenigde Staten zo’n zes mensen door deze spin.
poot lengte van het wijfje 5 cm.

verschil tussen tussen spin en insect:
_______________________________

spin insect
____ ______

8 poten 6 poten

7 geledingen aan elke poot 6 geledingen aan elke poot
2 tasterpootjes geen
geen antenne’s 2 antenne’s
2 delig lichaam: 3 delig lichaam:
– kopstuk – kopstuk
– achterlijf – borststuk
– achterlijf
nooit vleugels vaak vleugels