Spreekbeurt over duurzaamheid van kunststof?

Spreekbeurt over duurzaamheid van kunststof

Mensen vinden het steeds belangrijker om te kiezen voor duurzame materialen en een duurzame productie. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar hoe er zoveel mogelijk geld mee verdiend kan worden, maar ook rekening wordt gehouden met mensen, dieren en het milieu. Kunststof heeft het imago dat het minder duurzaam is dan hout of andere materialen, maar is dat wel echt zo?

De levensduur van kunststof

Of iets duurzaam is, hangt voor een groot deel af van de levensduur: hoe lang kan het product gebruikt worden, voordat het weggegooid wordt? Bij bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal is kunststof geen duurzame keuze. Het belandt al snel in de prullenbak. Maar voor bijvoorbeeld kozijnen is kunststof juist weer wel duurzaam. Op de website van Jansma Burdaard lees je bijvoorbeeld dat de kunststof kozijnen van Jansma Burdaard gemiddeld zo’n 50-75 jaar meegaan. Bijna een leven lang dus!

Kun je kunststof recyclen?

Een ander belangrijk punt voor duurzaamheid is of iets steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. In het geval van kunststof kozijnen kunnen deze voor zo’n 75% gerecycled worden en dit proces kan wel 10 keer herhaald worden. Van hetzelfde kunststof kunnen dus gemiddeld 10 keer nieuwe kunststof kozijnen gemaakt worden. Een speciaal keurmerk geeft aan of er gebruikgemaakt is van gerecyclede materialen. En daarom is het ook extra belangrijk om je gebruikte plastic verpakkingsmaterialen apart in te zamelen!

Schade aan het milieu

Tot slot is het belangrijk dat de productie van het kunststof zo min mogelijk schade toebrengt aan het milieu. Dat gaat bijvoorbeeld om het gebruik van materialen die er voldoende zijn en het op een milieuvriendelijke manier maken van producten. Voor het maken van kleding is veel water nodig, wordt grond en water vervuild, worden schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt veel CO2 uitgestoten. En alle afgedankte kleding zorgt weer voor een afvalberg! Als je per jaar 6 kledingstukken minder koopt, bespaar je daarmee al 40 kg CO2-uitstoot. Als iedere Nederlander dat zou doen, bespaar je daarmee net zoveel CO2 als een auto uitstoot die 85.000 rond de wereld rijdt!

Bij verpakkingsmaterialen zorgt de bekende plastic soep in de oceanen voor ernstige milieuvervuiling. Denk je dan weer aan die kunststof kozijnen dan zorgt dit kunststof juist voor minder CO2-uitstoot, omdat ze je huis veel beter isoleren. Hierdoor hoef jij je verwarming minder hoog te zetten, wat beter is voor het milieu.

De conclusie is dus dat kunststof duurzaam is als het een lange levensduur heeft, milieuvriendelijk gemaakt wordt en grotendeels gerecycled kan worden. Kunststof kan dus zeker duurzaam zijn!