Spreekbeurt over Waterzuivering

Waterzuivering

Waterzuivering.

Velen van jullie laten het afwaswater door de gootsteen lopen of trekken de wc door en denken dan verder niet meer na over wat er met dat vuile huishoudwater gebeurt.

In deze spreekbeurt ga ik jullie vertellen wat er met dat water gebeurt.

Vanaf het huis wordt het via de afvoerpijp afgevoerd naar het riool. Daarna gaat het naar een gemaal. Een gemaal bevat 3 ruimtes: de ontvangstkelder

De pompenkelder

De bedieningsruimte

De ontvangstkelder is voor het ontvangen en verzamelen van het rioolwater tot het juiste niveau is bereikt om het water af te voeren. De ontvangkelder is een betonnen bak met daarin een beschermende coating aangebracht.

De pompenkelder is een betonnen bak met hierin opgesteld de pompen met bijbehorend leidingwerk om het rioolwater te kunnen verpompen.

De bedieningsruimte is de ruimte waarin zich de schakelkast bevind van waaruit de aansturing van de pompen wordt geregeld. Ook wordt via alarmering de werking van het gemaal bewaakt.

In het gemaal wordt het water doorgepompt naar een zuivering. Eenmaal bij de zuiveringsinstallatie aangekomen gaat het water eerst door een debietmeter.

In een debietmeter wordt de hoeveelheid afvalwater dat aangevoerd wordt gemeten.

Hierna gaat het water naar de roostergoedverwijdering.

Hier worden de grove delen die groter zijn dan 3mm verwijdert. De grove delen bestaan vooral uit: stukken plastic

Maandverband

Tampons

Condooms

Houtjes

Stukjes vet

De verwijderde delen worden door middel van vrachtwagens afgevoerd en verbrand. De giftige gassen die bij de roostergoedverwijdering vrijkomen gaan naar de luchtbehandeling, hier worden de giftige gassen omgezet in onschadelijke gassen.

Na de roostergoedverwijdering gaat het afvalwater naar de selector.

In de selector wordt het afvalwater vermengt met bacterien om later betere bezinkingseigenschappen te krijgen om water en slib te scheiden, dit is natuurlijk een biologisch proces.

Ook hier worden de giftige gassen die vrij komen via de luchtbehandeling omgezet in onschadelijke gassen.

Hierna gaat het water naar de beluchtingstank.

In de beluchtingstank breken de bacterien de afbreekbare stoffen uit het afvalwater af, voor dit proces is veel zuurstof nodig.

Hierna gaat het water naar de nabezinktank.

In de nabezinktank worden de bacterien die de afvalstoffen hebben afgebroken op mechanische wijze gescheiden van het gezuiverde afvalwater. Op mechanische wijze wordt het bezonken slib naar het midden van de nabezinktank geschoven.

Het slib in het midden van de tank wordt slibretourvijzel op mechanische wijze verwijdert, dit wordt voor een deel weer toegevoegd aan de selector om weer te gebruiken voor het zuiveringsproces. Het te veel aan slib gaat naar de indikker.

In de slibindikker wordt door bezinking zoveel mogelijk water uit het slib verwijdert. Hierna gaat het slib naar de slibontwatering.

Hier wordt op mechanische wijze het slib verder ontwaterd om als slibkoek in containers afgevoerd te worden. Dit slib wordt verbrandt.

Het inmiddels gereinigde water gaat na de nabezinktank naar het effluentgemaal.

In het effluentgemaal wordt het water op mechanische wijze via effluentpompen afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Dit is het einde van het waterzuiveringsproces.

Video Waterontharder