Ik ga jullie iets vertellen over groene stroom. Ik hoop dat jullie na mijn spreekbeurt weten waarom groene stroom belangrijk is. Maar eerst zal ik uitleggen wat groene stroom eigenlijk is.

 

Je moet niet denken dat de term groene stroom iets met de kleur van de elektriciteit te maken heeft.  Stroom heeft geen kleur. Het woordje “groen” slaat op de manier waarop de stroom gemaakt wordt.

Gewone stroom wordt gemaakt door olie, kolen of gas te verbranden en daarmee water te verhitten. De stoom die je zo krijgt drijft een grote dynamo, de turbine aan. Die geeft dan stroom aan het elektriciteitsnet. In sommige landen gebruiken ze daarvoor kerncentrales, dan is de brandstof uranium.

 

Groene stroom wordt heel anders gemaakt. Het is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Maar er zijn nog veel meer benamingen.

 

Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is. Want groene energiebronnen zullen nooit opraken. Het zijn bijvoorbeeld de zon, de wind of waterkracht.

Olie, gas en kolen zullen langzaam maar zeker opgestookt raken. Hoewel de voorraden van aardgas, aardolie en steenkool nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw al op.

 

Maar de zon zal nog wel even schijnen, de wind zal blijven waaien en er zal altijd water zijn.

Er is ook groene stroom die uit biomassa wordt gemaakt, dat betekent uit mestafval of afval van bomen en planten. Omdat we bomen en planten kunnen blijven plaatsen, kunnen we ook deze altijd blijven gebruiken voor energie en is ook dat groene stroom.  Daarom wordt groene energie ook wel duurzame energie genoemd. De stroombron is dus betrouwbaar.

 

Groene stroom heeft nog een voordeel. Het is namelijk schone elektriciteit.

Bij winning en omzetting zijn er nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat en het milieu.

Bij kolen, olie en gas is dat anders. Het zijn fossiele brandstoffen. Als je ze stookt, komt er kooldioxidegas vrij. Dat is één van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect, waardoor de aarde warmer wordt. Die kooldioxide komt in de lucht en veroorzaakt het broeikaseffect. Door het broeikaseffect verandert het klimaat en dus het weer. Dat veroorzaakt grote schade op aarde.

 

Waardoor ontstaat de schade? Het wordt veroorzaakt door de reststoffen die vrijkomen als iets verbrand wordt. Deze reststoffen heten kooldioxide of CO2 (misschien nog bekend van natuurscheikunde).

CO2 is een gas dat je niet ziet en niet ruikt en dat van nature ook in de atmosfeer voorkomt. Als er genoeg bomen en planten zijn is dat niet zo erg.
Kooldioxide is belangrijk voor groene planten. Planten leggen de kooldioxide vast in de bladeren en maken daarbij zuurstof die ze afstaan aan de lucht. Dit heet ook wel de koolstofkringloop. Dit is de ademhaling van een plant.

 

Bomen, planten en plankton zuiveren dus de lucht. Als er minder planten en bomen zijn of als er teveel CO2 komt, blijft er meer kooldioxide in de lucht. Dat zorgt ervoor dat de atmosfeer, dat is de luchtlaag om de aarde, meer zonnewarmte vasthoudt. De atmosfeer is namelijk een soort deken voor de aarde. En meer kooldioxide maakt dat die deken beter isoleert, zodat de zonnewarmte meer wordt vastgehouden. Op sommige plaatsen wordt het daardoor droger, maar op andere plekken zullen juist vaker overstromingen voorkomen. Bijvoorbeeld doordat gletsjers en noord- en zuidpoolijs smelten. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen, de dieren en de planten. We merken daar nu al iets van. De warme zomers, lange en hevige regens in sommige perioden en de overstromingen van de laatste jaren kunnen de eerste signalen van de klimaatverandering zijn.

 

Kernenergie heeft ook nogal wat nadelen. Daar komt gevaarlijke straling bij vrij en blijf je zitten met radioactief afval waarvan niemand nog weet wat we ermee moeten doen. De straling en het afval zijn erg kankerverwekkend. En sommige afvalproducten zijn geliefd bij terroristen en wapenhandelaren om er atoomwapens mee te maken.

 

Bij groene energie is er geen effect op het klimaat. De zonnewarmte was er sowieso al, en bij wind en waterkracht zet je bestaande energie alleen om in een ander type. Er komt geen CO2 bij vrij. Bij het gebruik van biomassa komt er wel CO2 in de lucht, maar dat is evenveel als eerder in de brandstof was opgenomen door de bomen of planten waar het kort geleden van gemaakt is. Het past dus in de normale zuurstofkringloop van de natuur.

 

En dan is er nog een economisch en politiek voordeel van groene stroom. Als we niet tijdig zoeken naar alternatieve energiebronnen, dan zullen de energieprijzen steeds verder stijgen. Dat is slecht voor de economie. Bovendien zal Nederland steeds afhankelijker worden van buitenlandse leveranciers, want onze eigen kolen- en gasvoorraden zullen uitgeput raken.

 

Intussen hebben veel Nederlandse bedrijven en gezinnen groene stroom. Bijvoorbeeld de gemeente Spijkenisse gebruikt het in zijn panden. Thuis hebben wij het ook. Merk je daar nou iets van in het huishouden?

 

Je merkt er helemaal niets van als je groene stroom gebruikt, er is wat dat betreft geen enkel verschil met normale energie. Eigenlijk word je ook een beetje gefopt door het energiebedrijf. Ze stoppen gewone en groene stroom namelijk in dezelfde draden. Het is dus niet zo dat wij thuis alleen groene stroom uit het stopcontact halen. Maar als er meer mensen voor groene stroom kiezen, wordt het aandeel daarvan op het totaal steeds groter. En dat is dus gunstig.

 

Maar heeft groene stroom dan alleen voordelen? Nee. Natuurlijk wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk stroom te halen uit de zon, de wind, het water of stro en bomen. Maar het is nu nog duurder om groene stroom te maken dan om gewone stroom te produceren. En Nederland is waarschijnlijk te klein om zelf voor de hele bevolking groene stroom te maken. Dus ook daarvoor moeten we in het buitenland inkopen.

Het gaat wel steeds beter om groene stroom te maken. De zonnecollectoren en windturbines leveren per stuk steeds meer stroom omdat ze slimmer gebouwd worden. Nieuwe uitvindingen zorgen ervoor dat er stroom wordt gehaald uit natuurbronnen die nog niet eerder op die manier gebruikt werden. Zonder vuile stoffen in de lucht achter te laten natuurlijk.


Er zijn ook heel wat leuke en handige uitvindingen die met groene stroom werken: denk aan rekenmachines en zaklantaarns die op zonne-energie werken, bushokjes met verlichting uit een zonnepaneeltje, een telefooncel in de woestijn die op zonne-energie werkt. En wat dacht je van een karretje met een zonnepaneel erop die een koelkast laat werken? Dat is superhandig voor verkopers in warme landen. Laatst heeft zelfs een Nederlands racewagentje dat op zonnestroom reed, een internationale wedstrijd gewonnen.

 

Leuk van groene stroom is ook dat je het gedeeltelijk zelf kunt maken. Het hoeft niet per sé uit grote centrales te komen. Zo hebben wij thuis, net als veel andere Nederlanders, zonnepanelen op ons dak staan. Die leveren niet genoeg voor het hele huishouden, maar wel een stukje van de stroom die we nodig hebben. Zeker in de zomer is dat heel behoorlijk.

Omdat de regering méér zonnepanelen belangrijk vond, kreeg je flinke subsidie op de aanschaf.

 

Je ziet in Nederland ook steeds meer windmolens, bijvoorbeeld langs het Hartelkanaal. En op sommige daken in Spijkenisse zie je zwarte panelen waar water doorheen loopt. Daarmee kun je het water voor je douche of verwarming met zonnestralen opwarmen.

 

Natuurlijk is ons land niet altijd warm en zonnig genoeg om het met dit soort maatregelen alleen te redden. En we hebben ook niet genoeg plaats om voldoende windmolens neer te zetten. Het is dus nog een lange reis naar een land dat afscheid heeft genomen van olie, kolen en gas en helmaal op groene energie draait. Maar ook een lange reis begint met een eerste stap. En die hebben we intussen in Nederland gezet.

 

Peter Brock
Privacy Copyright Spreekbeurtenstartpagina.nl