Deze spreekbeurt is gemaakt door Ruther Bevers

De ruimte

 

 

Sterren

 

De planeten draaien rond de zon. Dat komt door de aantrekkingskracht.

Alles trekt elkaar aan.Hoe meer massa iets heeft hoe meer het dingen aantrekt.

Sterren zijn heel groot en hebben daarom veel aantrekkingskracht.

Wat is een ster nu eigenlijk?

Een ster is een heel grote gasbol die licht en warmte afgeeft.

Om te begrijpen hoe een ster werkt, moet je eerst  iets weten over nucleaire fysica*.

Als men twee atomen op elkaar laat botsen, dan smelten die atomen bij elkaar en geven ze energie af. Nu terug over de werking van een ster.

In de kern van een ster botsen de kernen van waterstofatomen zo krachtig op elkaar dat ze fuseren* en nieuwe kernen vormen.

Deze kernfusie leidt tot de vorming van heliumkernen en het vrijkomen van energie,

zodat de ster gaat schijnen.

De energie verlaat de kern als licht. Dat licht noemt men fotonen.

De fotonen gaan daarna naar de stralingszone. In de stralingszone botsen de fotonen

voortdurend op atomen. De atomen kaatsen de fotonen terug en daarna botst

een foton weer op een andere atoom en zo verder.

Daarna gaat het licht langs convectiecellen naar de buitenkant van de zon.

 

Er zijn ook veel verschillende soorten sterren.

Hoe een ster er uit ziet heeft te maken met de oppervlaktetemperatuur.

Een rode ster is 3300°c ,een oranje 4700°c , een gele 6000°c , een witte 8000°C-10 000°C en een blauwe 12 000°c-25 000°C.

Je hebt waarschijnlijk ook al gemerkt dat niet alle sterren even helder zijn.

Sterren worden ingedeeld in helderheidklassen of magnituden.

Heel heldere sterren hebben magnitude 1,

Minder heldere sterren 2,…

Dus hoe groter het cijfer van de magnitude hoe zwakker de ster.

De helderheidklassen of magnitudes zijn zo precies dat er ook sterren zijn met een magnitude van 3,72.

De zwakste sterren die men kan zien met een telescoop hebben een magnitude van 25.

Er zijn ook heel heldere sterren en die hebben dan een magnitude van een negatief getal.

Bijvoorbeeld de ster Sirius deze ster heeft een magnitude van –1,46.

De zon heeft een magnitude van –26,8.

Is de zon dan echt een super heldere ster?

Nee,-26,8 is de schijnbare magnitude van de zon.

Om de absolute magnitude te berekenen beeldt men zich in dat de ster op een afstand staat van 32,6 lichtjaar*.

De absolute magnitude van onze zon is maar 4,8.

 

Onze zon zal ongeveer 6 miljard jaar oud worden.

Maar wat gebeurt er allemaal in die 6 miljard jaar?

Eerst is een ster het centrum van een samentrekkende gaswolk.

Wanneer de kern van een protoster* heet genoeg is begint waterstof te fuseren* dan word de protoster een ster.Als een ster ouder wordt neemt zijn omvang en de hoeveelheid energie die hij produceert toe.Tegen het eind van zijn leven begint hij te pulseren*.Daarna vindt kernfusie niet continu maar schoksgewijs plaats. Hierdoor worden de buitenlagen van een ster opgeblazen.het resultaat is een planitaire nevel. Daarna wordt de ster een witte ster.

De witte ster wordt uiteindelijk een koude,zwarte ster.

 

 

 

Sterrenstelsels

 

De zon is een ster.Veel sterren vormen een sterrenstelsel.

Een sterrenstelsel is dus eigenlijk een verzameling van sterren.

Sterren draaien rond het centrum van hun sterrenstelsel.

Er zijn verschillende soorten sterrenstelsels:elliptische stelsels,gewone spiralen,balkspiralen,

Lensvormige stelsels en onregelmatige stelsels.Elliptische stelsels zijn sterrenstelsels

waarbij de helderheid van het midden naar buiten toe gelijkmatig afneemt.

Er zijn twee soorten spiraalstelsels:gewone spiralen en balkspiralen.

Gewone spiralen zijn sterrenstelsels die een aantal spiraalarmen hebben.

Een balkspiraal lijkt op een gewone spiraal maar de spiraalarmen zijn eerst recht en

pas verder vormen het spiralen.Lensvormige stelsels zijn in het midden breder dan

vanbuiten.Maar in de schijf er rond zijn er geen spiraalarmen.

In onregelmatige stelsels is er meestal geen structuur*.En ze zijn in het algemeen

veel kleiner dan andere stelsels.Nu vraag je je waarschijnlijk af tot welk soort

stelsel de melkweg behoort.Maar dat weet niemand want wij zitten zelf midden

in de melkweg.

Dat is het zelfde als je midden in een bos bent dan weet je ook niet hoe het bos

eruit ziet!


 

 

Buitenaards leven

 

Rond onze zon draaien 9 planeten.Maar niet rond alleen de zon draaien planeten!

Rond andere sterren draaien vaak ook planeten dat noemt men exoplaneten.

Op sommige exoplaneten kan er leven zijn.Maar het kan ook zijn dat er in ons

zonnestelsel buitenaards leven is.Er is weinig kans dat er op Mars leven is,

misschien is er microscopisch leven maar er zijn (bijna) zeker geen grote levensvormen

of intelligente wezens. Er is wel kans op leven op Europa een maan van de planeet Jupiter,

deze maan is volledig bedekt met ijs en onder dat ijs is er waarschijnlijk water.

En waar water is kan er leven zijn.De amerikanen hebben in 1977 de voyager 1 en 2 gelanceerd.

Dat waren twee ruimtesondes die naar de planeten van ons zonnestelsel gingen.Nu zijn ze al buiten het zonnestelsel.De voyager 1 verliet het zonnestelsel op 17 Februari 1988 en werd zo het verst verwijderde object door de mens gemaakt.

Hij bevindt zich nu 10,4 miljard km van de aarde.Men is nu bezig aan nieuwe raketten,die nog sneller zijn.

 

 

 

Ruimtevaart

 

Momenteel is de space shuttle ontworpen in de jaren zeventig nog steeds de modernste raket. De shuttle wordt gelanceerd in Cape Canaveral. De shuttle is de eerste herbruikbare raket. Als de shuttle wordt gelanceerd dan hangt er aan de shuttle nog één brandstoftank en twee stuwraketten.

Op 50 km hoogte worden de stuwraketten afgestoten en vallen op aarde.

Op 120 km word de brandstoftank afgestoten en die valt dan ook op aarde.

De twee stuwraketten kan men hergebruiken maar de brandstoftank niet.

De shuttle wordt ook gebruikt voor het bouwen van het internationaal ruimtestation(iss).

Het internationaal ruimtestation is een gigantisch ruimtestation dat door verschillende landen wordt gemaakt.

Ook België werkt mee aan het iss.

Men heeft gepland dat het iss zo groot wordt als een voetbalveld.

Omdat het zo groot wordt zal het waarschijnlijk pas af zijn in 2006.

Nu verblijven er drie mensen die om de +-4 maanden worden vervangen.

Als het af is zullen er zeven mensen verblijven.

 

 

 

 

 

  Tekstvak: Bibliografie:
Kijk September 2001
Jeugdcursus sterrenkunde – Urania
Inzicht in het heelal – De lantaarn
 

 

 

 

 


Woordverklaring

 

 

Nucleaire fysica:wetenschap over atomen

Fuseren:samensmelten

Structuur:regelmaat in opbouw

Protoster:Het centrum van een samentrekkende gaswolk

Pulsren:uitzetten en samentrekken

Lichtjaar:Afstand die het licht in één jaar aflegt.

 

Meer informatie over de ruimte

 

 

Boeken

 

Inzicht in het heelal - De Lantaarn

Jeugdcurcus sterrenkunde - Urania

Ooggetuigen:ruimtevaart – standaard

 

Internet

 

Urania.be

Nasa.gov

Kijk.nl
Privacy Copyright Spreekbeurtenstartpagina.nl