Spreekbeurt over Sterrenbeelden

Sterrenbeelden

Deze spreekbeurt werd gemaakt door Maya van ‘t Hof en Adina van Dam

STERRENBEELDEN

Wij gaan onze spreekbeurt houden over sterrenbeelden. We hebben dit onderwerp gekozen omdat we het een apart onderwerp vinden.

INLEIDING

Je hoeft niet perse in sterrenbeelden tegeloven, maar wij denken dat je we vast allemaal wel eens je eigen stukje bij je sterrenbeeld gelezen hebt. En als je dat nog nooit heb gedaan dan moet je nu even je vinger opsteken.

KENMERKEN

Elk sterrenbeeld bezit een magisch kenmerk. Dat betekent dat als je bij voor beeld een steenbok bent dat je dan als ken merk hebt dat je vaak onzeker bent. We zullen aan het einden een blad geven waar op alle sterrenbeelden staan zo dat je zelf kunt kijken na de les wat jou kenmerken zijn.

ELEMENTEN

Er is altijd 1 element die bij jou sterrenbeeld hoort.

Er zijn 4 elementen lucht,water,vuur en aarde.

ASTROLOGIE

Omdat we tegenwoordig veel binnen zitten, zijn we grotendeels vervreemd van de majesteit van de sterrenhemel en de bewegingen van Zon, Maan en planeten.
Toch is alles wat ons leven op aarde bepaalt hiervan afgeleid: onze klok en onze kalender, onze uren, dagen, maanden, seizoenen en jaren.
Ook onze biologische klokken (hartritme, menstruatiecyclus, ademhaling, slaap, hormoonafgifte enz.) zijn op de hemel afgestemd. Astrologie is zo oud als de mensheid.

VENUS EN MARS

Venus is een cirkel met een kruis eronder.

Venus staat symbool voor de vrouw.

Mars wordt tegenwoordig aangegeven door een cirkel met een pijl er uit. Mars staat symbool voor de man.

HOROSCOPIE

Horoscopie is een toepassing van astrologische kennis. Je geboorte horoscoop is daarbij het uitgangspunt. Je horoscoop is een exacte kaart van de hemel en de aarde op de plaats en het moment dat jij geboren bent.
Je horoscoop is net zo uniek als je vingerafdruk. Er is wel eens uitgerekend dat het wel 4 miljard jaar duurt vóór zich weer eenzelfde horoscoop voordoet.
In je horoscoop staan alle planeten op een specifieke plek; ze staan ook in bepaalde verhoudingen tot elkaar. Door deze horoscoop te bestuderen kan een deskundig astroloog je een helder beeld geven van hoe je in elkaar zit, welke thema’s belangrijk zijn in je leven, je sterke kanten en obstakels.
Ook je huidige ontwikkeling – wat is in deze fase van je leven van belang; welke kanten van je komen naar voren, wat wordt er nu van je gevraagd – kan aan de hand van actuele standen van de planeten in je horoscoop worden aangegeven.

CHINESE ASTROLOGIE

Hoe zit de Chinese astrologie nu in elkaar? Je moet al vast niet denken dat de Chinese astrologie slechts 12 types van mensen kent. Op de eerste plaats heb je de twaalf dieren, van Rat tot Varken. Deze 12 dieren geven reeds een goede beschrijving van de verschillende persoonlijkheidstypen. De meeste mensen zijn echter géén zuivere types. Maar hebben de kenmerken van meerdere dieren. Elke persoon is namelijk samengesteld uit drie dieren.

Eén dier voor het geboortejaar. Eén dier voor de geboortemaand. Een dier voor het geboortetijdstip ook wel het Ascendantdier genoemd (een dag wordt ingedeeld in 12 stukken van twee uur). Voor het geboortejaar moet je bovendien nog rekening houden met het element. Elk van de 12 dieren heeft nog eens 5 variaties op basis van de 5 elementen: aarde, metaal, water, hout en vuur. Een hout Aap komt dus maar tijdens één jaar voor gedurende 60 jaren.

DIT WAS ONZE SPREEKBEURT OVER STERRENBEELDEN ZIJN ER NOG VRAGEN?