Spreekbeurt over Toetanchamon

Toetanchamon

Wie was Toetanchamon?

Toetanchamon was een farao uit de 18e dynastie. Een dynastie is een regerende familie zoals vroeger de koningsfamilie in ons land. Een farao is een soort koning. In de lange geschiedenis van het oude Egypte kwamen wel 31 verschillende families aan de macht. Toetanchamon leefde ongeveer in het jaar 1350 voor Christus.

Toetanchamon is geboren in Thebe. Thebe ligt in Egypte. Hij heeft 3 jaar in Thebe gewoond. Thebe was de hoofdstad van Egypte in het oude rijk. Toen zijn vader stierf werd hij farao toen was hij ongeveer 10 jaar. Tijdens zijn regeerperiode is er weinig veranderd, maar hij is wel terug gegaan naar Thebe en veranderde de godsdienst weer zoals het geweest is voor zijn vader. Over deze godsdienst en die van zijn vader vertel ik dadelijk nog meer. Rond zijn twintigste stierf Toetanchamon. Ze denken dat hij is vermoord, omdat achter zijn linkeroor grootte wonden zaten.

De macht van de farao.

De baas van de mensen in Egypte was de farao. Hij was een absoluut heersende farao. Dit betekent dat alles wat hij wilde ook gedaan werd. Hij was de belangrijkste persoon in het land.

Farao is de naam van de koning in het oude Egypte. De farao werd gezien als een god. De Egyptenaren geloofden dat de farao’s goden waren in menselijke gedaanten. Wanneer de mensen het niet eens waren met de farao, werden ze gestraft. De farao was verantwoordelijk voor de welvaart van het land. Hij zorgde ervoor dat de Egyptenaren het goed hadden en dat het land veilig was. Hij werd gezien als de zoon van de oppergod Re en de zoon van de god van het dodenrijk Osiris.

De Godkoningen namen deel aan heel veel ceremonies, dit zijn plechtigheden. Zij wasten en kleedden zich op een speciale manier en zij aten op een speciale manier. Elke dag bezocht de farao de tempel. Dit is een soort kerk. Zij offerden hier voedsel voor de voorouderen. De mensen in Egypte dachten dat de farao macht had over het waterpeil van de Nijl en over de groei van de granen en over de handel. Iedereen vereerde daarom de farao. Wanneer er toch een ramp gebeurde zoals een storm of aardbeving, waren de mensen bang dat de goden boos waren. Ze konden de rampen niet anders verklaren. Om ervoor te zorgen dat deze rampen niet nog een keer zouden gebeuren, brachten zij offers aan de goden. De mensen gehoorzaamden de farao nog beter na een ramp.

Een nieuwe godsdienst.

Toen Achnaton (vermoedelijk de vader van Toetanchamon) farao werd, werd er door hem een nieuwe godsdienst ingevoerd. Achnaton stuurde de oude priesters van de Egyptische goden weg en vertelde de Egyptenaren dat er maar een god vereerd mocht worden, namelijk de god Aton de zonnegod. Hij vertrok zelfs uit de oude koningsstad Thebe en bouwde een helemaal nieuwe stad, Ahet-Aton, aan de overkant van de Nijl.

Achnaton stierf toen hij ongeveer 37 jaar oud was. Toetanchamon werd zijn opvolger. Hij veranderde de godsdienst zoals deze was voor Achnaton. De Egyptenaren mochten weer meerdere goden vereren. Of Toetanchamon dit ook zelf wilde weten we niet. Toen Toetanchamon oud genoeg was om dit zelf te beslissen stierf hij of misschien werd hij vermoord. Misschien heeft Toetanchamon daarom zoveel schatten meegekregen in zijn graftombe. Misschien waren de mensen bang dat de goden kwaad zouden worden omdat Toetanchamon zo jong gestorven is. Ze wilden de goden zoveel mogelijk geschenken geven om ze gerust te stellen. De Egyptenaren waren erg bang geweest van de nieuwe godsdienst met een god. Ze waren bang dat de andere goden boos zouden worden.

Goden

De Egyptenaren geloofden in verschillende goden. De oppergod van al die goden was ra. De meest belangrijke goden waren:

Ra : god van de zon, Shoe: god van lucht, Tefnoet: godin van vocht, Geb.: god van de aarde, Noet: godin van de hemel, Isis: godin van tovenarij, Osiris: god van de onderwereld, Neftys: beschermster van de doden, Anoebis: God van het mummificeren, Seth: god van de woestijn, van chaos en het kwade, Hathor: godin van de hemel, liefde, vreugde en dood en als laatste Horus: god van de hemel.

Zijn familie

Toetanchamon was de zoon van kiya, hij is later getrouwd met de dochter van een van zijn stiefmoeder nefertiti. De vader van zijn vader was de farao amenhotep of ook wel amenophis de derde. De vrouw van amenhotep was teje. Teje speelde een belangrijke rol in de politiek. Toetanchamon zelf was getrouwd met anchesenamon. Op zijn gouden stoel die in zijn graf stond staat hij afgebeeld dat hij op zijn stoel zit terwijl zijn vrouw hem met iets insmeert.

Zijn graf

In 1922 werd zijn graf gevonden door howard carter een archeoloog. De kosten voor het opgraven werden betaalt door lord carnarvon die zich zelf ook naar Egypte haastte toen hij het telegram kreeg dat ze de ingang hadden gevonden. De eersten die het graf ingingen waren howard carter, lord carnarvon en de dochter van lord carnarvon. Toen carter de stukjes muur weghaalde zodat ze de schatkamer binnen konden gaan. Toen hij een paar stukjes had weggehaald vroeg lord carnarvon aan hem: wat zie je en hij antwoorde prachtige dingen. Meer kon hij niet zeggen zo verbaasd was hij.

In degrafkamer stond een hele grootte kist daarin zaten nog drie andere kisten. Om de mummie zaten drie kisten. De buitenste kist was van hout met een dun laagje goud en ingelegde juwelen. De middelste kist was van een dun laagje hout met daarover goud en ingelegde juwelen. De binnenste kist was gemaakt van puur goud met ingelegde juwelen. De mummie van Toetanchamon droeg een gouden masker.

De vloek van de farao.

De oude Egyptenaren vonden het een grote misdaad als je het graf van de farao open maakte. Het graf en de mummie waren na de dood de woonplaats van Ka. Werd het graf vernield en de grafgiften geroofd, dan had Ka geen woning meer en bleef ze naamloos achter. Dat was de ergste straf die een Egyptenaar zich kon bedenken.

De Egyptenaren geloofden dat de farao een vloek uitsprak over het graf. De vloek betekende dat er iets engs zou gebeuren wanneer het graf geopend werd. Op de muren in het graf stond: “Wie dit graf betreedt op hem zal ik me werpen als op een vogel en de grote god zal hem daarvoor bestraffen”.

Lord Carnavon, de helper van Carter, werd, 1 jaar na de ontdekking van het graf, heel erg ziek. Hij kreeg hele hoge koorts en hij ging ijlen (dit is een soort praten in je slaap). Hij zei: “Een vogel krabt mijn gezicht stuk”. Hierna viel hij in coma. Op de dag van zijn dood gebeurden er hele vreemde dingen. In Cairo in Egypte gingen alle lichten uit. Men wist niet hoe dit kwam. Even later gingen ze vanzelf weer aan. De hond van Carnavon ging heel hard janken en viel daarna dood neer. De mensen konden dit niet uitleggen.

Onderzoekers denken dat Carnavon bacteriën heeft ingeademd toen hij het graf inging.