Spreekbeurt over Tweelingen

Tweelingen

Beste meester en klasgenootjes ik doe mijn spreekbeurt over tweelingen.

Ik doe mijn spreekbeurt over tweelingen omdat ik zelf een tweeling ben.

Ik deel mijn spreekbeurt in in 6 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Eeneiig en twee-eiig

Hoofdstuk 2: Siamese tweelingen

Hoofdstuk 3: Hersenonderzoek

Hoofdstuk 4: Scheiden

Hoofdstuk 5: Een club voor tweelingen

En Hoofdstuk 6: Wat weten jullie nu over tweelingen?

Hoofdstuk 1: Eeneiig en twee-eiig.

Eeneiig

Wanneer een bevruchte eicel zich in verschillende delen splitst en elk deel zich apart verder ontwikkelt, ontstaat er een eeneiige tweeling. Eeneiige meerlingen lijken heel erg op elkaar. Ook zijn het altijd 2 jongen of 2 meisjes. Een eeneiige tweeling wordt uit 1 eitje geboren Dat komt, omdat ze voortkomen uit dezelfde eicel en dezelfde zaadcel. De splitsing van de bevruchte eicel vindt meestal plaats tussen de eerste en de achtste dag na de bevruchting. In de meeste gevallen is er dus al sprake van een tweeling, voordat het vruchtje zich in de baarmoeder innestelt.

Twee-eiig

Wanneer er op tegelijkertijd meerdere rijpe eicellen vrijkomen, kan het zijn dat de eicellen bevrucht worden door meerdere verschillende zaadcellen. Op deze manier ontstaat er een twee-eiige tweeling. Kinderen uit een twee-eiige tweeling verschillen uiterlijk net zoveel van elkaar als normale broertjes en zusjes. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de tweeling dan 1 jongen en 1 meisje kan zijn. De tweeling zijn uit 2 eitjes geboren Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de kindjes uit een twee-eiige tweeling gewoon broertjes en zusjes zijn die toevallig tegelijkertijd zijn geboren.

Hoofdstuk 2: Siamese tweelingen.

Soms gebeurt het dat er Siamese tweelingen worden geboren. De kinderen blijven aan elkaar zitten. Ze groeien aan elkaar vast. Bijvoorbeeld met de buik, de schouders of de billen. Een chirurg maakt de kinderen dan los na de geboorte. Tenzij dat onmogelijk is. Na de geboorte gaan ze wel eens dood. Een tweeling die aan elkaar zit vastgegroeid heet een Siamese tweeling. Ik weet niet waarom ze dat zo noemen.

Hoofdstuk 3: Hersenonderzoek

Bij een tweeling wordt wel eens een onderzoek gedaan.

Dat heet een hersenonderzoek.

Er wordt bijvoorbeeld een hersenonderzoek gedaan .

Met zendertjes op het hoofd wordt de werking van de hersenen gemeten bij tweelingen.

Het onderzoek bestaat uit 3 delen.

Deel 1: Een IQ test.

Deel 2: Een leervermogen test.

En deel 3: Korte vragen lijstjes.

Bij twee-eiige tweelingen is de uitslag verschillend.

Maar bij een eeneiige tweeling lijken de uitslagen veel op elkaar.

Dus zeggen de onderzoekers de manier waarop je hersenen werken, ligt voor een groot deel vast bij de geboorte.

Dat heeft niet zoveel te maken met je opvoeding of je ervaring.

Hoofdstuk 4: Scheiden

Het komt wel eens voor dat de tweelingkinderen zo’n sterke band met elkaar hebben dat ze er later problemen door krijgen.

Omdat ze altijd bij elkaar zijn geweest, vinden ze het heel moeilijk om hun eigen weg te kiezen.

Dit komt vooral veel voor bij eeneiige tweelingen.

Het kan voor zo’n tweeling bijvoorbeeld moeilijk zijn om een eigen beroepskeuze te maken.

Tegenwoordig proberen ouders dit te voorkomen.

Ze laten kinderen al vroeg veel apart doen.

De 1 gaat op tennis de ander op voetbal.

De 1 logeert bij oma en de ander bij een vriendje.

En de kinderen gaan naar verschillende scholen waar ze verschillende vrienden krijgen.

Hoofdstuk 5: Een club voor tweelingen.

Er zijn tweelingen die andere tweelingen willen ontmoeten.

Daar is een club voor.

De tweelingen kunnen zich aansluiten bij de Nederlandse Vereniging van Tweelingen.

Bijna 300 tweelingen zijn lid.

2 keer per jaar komen de leden bij elkaar.

1 keer voor een interessante lezing over tweelingen.

En 1 keer om iets leuks te doen.

Bijvoorbeeld de wedstrijd: Welke tweeling lijkt het meest op elkaar.

Hoofdstuk 6: Wat weten jullie nu over tweelingen.

In dit hoofdstuk stel ik een aantal vragen over tweelingen die jullie moeten beantwoorden.

1 Uit hoeveel eitjes wordt een twee-eiige tweeling geboren?

a) 2 eitjes.

b) 1 eitje

c) 3 eitjes

2 Hoe noem je een tweeling die aan elkaar vast geboren is?

a) Aan elkaar vast tweeling.

b) Een Siamese tweeling.

c) Maakt niet uit hoe je ze noemt.

3 Noem 1 deel uit het hersenonderzoek

De IQ test leervermogentest korte vragenlijstjes

4 Hoe komt het dat sommige tweelingen later problemen krijgen?

a) Omdat ze een zwakke band hadden en die wilden ze hestellen.

b) Omdat ze elkaar vroeger niet kende.

c) Omdat ze een sterke band hadden.

5 Hoe heet de club voor tweelingen?

a) de Nederlandse Vereniging van Tweelingen.

b) de Nederlandse Club van Tweelingen.

c) Een club voor Tweelingen.

Dit was mijn spreekbeurt ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben.

Als jullie vragen hebben mogen jullie die nu stellen.

Dit is mijn spreekbeurt over tweelingen

Daphne