Spreekbeurt over Uilen

Uilen

Gemaakt door Remon, 8 jaar, groep 5

INLEIDING

Ik houd mijn spreekbeurt over uilen.

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik van roofvogels hou.

Vooral uilen vind ik bijzonder, omdat je ze niet zo vaak ziet want het zijn nachtdieren.

Uilen zijn in Ned. en België beschermd via de vogelwet. Dit betekent dat je niet op ze mag jagen en geen eieren of jongen mag stelen.

Ik heb de spreekbeurt verdeeld in 6 hoofdstukken.

 1. Zintuigen
 2. De jongen
 3. Soorten uilen
 4. Braakballen
 5. Bedreiging van de uil
 6. Slim of dom

1 ZINTUIGEN

Uilen hebben veel betere oren en ogen dan mensen

Ze hebben hun ogen op de voorkant van hun hoofd.

Niet zoals andere vogels aan de zijkant.

Zo kunnen ze beter diepte zien om hun prooi te vangen.

Ze kunnen ook heel goed in het donker zien.

Uilen kunnen hun ogen niet draaien in de oogkas zoals wij. (voordoen)

Maar ze hebben een soepele hals, hij kan zijn hoofd bijna helemaal rond draaien.

De oren zijn kleine openingen op het hoofd onder de veren.

Een ransuil heeft pluimen boven ogen. (ze heten oorpluimen)

Sommige mensen denken dat het oren zijn omdat ze daar op lijken, maar het zijn ze niet.

2 DE JONGEN

Uilen leggen hun eieren het liefst in oudere nesten van andere vogels of in boomholtes.

De eieren zijn bijna rond en ze zijn wit , en ze leggen tussen de 2 en 7 eieren.

Zodra de uil zijn eerste ei heeft gelegd gaat hij er direct al op broeden zodat jongen niet allemaal tegelijk uit komen.

Soms is het oudste jong wel 10 dagen ouder dan de jongste.

Na de geb. zitten de oren en ogen nog dicht en hebben ze een laagje dons.

In het nest gaan ze in de rui en krijgen een nieuw donspakje.

Als jonge kerkuilen ongeveer 6 weken oud zijn dan worden ze geringd.

Op de ringen staan nummers waar je aan kan zien hoe oud ze zijn en waar ze zijn geboren.

Sommige uilen vinden ze een heel eind van hun geboorte plek b.v. Frankrijk.

Een paar weken later groeien pas de echte veren.

Ze komen dan uit het nest maar kunnen nog niet vliegen.

Soms vallen ze uit de boom.

Als ze worden gevonden door mensen nemen die ze mee, omdat ze het zielig vinden en brengen ze naar een vogelasiel of dierentuin.

Dat is niet nodig want de ouders zijn wel in de buurt en verzorgen ze net zo goed op de grond.

3-SOORTEN UILEN

Er zijn 134 verschillende soorten uilen in wereld b.v. de Laplanduil, de Amerikaanse-visuil en de kabouteruil. (aanwijzen) Dit is de kleinste uil ter wereld, hij is niet groter dan een appel.

In Ned. zijn de 4 bekendste uilen;

 • bosuil
 • ransuil
 • kerkuil
 • steenuil

De kerkuil is 1 van de bekendste uilen.

Maar het gaat niet zo goed met deze uil.

Er zijn steeds minder plaatsen om te broeden.

Hij broedt graag in oude schuren en kerktorens.

Soms zie je wel eens uilenborden op oude schuren.

De boeren weten dat uilen goede muizenjagers zijn.

Maar oude schuren worden gesloopt of de gaten in de uilenborden en de kerken worden dichtgemaakt tegen de overlast van duiven en kouwen.

Die willen ze niet binnen hebben.

4-BRAAKBALLEN

De uil slikt zijn prooi heel in, met huid en haar.

Er blijven stukjes in zijn maag achter die niet worden verteerd.

(haar, botjes, schedeltjes, veren, schildjes van kevers, nageltjes).

Dit wordt uitgebraakt en dat noemen we braakballen.

Dit klinkt vies maar dat zijn ze niet.

Als ze opgedroogd zijn kun je ze uit elkaar halen en zien wat ze gegeten hebben.

5-BEDREIGINGEN VAN DE UIL

De grootste bedreigingen van de uil zijn;

 • de winter
 • de mens
 • het verkeer
 • hoogspannings draden
 • landbouw gif
 • grotere roofvogels

6-SLIM OF DOM

Veel mensen denken dat uilen slim zijn.

Dat leren we uit verhalen en sprookjes omdat ze er zo verstandig en wijs uit zien.

Maar het woord uil word ook gebruikt voor dom.

B.v. UILSKUIKEN – OELEWAPPER (oele =uil in het streektaal)

Maar uilen zijn echt niet slimmer of dommer dan andere vogels.

DIT IS HET EINDE VAN MIJN SPREEKBEURT

Ik hoop dat jullie het leuk vonden

Hebben jullie nog vragen?

(Voorwerpen laten zien!!!)

VRAGEN

 • wat is ‘rui’?
 • hoeveel soorten uilen zijn er op de wereld?
 • hoeveel eieren legt een uil?
 • welke uil heeft het moeilijk?
 • wie kent er een wijze uil uit een sprookje of verhaal?



Antwoorden

1;-Ze verliezen hun dons of veren en krijgen nieuwe .2;-134. 3;-tussen de 2 en 7. 4;- kerkuil. 5;- b.v. Meneer de uil uit de Fabeltjeskrant