Spreekbeurt over Unicef

Ik heb vorige week mijn spreekbeurt gehouden over Unicef. Ik had een 9, terwijl er normaal gesproken niet hoger dan een 8 gegeven wordt. Ik heb 2 items van Unicef extra belicht te weten straatkinderen en oorlogskinderen, maar je kunt over alle 12 rechten informatie (gratis) opvragen bij Unicef.

groetjes Nynke Jongstra, 11 jaar, groep 8 St. Antoniusschool te Musselkanaal

Spreekbeurt over Unicef.

Hoe is Unicef ontstaan?

Na de tweede Wereldoorlog was in het verwoeste Europa aan alles gebrek.

Veel steden en dorpen lagen in puin. Er was te weinig voedsel, kleding en brandstof. Er waren nauwelijks medicijnen. Miljoenen kinderen waren hun huis en hun familie kwijt bovendien waren ze uitgeput en soms ziek. De Verenigde Naties besloten te helpen. Ze richtten een speciaal kinderfonds op: Unicef. In 1950 was de hulp voor kinderen in Europa niet meer nodig. Maar in andere delen van de wereld was wel hulp nodig. Dat is nog steeds zo want in Afrika, Azië en Latijns-Amerika leven miljoenen kinderen in slechte omstandigheden. Daarom bleef Unicef bestaan. Unicef biedt hulp in de hele wereld aan alle kinderen in slechte omstandigheden. Bijvoorbeeld in Kosovo, Zambia, Colombia en Vietnam. Unicef werkt in 160 landen. Unicef is een van de grootste hulporganisaties in de wereld. Hun hulp is nog hard nodig. Maar er is ook veel bereikt.

Wat is, en wat betekent de naam Unicef?

Unicef hoort bij de Verenigde Naties (de VN). De verenigde naties zijn een verbond van bijna alle landen van de wereld. Landen die lid zijn van de VN hebben elkaar beloofd om samen te werken aan vrede en veiligheid. Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Het is de grootste ontwikkelingsorganisatie voor kinderen ter wereld.

Het woord Unicef is gevormd van de beginletters van de Engelse naam van de organisatie: United Nations International Children’s Emergency Fund. Dat betekent letterlijk vertaald: Verenigde Naties Internationaal Kinderen Nood Fonds.

Hoe helpt Unicef?

Unicef werkt samen met regeringen, andere hulporganisaties en inwoners van een land. Unicef geeft geen geld, maar helpt met het bouwen en verbeteren van bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen en het aanleggen van waterleidingen.

Hoe komt Unicef aan geld?

Natuurlijk heeft Unicef geld nodig, om al die hulp te kunnen geven. Gelukkig geven de regeringen van de rijke landen elk jaar geld. Maar dat is niet genoeg. Met allerlei geldinzamelacties krijgt Unicef gelukkig geld binnen. Ook zijn er heel veel vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzetten. Ze collecteren of verkopen Unicef artikelen zoals wenskaarten, boeken, speelgoed en T-shirts. Veel geld komt van giften van donateurs, bedrijven of scholen.

Geeft Unicef ook goederen?

Soms is het nodig dat er nieuwe scholen worden gebouwd en dat er nieuwe gewassen worden gekweekt. Daarom moet een land ook geholpen worden met goederen: grondstoffen, zaden en materialen. In Denemarken staat en enorm pakhuis van Unicef: Unipac. Daarin worden de hulpspullen opgeslagen. In metershoge rekken staan dozen, pakken en kisten gevuld met zaden, bouwmaterialen, gereedschappen schoolborden, medicijnen. En waterpompen, fietsen, boten tenten, dekens….. noem maar op! Unicef probeert deze artikelen overal ter wereld zo goedkoop mogelijk in te kopen. Als het kan, ook in ontwikkelingslanden.

Geeft Unicef ook noodhulp?

Als er ergens een ramp is gebeurd, komt Unicef onmiddellijk in actie. In het Unipac staan altijd speciale noodvoorraden, die binnen 24 uur kunnen worden verstuurd.

Hierin zitten voedselpakketten, tenten en dekens maar ook hele operatiekamers met operatietafels en lampen. Want in rampgebieden hebben mensen vaak helemaal niets meer……..

De rechten van het kind.

Op 20 november 1989 werd het verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de Verenigde Naties. De Verenigde Naties is een soort wereldregering, Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is een belangrijk Verdrag. Het geldt voor alle kinderen in de wereld.

Wat staat er precies in het Verdrag voor de Rechten van het Kind?

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan alle kinderrechten opgeschreven in 54 artikelen. Bij de artikelen die ik het belangrijkste vind heb ik uitleg. Dit zijn de belangrijkste 12:

1. Kinderen hebben recht op een naam en een nationaliteit.

Kinderen moeten meteen na hun geboorte worden ingeschreven in het geboorteregister. Zodat ze een officiële naam en nationaliteit hebben.

2. Kinderen hebben rechtop bescherming tegen kinderarbeid.

3. Kinderen hebben het recht op spel en ontspanning

4. Kinderen hebben het recht om hun mening te geven en informatie te verzamelen.

5. Kinderen hebben het recht om op te groeien bij familie.

6. Het recht op een veilig en gezond leven.

Kinderen hebben het recht op voldoende eten en veilig drinkwater, en op de juiste inentingen en op medicijnen, als ze ziek zijn.

7. Kinderen hebben het recht op bijzondere zorg als ze gehandicapt zijn.

8. Kinderen hebben het recht op onderwijs.

Alle kinderen hebben het recht om te leren lezen, schrijven en rekenen.

9.Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.

10.Het recht op speciale bescherming bij een oorlog.

12.Bescherming voor straatkinderen

OORLOGSKINDEREN.

Wat zijn oorlogskinderen precies.

Oorlogskinderen zijn kinderen tot 18 jaar die slachtoffer zijn van een oorlog. Een land in oorlog geeft veel geld uit aan wapens en aan het leger. Voor voedsel en water, gezondheidszorg en onderwijs blijft dan vaak niet zoveel meer over. Alle burgers, volwassenen en kinderen, zijn hier de dupe van.

Wat doet Unicef voor oorlogskinderen?

Unicef probeert zoveel mogelijk kinderen die lijden onder oorlogen, te helpen. Unicef helpt met water, voedsel, opvang, gezondheidszorg, lesmateriaal, voorlichting en bij het verwerken van trauma’s. Na een oorlog helpt Unicef bij de wederopbouw, zodat het leven voor de kinderen weer zo snel mogelijk normaal wordt. Unicef steunt bijvoorbeeld sportclubs in Bosnië- Herzegovina. Daar spelen Bosnische, Kroatische en Servische kinderen nu samen, terwijl hun ouders kortgeleden nog met elkaar vochten.

Wat zijn kindsoldaten?

Kinderen die zijn opgenomen in regeringslegers of bij rebellentroepen worden kindsoldaten genoemd. Vanaf 10 jaar vechten ze al mee, vaak in de voorste linies. De jongste kinderen, jongens en meisjes worden ingezet om klusjes te doen. Omdat ze klein zijn, worden ze ook als spion of boodschapper gebruikt. Er zijn landen waar ook de jongste kinderen meevechten. Kindsoldaten zijn gewild bij de legers omdat ze het gevaar nog niet zo goed kennen en gehoorzaam zijn. Ook kennen veel kindsoldaten geen angst door de drugs die ze hebben gekregen. In de hele wereld, bijvoorbeeld in Sudan, werken ongeveer 300.000 kinderen als kindsoldaat.

Waarom worden kinderen kindsoldaat?

Soms worden kinderen ontvoerd en gedwongen om kindsoldaat te worden. Maar de meest kinderen gaan vrijwillig omdat ze denken dat ze bescherming krijgen bij het leger. En dat ze er voedsel en kleren krijgen. Als kinderen uit vrije wil meevechten, doen ze dat soms ook uit wraak voor de dood van hun ouders, broers en zussen. Vaak hebben ze weinig keus. Als hun ouders dood zijn of niet meer voor hen kunnen zorgen. Als door de oorlog alles om hen heen kapotgeschoten is. Als de school niet meet open is. Dan lijkt het een uitkomst om je bij een leger aan te sluiten en kindsoldaat te worden.

Wat doet Unicef voor kindsoldaten?

Unicef onderhandelt met de strijdende partijen. Zoals met het S.P.L.A., het leger van Sudan, dat sinds 1983 vecht tegen het regeringsleger. Na de onderhandelingen liet het S.P.L.A. duizenden kindsoldaten vrij. Unicef helpt de kinderen in de opvangkampen met voedsel, medische zorg en scholing. Als het kan probeert Unicef de kindsoldaten terug te brengen bij hun ouders of andere familie. Het is belangrijk dat deze kinderen weer een normaal leven krijgen.

Tot zover het onderwerp Oorlogskinderen.

Straatkinderen.

Wat zijn straatkinderen precies?

Je kunt straatkinderen verdelen in drie groepen:

1. KINDEREN OP STRAAT. Zij werken de hele dag op straat, maar gaan ‘s avonds thuis slapen. Soms gaan ze nog wel naar school. Dit is de grootste groep onder de straatkinderen.

2. KINDEREN VAN DE STRAAT. Zij zoeken op straat eten en onderdak. De straat is hun huis en de andere straatkinderen zien ze soms als hun familie. Daarmee vormen ze vaak groepjes. Hoewel ze voor elkaar opkomen, hebben ze ook vel eens ruzie. Dan vechten ze met elkaar om geld of eten. Ze hebben familie, maar zien die niet zo vaak. Soms wonen straatkinderen met hun ouders op straat.

3. VERLATEN KINDEREN. Zij staan er helemaal alleen voor. Hun ouders zijn dood of zoek, ze hebben geen andere familie die voor hen zorgt. Deze kinderen moeten zichzelf in leven houden. Tot deze groet horen veel kinderen in Afrika en Azië van wie de ouders aan aids zijn overleden.

Hoe komen straatkinderen op straat terecht?

De meeste straatkinderen leven in de stad, zoals bijna de helft van alle mensen in arme landen. Vroeger was dat anders en woonde de meerderheid op het platteland. Veel mensen trekken naar de stad in de hoop op een beter bestaan. Met klusjes of een handeltje probeert men in leven te blijven. Een gedwongen leven in een sloppenwijk in een krot van hout, plastic of karton is niet fijn. Er ontstaan sneller ruzies. Als een ouder door de problemen ook nog verslaafd is geraakt aan alcohol, kunnen de remmen los gaan. Heel vaak is er een stiefouder in het spel waar het kind niet mee overweg kan of nog erger, waar het door mishandeld wordt. Dan kan een kind aan het zwerven raken. Op straat krijgen zwerfkinderen ook weer met geweld te maken. Ze vormen een prooi voor slechteriken die hen dwingen te stelen. Ook de politie, het leger en burgerwachten maken vaak jacht op hen en behandelen ze slecht.

Is het leven op straat gevaarlijk?

Soms is het leven op straat voor kinderen heel gevaarlijk. Veel straatkinderen leven in groepjes. Dat is leuker maar ook veiliger. Er zijn mensen die last hebben van straatkinderen. Soms verjagen ze de kinderen met geweld. Kinderen die op straat leven lopen ook meer risico om ziek te worden. En vaak hebben ze niet genoeg geld om naar een dokter te gaan of medicijnen te kopen.

Hoe komen de kinderen aan geld?

Straatkinderen moeten hun geld zelf verdienen. De meeste kinderen verdienen hun geld met klusjes zoals auto’s wassen, boodschappen sjouwen of op de markt werken. Veel kinderen werken als schoenpoetser op straat. Of ze verkopen spullen zoals sigaretten, snoepjes of bloemen. En helaas werken er ook kinderen in de sex-industrie. Ze gaan mee met volwassenen die willen vrijen met kinderen. Er zijn ook straatkinderen die aan geld komen door mensen te beroven of drugs te verhandelen.

Hoeveel straatkinderen zijn er?

Dat is heel moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk meer dan 100 miljoen kinderen onder de 14 jaar. Van elke tien straatkinderen is er één meisje. In alle werelddelen kun je ze tegenkomen. Elk straatkind heeft een eigen verhaal. Bij ziekte of verwonding kan het meestal niet terecht bij een dokter of een ziekenhuis. Dat is te duur. Vaak zetten medewerkers van een ziekenhuis een straatkind zomaar weer op straat zonder het te helpen. Zo’n kind moet het dan maar zelf uitzoeken.

Wat doet Unicef voor straatkinderen?

Unicef helpt in heel veel landen straatkinderen. De hulp moet beginnen op de plaats waar kinderen zijn: de straat. Daarom praten de hulpverleners met hen en proberen ze beetje bij beetje hun vertrouwen te winnen. Zo wennen kinderen eraan dat er ook volwassenen zijn die wel naar hen willen luisteren. Die belangstelling voor hen hebben en daar niks voor terug willen. Ze horen dat ze in een opvangcentrum kunnen eten, spelen, tv kijken en soms ook slapen. Als ze het zelf willen, kunnen ze er leren lezen, schrijven en rekenen. Zodat ze later een vak kunnen leren. Bij ziekte kunnen ze naar een dokter. Maar Unicef weet ook dat het geen zin heeft straatkinderen tegen hen zin op te sluiten in tehuizen.

Wat doet Unicef nog meet voor straatkinderen?

In de opvanghuizen kunnen de straatkinderen praten over hun problemen. Met elkaar maar ook met de Unicef hulpverleners. Samen zoeken ze naar oplossingen voor hen problemen. Als het kan worden kinderen teruggebracht naar hun familie. Soms krijgt de familie een kleine vergoeding om het inkomen te vergroten en beter voor hun kinderen te zorgen. Unicef probeert ook te voorkomen dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom helpt Unicef bij het opzetten van crèches en bij het inrichten van buurthuizen. Kinderen kunnen hier dan naar toe als ouders moeten werken.

Beste jongens en meisjes en niet te vergeten meneer, dit was mijn spreekbeurt over Unicef. Dan heb ik nu nog een paar vragen voor jullie en een paar boekjes over Unicef en de Rechten Van Het Kind.

1. Wat betekent de naam Unicef voluit in het Engels?

…………………………………………………………………………………….

2. Hoe heet het pakhuis van Unicef?

…………………………………………………………………………………….

3. Wanneer werd het Verdrag Voor De Rechten Van Het Kind aangenomen door de V.N. ? ……………………………………………..……………………………

4. Uit hoeveel artikelen bestaat dat verdrag?………………………………………

5. Noem 2 rechten.

1………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………

6. Voor wat voor klusjes worden de jongste kinderen ingezet die opgenomen zijn in een leger? Noem er 2.

………………………………… …………………………………………….………

7. Welke 3 groepen straatkinderen zijn er?

1……………………………………2……………………………………

3……….……………………………

8. Noem 3 dingen hoe straatkinderen aan geld komen.

………………………………………………………………………………………..

9. Hoeveel straatkinderen zijn er ongeveer onder de 14 jaar?

………………………………………………………………………………..………

10. Wanneer was de dag van De Rechten Van Het Kind?

………………………………………………………………………………..………