Spreekbeurt over Werkloosheid

Werkloosheid

Deze spreekbeurt over werkloosheid werd gemaakt door Thomas

Defenitie :

met werklozen wordt dus alle personen van 15 jaar en ouder die gedurende een week geen werk hadden , werk zochten en die direct beschikbaar waren voor werk bedoeld. De meeste werklozen zijn ook bijna altijd personen die niet zo’n hoog diploma hebben, personen met een hoog diploma kunnen meestal gemakkelijker aan een job graken , die niet gestudeerd hebben niet. De personen van 20 tot 24 jaar worden nu het meeste getroffen met werkloosheid.

Tijdelijk en volledig werkloos :

daarna kan je ook alle werklozen opdelen in 2 soorten : tijdelijk en volledig werklozen. Tijdelijk werklozen zijn personen die een arbeidsovereenkomst hebben , die dus in een bedrijf zijn aangenomen , maar tijdelijk geschorst zijn , bv. Als er even geen werk is voor hen. Daarentegen zijn volledig werklozen personen die geen arbeidsovereenkomst hebben , die dus niet in een bedrijf zijn aangenomen.

De toegangsvoorwaarden :

dan je hebt dan ook de toegangsvoorwaarden , dat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden in het stelsel van de werklozen. ofwel op basis van arbeid , ofwel op basis van studies of ofwel dat men vroeger al werkloosheidsuitkeringen gekregen heeft.

De vergoedingsvoorwaarden :

de vergoedingsvoorwaarden : dat zijn de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen : dat wil zeggen dat degene die werkloos is een vergoeding krijgt om van te kunnen leven.

Als de werkloze wordt toegelaten tot de werkloosheidsverzekering op basis van arbeidsprestaties , dan krijgt hij/zij werkloosheidsuitkeringen . als de werkloze wordt toegelaten tot de werkloosheidsverzekering op basis van studies , krijgt hij/zij wachtuitkeringen .

Staafdiagrammen ( op powerpoint ) :

hier zijn jullie ook nog een staafdiagram van het aantal werklozen , je kan heel duidelijk zien dat het daalt , dat wil dus zeggen dat de werkgelegenheid toeneemt. Hier heb je ook een staafdiagram van het aantal mannen en vrouwen van alle leeftijden , en hier n je ook duidelijk zien dat de 20 tot 30 jarigen het meeste getroffen worden.

Vrijstellingen : welke en hoe bekomen :

als je werkloos bent bestaan er ook een paar vrijstellingen , dat je een aantal dingen niet moet doen.

Als eerste heb je de mini-vrijstelling , dan ben je vrijgesteld van het aanmelden van de stempelcontrole elke morgen maar je moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende .

Daarnaast heb je de maxi vrijstelling , ben je ook vrijgesteld van de stempelcontrole elke morgen , je moet ook niet ingeschreven zijn als werkzoekende en je moet niet beschikbaar zijn voor werk.

Om die vrijstellingen te bemachtegen moet je voor de mini-vrijstelling minstens 50 jaar zijn en je moet ook minstens 1 jaar werkloosheidsuitkering gekregen hebben . voor de maxi-vrijstelling moet je 58 jaar zijn , zonder dan andere voorwaarden of minstens 56 jaar zijn en een beroepsverleden van 36 jaar en een jaar werkloosheidsuitkering ontvangen hebben.

Vakantie bij werklozen :

een werkloze mag wettelijk 24 dagen vakantie nemen per jaar , hij mag die in 1 keer nemen of in verschillende keren , maar dan moet hij minstens 1 periode nemen van 6 dagen . tijdens zijn vakantie krijgt hij ook vakantiegeld , een kleine vergoeding. Tijdens de vakantie is de werkloze vrijgesteld van het aanmelden van de stempelcontrole en hij mag ook belgië verlaten en naar het buitenland trekken. Wat hij wel moet doen is elke dag dat hij vakantie neemt een ‘ v ‘ op zijn controlekaart zetten.

Vrijwilgerswerk :

hier zie je een advertentie uit de krant waar dat ze werklozen aansporen om te komen helpen bij klusjes , bij dit artikel gaat het over de vervuiling van de stranden en of de werklozen willen komen helpen met het opruimen , zo kunnen zo ook nog wat nuttige dingen doen , zonder er iets voor te verdienen.

Een paar meningsvraagjes :

we hebben nu ook nog een paar vraagjes , en jullie mogen jullie mening daar op geven .

wat zou de regering volgens jullie moeten doen tegen werkloosheid ???

hoeveel werklozen gaan er volgens jullie zijn in 2050 ??

er wordt wel eens gezegd dat er mensen zijn die geen zin om te werken hebben en dan maar gewoon werkloos zijn , ze krijgen toch een werkloosheidsuitkering , wat vinden jullie daarvan ???