Spreekbeurt over de zorgverzekering in 2015

Spreekbeurt over zorgverzekeringen.

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Iedereen in Nederland is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht zich te verzekeren voor kosten van medische zorg, waaronder de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen.
De zorgverzekeraars moeten iedereen die zich aanmeld voor een zorgverzekering aannemen als klant dat heet de acceptatieplicht. Dat betekent dat ze niemand voor het basispakket van de verzekering mogen weigeren, hoe oud, ziek of ongezond je ook bent. Na het afsluiten van een polis ben je verzekerd voor voorzieningen uit het basispakket.

Naast de basisverzekering die de gewone dingen zoals de kosten van de huisarts en medicijnen vergoed, hebben de zorgverzekeraars ook aanvullende verzekeringen. Als je meer wilt wilt verzekeren dan de zorg uit het basispakket dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. De verzekeraar heeft voor de aanvullende verzekering geen wettelijke acceptatieplicht. Als je dus een bepaalde ziekte hebt die alleen onder de aanvullende verzekering vergoed wordt dan kun je daarvoor geweigerd worden. Mijn opa heeft bijvoorbeeld een heel slecht gebit en kan dus geen tandarts verzekering krijgen.

Iedereen moet elke maand premie betalen voor de verzekering maar als je weinig geld krijgt van je baas dan kun je van de overheid een zorgtoeslag krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de premie aan je terug betaalt. De aanvullende verzekeringen moet je altijd zelf betalen. De verschillende mogelijkheden van een aanvullende verzekering kun je vinden op de website van de verschillende zorgverzekeraars

In het basispakket van de zorgverzekering worden de volgende kosten vergoed:

  • geneeskundige zorg, waaronder zorg verleend door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;
  • geneesmiddelen;
  • ivf (reageerbuisbevruchtingen) tot drie behandelingen;
  • kraamzorg;
  • medische hulpmiddelen;
  • paramedische zorg: beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering;
  • tandheelkundige zorg tot 22 jaar;
  • specialistische tandheelkunde en het kunstgebit;
  • ziekenhuisverblijf;
  • ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer.

In 2015 geldt er voor iedereen een verplicht minimum eigen risico van € 375,- per verzekerde. Sommige kosten vallen onder het eigen risico, hierdoor dien je dit bedrag zelf uit eigen zak te betalen. Je kunt er, in verschillende stappen, voor kiezen om het eigen risico verder te verhogen. Hierdoor betaal je maandelijks veel meer en heb je een goedkope zorgverzekering. Meer informatie vind je op vergelijkdezorgverzekeringen.nl .